• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

He arero kapekapetau i tētahi pito o te waea,he taringa ngenge i tētahi

A gasbag at one end of the phone, tired ears at the other.

Höhonu kakī, pāpaku uaua

Long on words short on actions

Titiro whakamuri, kökiri whakamua

Look back and reflect so you can move forward


He iti te kupu he nui te körero

A liitle can say a lot

Ko ia kāore nei i rapu, tē kitea

He who does not seek will not find

Ehara taku toa i te toa takitahi, ka engari he toa takitini

My success is not mine alone, but the success of many

He wahie mō takurua, he kai mō tau

Fuel for winter, but food for the year. prepare for the seasons but also for the future

Mā mahi ka ora

Work brings health and prosperity

Kia manawa tītī, ka toa

Be a person of endurance like the tītī and you will succeed

Hoki ki tō maunga kia purea koe e ngā hau o Tāwhirimātea

Return to your mountain and be cleansed by the winds of Tāwhirimātea

Whaowhia te kete mātauranga

Fill the basket if knowledge

Whāia te iti kahurangi, ki te tūohu koe me he maunga teitei

Pursue your aspirations and if you falter let it only be to insurmountable difficulties

Mā whero, mā pango ka oti te mahi

With red and black the work will be completed

Patua te taniwha whakamā

Slay your fear