Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/104

Click to flip

104 Cards in this Set

 • Front
 • Back
alergický
allergic
kotník
ankle
podpaží
armpit
tepna
artery
bolest zad
backache
mrknout okem
bat an eyelid
monokl
black eye
mrknout uběma očima
blink
zablokovaný
blocked up
inteligence, duševní schopnosti
brainpower
zlomený
broken
potlučený, pohmožděný
bruised
odrážka, bod (programu)
bullet point
spálit (se), opařit (se)
burn
lýtko
calf
kalorie
calorie
uhlovan, karbohydrát
carbohydrate
hruď
chest
brada
chin
tvrdit
claim
uhlí
coal
pobřeží
coastline
klíční kost
collarbone
provádět, vést
conduct
škrábnutí
cut
snížit, omezit
cut down on
dieta
diet
vymknutý, vykloubený
dislocated
mající závrať
dizzy
(oční) kapky
(eye) drops
extrovert
extrovert
obočí
eyebrow
řasa (na oku)
eyelash
oční víčko
eyelid
tuk
fat
vláknina
fibre
nehet (u ruky)
fingernail
perlivý
fizzy
srdce
heart
pata
heel
bok
hip
hypnóza
hypnosis
hypnotizovat
hypnotise
infekce, zánět
infection
záležitost, otázka, problém
issue
svědící
itchy
ospravedlnit
justify
zahájit
lauch
trpící závratí
light-headed
ret
lip
játra
liver
plíce
lung
duševní, psychický
mental
síla vůle
mind over matter
sval
muscle
mystický
mystical
krk
neck
nosní dírka
nostril
necitlivý, znecitlivělý
numb
výživa
nutrition
dlaň
palm
pacient
patient
penicilin
penicillin
účinkující
performer
předepsat (lék)
prescribe
bílkovina
protein
nadpřirozený
psychic
dělat z někoho legraci
pull someone´s leg
účel
purpose
zvýšit, zvednout
raise
vyrážka
rash
rozžhavený do červena
red-hot
režim
regime
řečnický
rhetorical
žebro
rib
rýma
runny nose
sůl
salt
skalp, kůže na temeni hlavy
scalp
skeptický
sceptical
holeň
shin
roztřesený
shivery
pokožka
skin
lebka
skull
chodidlo
sole
bolavý
sore
páteř
spine
podvrknutý
sprained
ztuhlý
stiff
žaludek
stomach
cukr
sugar
symptom, příznak
swollen
telekineze
telekinesis
stehno
thigh
hrdlo
throat
palec u ruky
thumb
nehet na prstu u nohy
toenail
otočený, podvrknutý
twisted
podkopat, podrýt
undermine
nemoudrý
unwise
žíla
vein
vitamín
vitamin
dobrovolník
volunteer
pas
waist
zápěstí
wrist