Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
eläin (eläintä, eläimen, eläimiä)
animal
eläintarha (tarhaa, tarhan, tarhoja)
zoo
hevonen (hevosta, hevosen, hevosia)
caballo
hirveä (hirveä(t)ä, hirveän, hirveitä)
terrible
kana (kanaa, kanan, kanoja)
gallina
lammas (lammasta, lampaan, lampaita)
oveja
lehmä (lehmää, lehmän, lehmiä)
vaca
minkävärinen (väristä, värisen, värisiä)
¿Qué color?
munia (munin, muni, muninut)
poner huevos
näyttää (näytän, näytti, näyttänyt)
mostrar
sika (sikaa, sian, sikoja)
cerdo
tiikeri (tiikeriä, tiikerin, tiikerejä)
tigre
villa (villaa, villan, villoja)
lana
leijona (leijonaa, leijonan, leijonoja)
león
seepra (seepraa, seepran, seeproja)
cebra
kirahvi (kirahvia, kirahvin, kirahveja)
jirafa
kukko (kukkoa, kukon, kukkoja)
gallo
karhu (karhua, karhun, karhuja)
osos
harmaa (harmaata, harmaan, harmaita)
gris
keltainen (keltaista, keltaisen, keltaisia)
amarillo
punainen
rojo
ruskea (ruskea(t)a, ruskean, ruskeita)
marrón
sininen
azul
vaaleanpunainen
rosa
valkoinen
blanco
vihreä (vihreä(t)ä, vihreän, vihreitä)
verde