Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Γιατί οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα μόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία είναι οι πρωτεϊνες?
Παρόλο που το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων το 1896, έως και το 1944 δεν ήταν γνωστό ότι αποτελεί το γενετικό υλικό των οργανισμών. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα μόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία είναι οι πρωτεϊνες, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία, επειδή είναι αποτέλεσμα συνδυασμού 20 διαφορετικών αμινοξέων, ενώ το DNA είναι συνδυασμός 4 μόνο νουκλεοτιδίων.
Να περιγραφεί το πείραμα του Griffith.
Το 1928 ο Griffith χρησιμοποίησε 2 στελέχη του βακτηρίου πνευμονιόκοκκος, τα οποία ξεχωρίζουν μορφολογικά, όταν καλλιεργηθούν σε θρεπτικό υλικό, λόγω της παρουσίας ή μη ενός προστατευτικού καλύμματος. Το στέλεχος που είχε κάλυμμα σχημάτιζε λείες αποικίες και ήταν παθογόνο, δηλαδή σκότωνε τα ποντίκια που μόλυνε, ενώ εκείνο που δεν είχε κάλυμμα σχημάτιζε αδρές αποικίες και δεν ήταν παθογόνο. O Griffith χρησιμοποίησε υψηλή θερμοκρασία για να σκοτώσει τα λεία βακτήρια και με αυτά μόλυνε ποντικούς, οι οποίοι παρέμεναν ζωντανοί. Όταν όμως ανέμειξε νεκρά λεία βακτήρια με ζωντανά αδρά και με το μείγμα μόλυνε ποντικούς, τότε αυτοί πέθαναν. Στο αίμα των των νεκρών ποντκών βρέθηκαν ζωντανά λεία βακτήρια. Ο Griffith συμπέρανε ότι μερικά αδρά βακτήρια μετασχηματίστηκαν σε λεία παθογόνα ύστερα από αλληλεπίδραση με τα νεκρά λεία βακτήρια, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει ικανποποιητική απάντηση για το πώς γίνεται αυτό.
Πώς με βάση το πείραμα του Griffith αποδείχτηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό των οργανισμών?
Η απάντηση δόθηκε το 1944, όταν οι Avery, Mac-Leod και McCarty επανέλαβαν τα πειράματα του Griffith in vitro. Οι ερευνητές διαχώρισαν τα συστατικά των νεκρών λείων βακτηρίων σ υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λιπίδια, RNA, DNA κτλ. και έλεγξαν ποιο από αυτά είχε τη ικανότητα μετασχηματισμού. Διαπίστωσαν ότι το συστατικό που προκαλούσε το μετασχηματισμό των αδρών βακτηρίων σε λεία ήταν το DNA.
Ποια βιοχημικά δεδομένα υποστήριζαν ότι το DΝΑ είναι το γενετικό υλικό?
1)Η ποσότητα το DΝΑ σε κάθε οργανισμό είναι σταθερή και δε μεταβάλλεται από αλλαγές στο περιβάλλον. Η ποσότητα του DΝΑ είναι επίσης ίδια σε όλα τα είδη των κυττάρων ενός οργανισμού όπως στην περίπτωση του ανθρώπου σε αυτά τηε καρδιάς, της σπλήνας, του ήπατος κτλ.
2)Οι γαμέτες των ανώτερων οργανισμών, που είναι απλοειδείς, περιέχουν τη μιοσή ποσότητα DΝΑ από τα σωματικά κύτταρα, που είναι διπλοειδή.
3)Η ποσότητα του DΝΑ είναι, κατά κανόνα, ανάλογη με την πολυπλοκότητα του οργανισμού. Συνήθως, όσο εξελικτικά ανώτερος είναι ο οργανισμός τόσο περοσσότερο DΝΑ περιέχει σε κάθε κύτταρό του.
Με ποια πειράματα οι Hershey και Chase επιβεβαίωσαν οριστικά ότι το DΝΑ είναι το γενετικό υλικό?
Η οριστική επιβεβαίωση ότι το DΝΑ είναι το γενετικό υλικό ήρθε το 1952 με τα κλασικά πειράματα των Hershey και Chase οι οποίοι μελέτησαν τον κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου Τ2, Οι ερευνητές ιχνηθέτησαν τους φάγους με ραδιενεργό 35S που ενσωματώνεται μόνο στις πρωτεϊνες αλλά όχι στο DΝΑ, και με ραδιενεργό 32Ρ, που ενσωματώνεται μόνο στο DΝΑ και όχι στις πρωτεϊνες. Στη συνέχεια με ραδιενεργούς φάγους μόλυναν βακτήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο τπ DΝΑ των φάγων εισέρχεται στα βακτηριακά κύτταρα και είναι ικανό να δώσει τις απαραίτητες εντολές, για να πολλαπλασιαστούν και να παραχθούν οι νέοι φάγοι.
Να εξηγήσετε τους όρους: in vivo, in vitro, ιχνηθέτηση, αποικία.
In vivo: Η έκφραση αυτή χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας βιολογικής διαδικασίας όταν αυτή πραγματοποιείται σε ένα ζωντανό οργανισμό (π.χ. η απόδειξη του ημισυντηρητικού μηχανισμού της αντιγραφής του DΝΑ)
In vitro: Η έκφραση αυτή χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας βιολογικής διαδικασίας όταν αυτη πραγματοποιείται στο δοκιμαστικό σωλήνα (π.χ. η ανάλυση των ενζύμων της αντιγραφής του DΝΑ)
Ιχνηθέτηση: Είναι η σήμανση χημικών μορίων με τη χρήση ραδιενεργών ισοτόπων, φθοριζουσών ουσιών κτλ (π.χ. η χρήση ραδιενεργού φωσφόρου 32Ρ στα νουκλεοτίδια για την ιχνηθέτηση του DΝΑ.
Αποικία: Είναι ένα σύνολο από μικροοργανισμούς, που έχουν προέλθει από διαδοχικές διαιρέσειςενός κυττάρου, όταν αυτό αναπτύσσεται σε στερεό θρεπτικό υλικό. Οι αποικίες είναι ορατές με γυμνό οφθαλμό.
Να περιγράψετε τη δομή ενός νουκλεοτιδίου.
Το DΝΑ, όπως και το RΝΑ, είναι ένα μακρομόριο, που αποτελείται από νουκλεοτίδια. Κάθε νουκλεοτίδιο του DΝΑ αποτελείται από μία πεντόζη, τη δεοξυριβόζη, ενωμένη με μία φωσφορική ομάδα και μία αζωτούχο βάση. Στα νουκλεοτίδια του DNA η αζωτούχος βάση μπορεί να είναι μία από τις: αδενίνη(Α), γουανίνη(G),κυτοσίνη (C) και θυμίνη (Τ). Σε κάθε νουκλεοτίδιο η αζωτούχος βάση συνδέεται με τον 1' άνθρακα της δεοξυριβόζης και η φωσφορική ομάδα με τον 5' άνθρακα.
Πώς σχηματίζεται μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα?
Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα σχηματίζεται από την ένωση πολλών νουκλεοτιδίων με ομοιοπολικό δεσμό. Ο δεσμός αυτός δημιουργείται μεταξύ του υδροξυλίου του 3' άνθρακα της πεντόζης του πρώτου νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής ομάδας που είναι συνδεδεμένη στον 5' άνθρακα της πεντόζης του επόμενου νουκλεοτιδίου. Ο δεσμός αυτός ονομάζεται 3'-5' φωσφοδιεστερικός δεσμός. Με τον τρόπο αυτό, η πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα που δημιουργείται έχει ένα σκελετό, που αποτελείται από επανάληψη των μορίων φωσφορική ομάδα-πεντόζη-φωσφορική ομάδα-πεντόζη. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των νουκλεοτιδίων από τα οποία αποτελείται η πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα, το πρώτο της νουκλεοτίδιο έχει πάντα μια ελεύθερη φωσφορική ομάδα συνδεδεμένη στον 5' άνθρακα της πεντόζης του και το τελευταίο νουκλεοτίδιό της έχει ελεύθερο το υδροξύλιο του 3' άνθρακα της πεντόζης του. Για το λόγο αυτό αναφέρεται ότι ο προσανατολισμός της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας είναι 5'-3'.