• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/115

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

115 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Tend

linkę, turėti tendenciją

Mature

Brandus, subresti

Settling

Sprendziant

piece

gabalas, kurinys

potato

bulvės

efforts

pastangos

for nothing

veltui

consequences

pasekmės

promotion

skatinimas, propagavimas, paaukštinimas, reklaminis

ahead

pirmyn, i prieki

race

rasė, lenktynes, varzybos

Earning

Pelningiausi

highest

aukščiausia, didžiausias

income

pajamos

scientists

mokslininkai

extensively

plačiai

habits

įpročiai

towel

rankšluostis

toothbrush

šepetėlis

comes down

nužengia

attitudes

požiūriai

performers

atlikėjai


Gaining

įgyti

substitute

pakaitalas, pakeisti

Craft

amatas

achieved

pasiekti

prominence

iškilumas

pattern

modelis

entrepreneurs

verslininkai

guessing

spėlioti

excited

susijaudinęs

rarely

retai

unchallenged

neginčijamų

insight

įžvalga

Demand

paklausa, poreikis, pareikalauti

qualms

svyravimų

salary

atlyginimas


outstanding

neišspręstas

rewarded

atlyginta

elsewhere

kitur

advancement

pažanga

impact

poveikis

boundaries

ribos

nicely

gražiai

explored

ištirti

depths

gelmes

science

mokslas

mantly

daugiausia

deeply

giliai

valuable

vertingas,

despite

nepaisant

Leisure

laisvalaikis

deepen

pagilinti

appreciation

įvertinimas, vertinimas, pripažinimas

Permission

leidimas

Those

Tie, tos.

centuries

šimtmečių

Swarm

spiečius, būrys

essence

esmė, esencija

viewpoints


požiūriai

supplementing

papildymo

seek

ieškoti

impacted

įtakos

robust

tvirtas

Fortunately

laimei

Ultimate

pagrindinis, galutinis

Scientific

mokslinis

Advertising

reklaminis

brought

atnešė

attempt

bandymas, mėginimas, bandyti

compatibility

suderinamumas

courtesy

mandagumas, leidimas

Kicks

smūgiai, mesti, spyris

recap

Priminti

stands

stendai, stovas, galioti


clear

aiškus, valyti

Duplex

dvipusis

compatible

suderinamas

In case

Tuo atveju, jei

reception

priėmimas

desired

norim

Hence

taigi

occur

įvykti, pasitaikyti

occupies

užima, okupuoti

namely

būtent

divisor

daliklis

sampling

atranka

recovery

atsigavimas, atkūrimo

accurate

tikslus

downsides

praradimas

artificial intelligence

artificial intelligence

Hence, in this case

Taigi, šiuo atveju

comprised

sudarė

Since

nuo, kadangi, nes

exceed

viršyti

get used

priprasti

mountain

kalnas

meat

mėsa

river

upė

wash

praustis

pants

kelnės

T-shirt

marskinėliai

hood

kepurė

skirt

sijonas

blouse

palaidinė

visit

aplankyti

thirteen

trylika

fourteen

keturiolika

fifteen

penkiolika

thirty

trisdešimt

forty

keturiasdešimt

fifty

penkiasdešimt

sixty

šešiašdešimt

seventy

septyniasdešimt

eighty

aštuoniasdešimt