Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/109

Click to flip

109 Cards in this Set

 • Front
 • Back
dereva
driver
tekse
taxi
sana
very, very much
hapana
no
nakwenda
im going (to)
posta
post office
iko
it is (located)
karibu
hear, nearby
nenda
go (to one person)
moja kwa moja
staight on
halafu
then
pinda
turn
kushoto
left
kulia
right
utaona
you will see
upande wa
on the... side
haya
OK
asante
thanks
kwa heri
goodbye
karibu tena
polite farewell
barua
letter
chai
tea
chumvi
salt
kahawa
coffee
compyuta
computer
mvua
rain
ndizi
banana
nguo
garment
njia
road
nyumba
house
shillingi
shilling
stampu
stamp
sukari
sugar
askari
soldier
baba
father
dada
sister
kaka
brother
kuku
chicken, hen
mbu
mosquito
mbuzi
goat
mbwa
dog
ng'ombe
cow
paka
cat
rafiki
friend
nitapata
i will get
hapa
here
hutapata
you will not get
angalia
look, pay attention
juu
up, above, top
hundi za posta
postal orders
simama
stand
pale
over there
utapata
you will get
naomba
i want
kwa
for
barua
letter
hizi
these (with N nouns)
kwenda
to go
kwa ndege
by air
karani
clerk
una
you have
ngapi?
how many? (class n)
nina
i have
tatu
three
za
of
mia tato na kumi
170
mia tano na kumi
510
hii
this
nataka
i want, need
kupeleka
to send
moja
one
ya
of
arobaini
40
jumia
total
mia tano na hamsini
550
chukua
take
chenji
change
mia mnne na hamsini
450
S. L. P.
P O box
fedha
money
hela
money
pesa
money
moja
1
mbili
2
tatu
3
nne
4
tano
5
sita
6
saba
7
nane
8
tisa
9
kumi
10
kumi na ...
1...
ishirini
20
thelathini
30
arobaini
40
hasini
50
sitini
60
sabini
70
themanini
80
tisini
90
mia
100
mia mbili
200
elfu
1000
mia tano elfu
500,000
leta
to eat
enda
to go
ja
to come
la
eat