Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ventr 4 – apeduct Sylv –ventr 3-ventr laterali
care e ordinea corecta de jos in sus 4-sylv-3- laterali ,exact asta
4-sylv-3- laterali ,exact asta
ce model
justifica faptul ca
oriunde ar fi lezata scoarta produce tulburari psihice ?
modelul holist
care parte a scoartei participa la realizarea diferitelor functii psihice?
la ce aparitie a dus participarea scoartei la realizarea FUNCTIIlor psihice ..
toata scoarta
psiho_chirurgiei
care parte a scoartei odata lezata produce tulburari psihice
din seria .. ?
toata scoarta
psiho_organica
ventricolul lateral progreseaza in 3 directii:
asa ca i se descrie o prelungire( corn )....

toate prelungirile( corn) sint reunite ...
frontal
temporal
occipital
prin carefurul ( raspintia ) ventricolului lateral
peretele lateral ,ventr lat ,prelungirea frontala ..
septul pelucid
podeaua ,cornului frontal ,ventr lat e formata din ..
caudat si talamus
ce canal se largeste brusc la nivelul bulb_ punte
si formeaza ( devine)
canal ependimar al maduvei
ventricul IV
la nivelul mez_encefalului ventriculul IV se continua cu.....
care se deschide in .....sub epi_fiza
apeductul lui Sylvius
ventricolul trei
ventricolul lateral progreseaza in 3 directii:
asa ca i se descrie o prelungire( corn )....

toate prelungirile( corn) sint reunite ...
ventriculii laterali (prin orificiile lui Monroe)
care-s tulburarile psihice produse definite ca sindrom frontal
cognitive ( intelectuale)
decizionale ( ale activitatii)
afective
unde e afectat lobul ,in ce zona
afectarea ducind la tulburarile psihice ce definesc sindrom frontal ?
lobul frontal in zona pre_frontala
tulburarile cognitive de la sindromul frontal sint dominate de scaderea ..
si mai ales a ... .. .....pentru faptele recente
realizind uneori ...
ATEntiei
si mai ales a memoriei
pseudo_dementa
memoria pt care fapt scade la sindromu frontal tulburari cognitive
memoria pt fapte recente
( atentia)
ce se realizeaza uneori la tulburarile cognitive la sindromul frontal
pseudodementa

pe linga scaderea atentiei si memoriei si tulb orientare timp si spatiu
la sindromul frontal tulb cognitive
in afara de scaderea atentiei ,memoriei pt faptele recente ,unenori pseudo_dementa
ce tulburari se mai adauga ?
de orientare in timp si spatiu
tulburari
bradi _psihia
o lentoare( impastare) a
mecanismelor ideative
bradi_kinezia ( kinetos –miscare) consta in
o inertie ,o intirziere in ........oricarei actiuni
o lentoare in ..... ei
initierea
executarea ei
tulburarile decizionale la sindromul frontal constau in
lipsa de x..
bradi_..... care merge in paralel cu bradi _...
lipsa de activitate
kinezie (bradi_kinezie)
psihie ( bradi _psihie)
scoarta :
pe fata externa gasim:
lobul frontal intre ..
circumvolutiile frontale ...care
polul frontal si santul central Rolando
3)F1,F2 , F3 , de sus in jos , orizontale
Fa ascendenta ,verticala
lobul central ( a lui Exner )
il descriem la fata
apartine si ..lobului
laterala
frontal si parietal
operculul Rolandic si termina in para_central ( reunite inferior opercul,super. para_central)
frontalei ascendente si parietalei ascendente
lobul central ( a lui Exner )
il descriem la fata
apartine si ..lobului
incepe in operculul ... si se termina in lobul ....de pe fata interna
inseamna o arie = reunirea circumvolutiilor
laterala
frontal si parietal
operculul Rolandic si termina in para_central ( reunite inferior opercul,super. para_central)
frontalei ascendente si parietalei ascendente
sintem pe fata interna :
pre_cuneusul ( occipital) sau lobul .. ( patrat)
e asezat deasupra lob ...cingular
si in spatele lob para_central
patrat ( patrulater)
deasupra lob cingular ( sant cingular )
para_central ( fata interna _
sintem pe fata interna :
pre_cuneusul ( occipital) sau lobul ..
e asezat deasupra lob ... si in spatele lob
patrat ( patrulater)
deasupra lob cingular ( sant cingular )
para_central ( fata interna _
santul cingular
pe fata ..
separa ...
interna
lobul cingular de restul cortexului
sant lateral rolando are deasupra ?
sintem pe fata laterala
operculul Rolando si gir supra_marginal
pe fata inferioara , la polul frontal vedem lobul..
ce lob e adapostit aici in sulcus rectus ( sant rinal)
orbitar
olfactiv in sulcus rectus din girus rectus din lob orbital fata bazala inferioara
cind Parietalul e lezat/afectat cum se manifesta tulburarile afective ? apar ..
ce intensitati au ....
iar la occipital ca tulb afective apare
dezordini afective
de diferite intensitati
indiferenta afectiva ( rareori euforie)
care insoteste
cind Parietalul e lezat/afectat cum se manifesta tulburarile afective ? apar ..
dezordini afective
la occipitalul lezat ca tulburare afectiva apare ..
indiferenta afectiva ( rareori euforie)
care insoteste
la occipitalul lezat apare indiferenta afectiva( rareori euforie) insotita de ...
lipsa de ..
si unele tulb de ...

sau ce tulburari apar la occipital
tulb de memorie fixare ,
perceptia timpului ,
calc aritmetic
lipsa de initiativa
unele tulb de comportament
ariile asociative ..cite si care sint
1.perceptive 5
2.imaginii corporale
3.eu_praxiei( a_praxia apare aici)
4.cadrul spatial ( constientizarea spatiului ,orientarea spatiala )
5.limbajului
care dintre formele apraxiei afecteaza motilitatea bi_lateral
care doar membrele contra_laterale
idea_torie
melokinetica si ideomotorie
Formele a_praxiei depind de intinderea...

eu_praxia,a_praxia are loc in( parietal inferior ,gir supra_marginal cimp 40 si probabil angular )
intinderea leziunii
in ce arie se afla zona eu _praxiei ?

gir care .....si probabil gir....
parietal inferior ,gir supra_marginal
cimp 40
si probabil angular )