• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Siedziący harfista
III tys. p.n.e.
Cyklady (obecnie w. Malibu) (GR)

Pałac w Knossos
2000-1400 p.n.e
Knossos (GR)

Paryżanka, Książe wśród lilii
ok. 1500 p.n.e
Knossos (GR)

Maska Agamemnona
ok. 1500 p.n.e.
Mykeny (GR)

Brama Lwów
ok. 1250 p.n.e.
Mykeny (GR)

Waza Dipylońska
ok. 750 p.n.e.
Ateny (GR)

Waza Francois
ok. 570 p.n.e.
Ateny (GR)

Kleobis i Biton z Delf
ok. 600-580 p.n.e.
Delfy (GR)

Hera z Samos
ok. 560 p.n.e.
Samos (GR)

Jeździec Rampin
ok. 550 p.n.e.
Ateny (GR)

Wojownik z przyczółka Atena Afaia,
490 p. n. e.
Świątynia Afai, Egina (GR)

Świątynia Zgody
440-430 p.n.e.
Akragas, (dziś: Agrygent) (GR)

Woźnica z Delf (Auriga Delficki)
478-474 p. n. e.
Delfy, Świątynia Apollina (GR)

Atleta/Zeus/Poseidon
ok. 450 p.n.e
wydobyty koło przyl. Artemizjon (GR)

Dyskobol
ok. 460/50 p.n.eAteny (GR)

Doryforos
ok. 450 p.n.e
Ateny (GR)

Diadumenos
ok. 420 p.n.e
Ateny (GR)

Akropol Ateński
V wiek p. n. e. (GR)

Partenon
447- 432 p.n.e.
Ateny (GR)

Atena Parthenos
odsłonięty w 438 r
Ateny (GR)

Fryz z procesją panatenajską
ok. 438 p.n.e.
Ateny (GR)

Świątynia Ateny Nike Apteros
427 - 24 p.n.e.
Ateny (GR)

Nike rozwiązująca sandał
ok. 408 p.n.e.
Ateny (GR)

Erechtejon
420 - 405 p.n.e.
Ateny (GR)

Afrodyta z Knidos
360 r. p. n. e. (renesansowa kopia)
(Ateny?) (GR)

Apollo Sauroktonos (Jaszczurkobójca)
ok. 360 p.n.e (wersja z Luwru)
(Ateny?) (GR)

Herakles Farnezyjski
ok. 320 p.n.e


Grecja (tu: kopia rzymska) (GR)

Teatr w Epidauros
ok. 330 p.n.e.
Epidauros (GR)

Apollo Belwederski
ok. 350 - 325 p.n.e
Ateny (GR)

Ołtarz Pergamoński
180-160 p.n.e.
Pergamon (GR)

Gal zabijający siebie i żonę
230/20 p.n.e.
Pergamon (GR)

Gal umierający
230/20 p.n.e.
Pergamon (GR)

Grupa Laokoona
I w.p.n.e/ I w.n.e
(GR)

Wenus z Milo
2 poł. II w.p.n.e.
Milo (GR)

Nike z Samotraki
ok. 190 p.n.e. (GR)

Spinario- wyciagający kolec ze stopy
I w ne (GR)

Relief z Ara Pacis, (Tellus)
13 r. p.ne - 9 r. p n e
Pole Marsowe, Rzym (RZ)

August z Prima Porta
po 20 r. p. n. e.
Prima Porta, ok. Rzymu (RZ)

Mauzoleum Cecylii Meteli
II poł. I w pne
Rzym (RZ?)

Kolumna Trajana
113
RZYM (RZ?)Panteon
fund 125
Rzym (RZ?)

Grobowiec Euryzacesa ( Piekarza)
lata 30. p.n.e.
Rzym (RZ?)

Bazylika Maksencjusza (Konstantyna)
308-312
Rzym (RZ?)

Koloseum
70-72 - 80
Rzym (RZ?)

Pomnik konny Marka Aureliusza
175
Rzym, Kapitol (RZ?)

Grobowiec Scypionów
I poł III w pne
Rzym, przy via Appia (RZ??)

Łuk Tytusa
ok. 81-96
(RZ?)

Łuk Trajana
ok. 114 .
(RZ?)

Łuk Konstantyna
ok. 312-315
(RZ?)

Kolumna Marka Aureliusza
196
(RZ?)

Czterej Tetrarchowie
ok. 300
(RZ?)

Bitwa pod Issos
II w. p. n. e.
Dom Fauna, Pompeje (RZ?)

Mozaika z Justynianem
uk. 548
Rawenna, San Vitale

Piramida Cestiusza
12 r. p. n. e.
RZym