• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/114

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

114 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ask, pray
be
ber
bad
bett
decide
besluta
beslutar
beslöt
beslutit
bind
binda
binder
band
bundit
bite
bita
biter
bet
bitit
offer, bid
bjuda
bjuder
bjöd
bjudit
become
bli
blir
blev
blivit
burn
brinna
brinner
brann
brunnit
burst, snap
brista
brister
brast
brustit
break
bryta
bryter
bröt
brutit
bear
bära
bär
bar
burit
should
(böra)
bör
borde
bort
drag
dra
drar
drog
dragit
drink
dricka
dricker
drack
druckit
propel, drive
driva
driver
drev
drivit
be adequate, be suitable
duga
duger
dög
dugit
die

dör
dog
dött
hide
dölja
döljer
dolde
dolt
fall
falla
faller
föll
fallit
move, travel
fara
far
for
farit
find
finna
finner
fann
funnit
exist
finnas
finns
fanns
funnits
fly
flyga
flyger
flög
flugit
float
flyta
flyter
flöt
flutit
get

får
fick
fått
disappear
försvinna
försvinner
försvann
försvunnit
give
ge
ger
gav
gett
cast
gjuta
gjuter
göt
gjutit
glide
glida
glider
gled
glidit
please, delight
glädja
gläder
gladde
glatt
grip
gripa
griper
grep
gripit
cry
gråta
gråter
grät
gråtit
go, walk

går
gick
gått
do
göra
gör
gjorde
gjort
have
ha
har
hade
haft
be called
heta
heter
hette
hetat
make in time
hinna
hinner
hann
hunnit
chop, slash
hugga
hugger
högg
huggit
hold
hålla
håller
höll
hållit
step
kliva
kliver
klev
klivit
tie
knyta
knyter
knöt
knutit
come
komma
kommer
kom
kommit
crawl
krypa
kryper
kröp
krupit
can, be able to
kunna
kan
kunde
kunnat
smile
le
ler
log
lett
suffer
lida
lider
led
lidit
lie (be at rest)
ligga
ligger
låg
legat
lie (tell untruths)
ljuga
ljuger
ljög
ljugit
obey
lyda
lyder
löd
lydit
let
låta
låter
lät
låtit
lay
lägga
lägger
lade
lagt
must
måste
curtsey
niga
niger
neg
nigit
enjoy, take pleasure in
njuta
njuter
njöt
njutit
pinch
nypa
nyper
nöp
nupit
sneeze
nysa
nyser
nös
nysit
beep, sound like a mouse
pipa
piper
pep
pipit
ride
rida
rider
red
ridit
run, flow
rinna
rinner
rann
runnit
scratch hard
riva
river
rev
rivit
roar
ryta
ryter
röt
rutit
see
se
ser
såg
sett
swim
simma
simmar
sam
summit
sit
sitta
sitter
satt
suttit
sing
sjunga
sjunger
sjöng
sjungit
sink
sjunka
sjunker
sjönk
sjunkit
shine
skina
skiner
sken
skinit
shoot
skjuta
skjuter
sköt
skjutit
will, shall
(skola)
ska
skulle,
scream
skrika
skriker
skrek
skrikit
write
skriva
skriver
skrev
skrivit
brag
skryta
skryter
skröt
skrutit
cut
skära
skär
skar
skurit
be excused from, avoid
slippa
slipper
slapp
sluppit
tear
slita
sliter
slet
slitit
punch
slå
slår
slog
slagit
fight
slåss
slåss
slogs
slagits
sneak
smyga
smyger
smög
smugit
melt
smälta
smälter
smalt
smultit
grease, smear
smörja
smörjer
smorde
smort
blow one's nose
snyta
snyter
snöt
snutit
sleep
sova
sover
sov
sovit
spin; purr
spinna
spinner
spann
spunnit
crack
spricka
spricker
sprack
spruckit
spread
sprida
sprider
spred
spridit
run
springa
springer
sprang
sprungit
sting, stick
sticka
sticker
stack
stuckit
arise; step
stiga
stiger
steg
stigit
steal
stjäla
stjäl
stal
stulit
battle
strida
strider
stred
stridit
stroke, rub
stryka
stryker
strök
strukit
stand
stå
står
stod
stått
suck
suga
suger
sög
sugit
drink alcohol
supa
super
söp
supit
smart, sting
svida
svider
sved
svidit
let down, fail
svika
sviker
svek
svikit
swallow
svälja
sväljer
svalde
svalt
starve
svälta
svälter
svalt
svultit
swear
svära
svär
svor
svurit
say
säga
säger
sade
sagt
sell
sälja
säljer
sålde
sålt
seat
sätta
sätter
satte
satt
take
ta
tar
tog
tagit
keep silent
tiga
tiger
teg
tigit
force, compel
tvinga
tvingar
tvang
tvungit
be
vara
är
var
varit
know
veta
vet
visste
vetat
fold; yield
vika
viker
vek
vikit
want
vilja
vill
ville
velat
win
vinna
vinner
vann
vunnit
turn
vrida
vrider
vred
vridit
choose
välja
väljer
valde
valt
adapt, accustom
vänja
vänjer
vande
vant
grow
växa
växer
växte
växt (vuxit)
eat
äta
äter
åt
ätit