• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/110

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

110 Cards in this Set

 • Front
 • Back
trek hebben (in)
feel like, have an appetite for
de patat
fries
passen (bij)
to match
het cafe
cafe/bar
de kraam
stand
allebei
both
het pilsje
beer
het glaasje fris
soft drink
de uitsmijter
fried bacon and eggs on a piece of bread
de bitterbal
type of croquette
de frikadel
minced-meat hot dog
het gebak
pastry
het ijsje
ice cream
de fooi
tip
de tosti
toasted ham/cheese sandwhich
de borrel
drink
de pils
lager
het glas
glass
bestellen
to order
de gast
guest
wel eens
sometimes
halen
to get (receive)
het eetcafe
pub serving food
pas
only
nog nooit
never
langzamerhand
gradually
ergens
somewhere
dat hoeft voor mij niet
I'd sooner not
niet hoeven
don't have to
kijk eens
look
op de hoek
at the corner
graag
please
middel
medium
dat maakt niet uit
that doesn't matter
de portie
portion
Anders nog iets?
Anything else?
de kip
chicken
diverse
various
de frisdrank
soft drink
het blik
can
banaan
banana
chocolade
chocolate
frambozen
raspberry
zin hebben in
feel like a
gezien
seen
Wat heeft u voor gebak?
What kind of pastry do you have?
de boterkoek
butter biscuit
het stukje
piece
erbij
with it
afrekenen
to pay the bill
ik kom zo
I'll be right there
dat wordt dan ... bij elkaar
that makes ... in all
naar keuze
as desired
de taart
pie, cake
de tomatensoep
tomato soup
het basilicum
basil
de bamisoep
noodle soup
de geitenkaas
goat's cheese
de taartpunt
wedge of a cake
de vitrine
glass case
het water
water
de prik
pop, fizz
het appelsap
apple juice
het sap
juice
Het gaat om...
It's about a ...
gedag zeggen
say goodbye
op straat
on the street
betalen
to pay
een voorstel doen
make a proposition
het voorstel
proposal, proposition
de bestelling
order
zoet
sweet
de dorst
thirst
vlug
quick
de slagroom
whipped cream
het zonnetje
sun
laat maar zitten
keep the change
de ober
the waiter
zullen
ik zal, je zult, u zult, hij zal, wij zullen.. etc
ergens gaan eten
eat somewhere
de honger
hunger
reserveren
to reserve
een hapje eten
a bite of something
overal
everywhere
de soort
the kind
namelijk
you see, namely
de traditie
tradition
de gebeurtenis
event
het huwelijk
marriage
het product
product
bovendien
furthermore
rijk
rich
het worteltje
carrot
tot voor kort
until recently
het konijn
rabbit
heel wat anders dan
that's quite different from
heet
hot
bakken
to fry
favoriet
favourite
sterk
strong
calvinistisch
Calvinistic
katholiek
Catholic
de rug
back
het gezicht
face
gestaan
stood
de publicatie
publication
het ministerie
ministry
de Gemeenschap
community
het citaat
quotation
het dagblad
newspaper