Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
lipsa a ce fel de afectivitate e simptomatica intre 1-3ani
(sau
caracteristica 2 afectivitatii)
predominant pozitiva
afectivitatea se pozitiveaza pe durate mai mari de timp
afectivitatea se pozitiveaza ..cum...
pe durate mai mari de timp
datorita cui se pozitiveaza
afectivitatea antepresc
adica
poate desfasura un timp mai indelungat activitati aducatoare de trairi pozitive ?
echilibrarii cu mediul
echilibrarii tot mai bune
lipsa unei afectivitati .x.. pozitive este ..y ,indicind
suferinta z,w,q a copilului
predominant
simptom_atica
suferinta cronica
fizica si morala
a 5a caracteristica a afectivitatii
isi poate regla .. functie de .... trairilor emotionale(vrea trairi pozitive)
sau
apar in procesele afective PRIMELE x..
conduita
coloratura
1.amintiri ale trairi emotionala anterioare
2anticipari ale trairi emotionale viitoare
lipsa din conduita a carei caracteristici a afectivitatii intre 1-3 ani e simptomatica ?
sau
caracteristica 6 afectivitate
(si 4 afectivitatea predominant pozitive)
solicitarea explicita de a primi afectiune (
si similar de a da exprima afectiune)
alintat mangaiat sarutat
caracteristica 1 afectivitate,1-3 ani

cine apar ?
bogata,nuantata
diversifica

frici
diversifica trairi afective si pozitive si negative

frici animale,pesoane straine ,intuneric
de la cine invta anteprescolarul fricile

ex frici
adult

intuneric
straini
intuneric
intre 1-3ani
.x y tinde sa domine desfasurarea celorlalte laturi ale ..z
viata afectiva
psihismului
viata afectiva a anteprescolarului inseamna.x,y,z.
Ele dirijeaza
motricitatea,
comunicarea
relatiile interpersonale
interesul pt comunicare si cunoastere
bucurii,satisfactii,
dorinte
trairile specifice
anterpresc traumatizati
se exprima adesea in plan ..
organic

la caract 4
caracter capricios si superficial
la caracteristica 4
caracter capricios si superficial asta e traire negativa in plan profund
planul organic la
trairile profunde ale copiilor traumatizati
anorezie
imbolnaviri repetate
control sfincterian redus
voma persistenta