• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Lämplig behandling för blöjeksem?

Lufta stjärten, täta blöjbyten. Ev. hydrokortison eller silonsalva.
Vad orsakar blöjeksem?
Värme, fukt, friktion från blöjan, retning från faeces/urin.
Neonatal ikterus - vad är vanligaste orsaken?
Omogen lever som inte förmår bryta ned bilirubin. Högt bilirubin kommer från att spädbarnet har högt Hb.
Två andra orsaker till neonatal ikterus förutom omogen lever?
Immunisering från moderns blod. Bröstmjölkutlöst.
Vilken är den primära behandlingen av neonatal ikterus?
Ljusbehandling.
Feta, fjällande utslag i skalpen hos nyfödda?
Skorv.
Behandling mot skorv?
Ev salicylsyrevaselin eller kortison. Obs! att tänka på ev födoämnesallergi.
Var sitter oftast torsk?
Kindslemhinnan och tungan.
Vad orsakar torsk?
Candida albicans.
Behandling mot torsk?
Vichyvatten. Går oftast över av sig själv. Tänk på att behandla bröstvårtorna också!
Behöver smultronmärken behandlas?
I regel inte, de går oftast över av sig själva inom 6-9 månader.
Rodnande 1-3 cm stora fläckar med gulvita papler och blåsor på bål och rygg?
Erythema toxicum.
Hur länge brukar erythema toxicum sitta i?
Första levnadsdygnen.
Små vita prickar på näsrygg, kinder, panna samt under ögonen?
Milier.
Hög feber på ett relativt opåverkat barn i 3-4 dygn och därefter blekrött, finprickigt utslag på bål och extremiteter?
Tredagarsfeber
Vad kallas även tredagarsfeber?
Exantema subitum
Vad orsakar tredagarsfeber?
Herpesvirus
Vad är ofta associerat med atopiskt eksem?
Hösnuva och astma
Hur ser ett atopiskt eksem ut?
Torr, kliande rodnad som kan fjälla.
Var sitter oftast atopiska eksem hos spädbarn?
Ansiktet, skalpen och extremiteternas sträcksidor
Var sitter oftast atopiska eksem hos barn 2-10 år?
Armveck, knäveck, fotleder, handleder, händer.
Var sitter oftast atopiska eksem på tonåringar?
Stora leder, ansikte, skalp och övre del av bröstkorgen.
Hur är prognosen för atopiska eksem?
Växer bort i sena tonår hos >75%.
Behandling för atopiskt eksem?
Mjukgörande + kortison.
Vad orsakar svinkoppor?
Antingen staph aureus eller streptokocker.
Hur behandlas svinkoppor?
Tvål, vatten och klorhexidinlösning.
Kan urtikaria uppkomma utan känd orsak?
Ja. Det är vanligast hos barn.
Feber, allmän sjukdomskänsla, röda utslag i ansikte och på bål. Snart vätskefyllda blåsor som torkar ut.
Vattkoppor
Sväljsvårigheter, feber, högröd munslemhinna, smultrontunga. Finprickigt högrött utslag, sedan flagnande hud.
Scharlakansfeber.
Behandling för scharlakansfeber?
Penicillin.
Lätt feber, lätt ÖLI, allmän sjukdomskänsla. Sedan ljusrött, småfläckigt utslag i ansikte och så småningom över hela kroppen. Svullna körtlar på hals och bakom öron?
Röda hund.
Hög feber, storfläckigt, högrött utslag, konjunktivit?
Mässling.
Vilken sorts inälvsmask är vanligast?
Springmask
Vilken inälvsmask ser ut som daggmaskar?
Spolmask
Symptom vid spolmask?
Ofta inga, men ibland buksmärtor, andningsbesvär och hudutslag.
Symptom vid springmask?
Intensiv analklåda, i synnerhet nattetid.
Vad är symptom på skabb?
Glest sittande röda knottror och kraftig klåda, dessutom synliga skabbgångar på fingrar, handled, armbågar, axill, genitalier och fotsulor.
Beskriv en mollusk!
Små, hudfärgade eller rosa papler med fördjupning i mitten. Oftast på ansikte eller bål.
Hur behandlas mollusker?
Inte alls, självläker på 6-9 månader.
Sjukdomskänsla, svullna kindspottkörtlar?
Påssjuka
Hur ligger det till med fotsvamp hos förskolebarn?
Mycket ovanligt.
Vad orsakar vårtor?
Virus.
Vad är det vanligaste, men inte alltid förekommande, första symptomet på en borreliainfektion och när uppkommer det?
Erythema migrans, ett cirkelformat utslag som kommer 1-4 veckor.
Nämn ett vanligt symptom vid neuroborrelios!
Perifer facialispares.
Hur ser utvecklingen av symptombilden ut vid TBE?
Först feber och muskelvärk, sedan ett fritt intervall och därefter, hos 25% av fallen, meningit/encephalitsymptom.
Vilka är de två vanligaste vektorerna för campylobacter?
Nötkreatur (opastöriserad mjölk) och kyckling (otillräckligt tillagat kött).
Vilka av följande är virussjukdomar:
- påssjuka
- scharlakansfeber
- röda hund
- mässling
Påssjuka, röda hund, mässling.
Vad orsakar scharlakansfeber?
Grupp A-streptokocker.