• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/143

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

143 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ខ្ញុំ
x​ñoḿ
I
kɲom
ចូលចិត្ត
coolcit​t
to like
cool cət
ចិត្តល្អ
cit​t l​·
to be kind
cət lʔɑɑ
ជួយ
juoy
to help
cuəy
ធ្វើការ
ť​veukar
to work
tvəə kaa
ពួកម៉ាក
puokm:ak
friends
puək maak
ពេលទំនេរ
pel ţḿner
free time
peel tumnee
តែងតែ
taegtae
always
taeŋ tae
ភាសា
ᵽasa
language
pʰiesaa
មិត្តភក្តិ
mit​tᵽk​ti
friend
mit~mɨt pʰeaʔ
មេរៀន
merien
lesson
mee riən
ឈ្មោះ
ç​mouħ
name
cmʊəh
យល់
y'l
to understand
yʊəl
លេខាធិការ
lexaťikar
secretary
leikʰaatʰiʔkaa
អ្នកជិតខាង
n·k jit xag
neighbor
neak cɨt kʰaaŋ
ខែ
xae
month
kae
ពិបាក
pibak
to be difficult
piʔbaak
ច្រើន
c​reun
many or much
craən
អាន
·an
to read (aloud), pronounce
ʔaan
សរសេរ
srser
to write
sɑɑ seɛ
អាច
·ac
can; to be able / qualified (to do something), capable of (doing something); to be possible; to be in condition (to), be in a position (to); to dare to
qaac
ស្រួល
s​ruol
to be easy, simple, proper; healthy, comfortable, pleasant; nice; carefree; without any complications
sruəl
ហាត់
ha't
to practice, train, drill, exercise; to learn, study, be in training
hat
សង្ឃឹម
sg​ᶍum
to hope; to expect, count upon (someone)
sɑŋkʰɨm
រៀន
rien
to study, practice; to learn
rien
ផ្សារ
f​sar
market
psaa
នៅ
nw
to be located; to stay / live / reside (at)
nɨv
ច្រើនណាស់
c​reun ńa's
many
craen nah
ទិញ
ţiñ
to buy
tɨɲ (tɨñ)
អីវ៉ាន់
·ii v:a'n
goods
ʔəy van
គ្រប់យ៉ាង
q​r'b y:ag
all kinds
krup yaaŋ
ម្ហូប
m​hoob
food, meal
mhoop
សាច់
sa'c
meat
sac
និង
nig
and
nɨŋ
ចំអិន
cḿ ·in
to cook
cɑmʔən
ទីក្រុង
ţiik​rog
city
tii kroŋ
ខ្លួនឯង
x​luon·aeg
by oneself
kluən ʔae ŋɔɔ
អ្នកលក់
n·k l'k
seller
neaklʊək
ខ្ពស់
x​p's
to be high, tall, elevated; eminent; stately, exalted; grand; pompous, arrogant
kpʊəh
ដូច្នេះ
dooc​neħ
so, thus, therefore
doocneh
យើង
yeug
we
yəəŋ
តថ្លៃ
tŧ​lei
to bargain
tɑɑ tlay nɨŋ
ប៉ុន្តែ
b:on​tae or tae
but, however
pontae
ឆ្អិន
z​·in
already cooked
cʔən
លក់
l'k
to sell
lʊək
ចរាចរ
cracr
traffic
cɑɑraacɑɑ
ប្រទេស
b​rţes
country
prɑteeh
បើកបរ
beukbr
to drive
baək bɑɑ
ខាងស្ដាំ
xag s​daḿ
on the right
kʰaaŋ sdam
ជ្រុងផ្លូវ
j​rog f​loov
street corner
cruŋpləv
ធំ
ťḿ
to be big
tʰom
ភ្លើងចរាចរ
ᵽ​leug cracr
traffic light
pləəŋ cɑɑraacɑɑ
ភ្លើងស្តូប
ᵽ​leug s​toob
traffic light
pləəŋ stop
ជាទូទៅ
jaţooţw
in general, as a whole, generally
cie tuu təv
ចង្អៀត
cg​·iet
to be narrow
cɑŋʔiət
កង់
k'g
bicycle
kaŋ
ម៉ូតូ
m:ootoo
motorbike
mootoo
ស៊ីក្លូ
s;iik​loo
3-wheel pedicab, bicycle-powered rickshaw
siikloo
ឡាន
łan
car
laan
ជិះ
jiħ
to ride
cih
ម៉ូតូឌុប
m:ootoo ᶁob
two-seater motorcycle-taxi
mootoo dup
ធ្វើដំណើរ
ť​veu dḿńeur
to travel
tvəə dɑmnaə
ត្រូវការ
t​roovkar
to need
trəv kaa
ឆ្ងាយ
z​gay
far
cŋaay
ទៅ
ţw
to go
tɨv ~ toh
លឿន
luen
to be fast, quick; achieving quick success
lɨən
ជិត
jit
to be near, close to
cɨt
យឺត
yuut
to be slow or late
yɨɨt
ខាងឆ្វេង
xag z​veg
on the left
kʰaaŋ cveɛŋ
ខាងលើ
xagleu
above
kʰaaŋ ləə
ខាងក្រោម
xagk​roum
below
kʰaaŋ kraom
ប្រជាជន
b​rjajn
people, population
prɑciecʊən
ញ៉ាំ
ñ:aḿ
to eat
ɲam (ñam)
អាហារ
·ahar
food, food product, victuals
ʔaahaa
អាហារពេលព្រឹក
·ahar (pel) p​ruk
breakfast
ʔaahaa peel prɨk
បាយព្រឹក
bayp​ruk
breakfast
baay prɨk
អាហារពេលថ្ងៃត្រង់

·ahar (pel) ŧ​gei (t​r'g)

lunch
ʔaahaa peel tŋay trɑŋ
ពេលថ្ងៃត្រង់

pel ŧ​gei t​r'g

at noon
peel tŋay trɑŋ
អាហារពេលល្ងាច

·ahar (pel) l​gac

dinner
ʔaahaa baay peel lŋiec
ពេលល្ងាច

pel l​gac

(in the) evening
peel lŋiec
កសិករ

ksikr

farmer
kaʔseʔkɑɑ
គាត់

qa't

he / him / his, she / her; they / them / their (formal / polite 3rd person pronoun); you / your (intimate)
koat
ដោយសារ

douysar

to depend / rely on; to go along with; by means of; thanks to ..., depending on ...; because of ... ; owing to, on account of
daoy saa~saaraʔ
ធ្វើ

ť​veu

to work or to make
tvəə
ស្រែ

s​rae

rice field
srae
ព្រលឹម

p​rlum

dawn
prɔlɨm
ពីរពេល

piirpel

twice or two times
pii peel
ក្រោក

k​rouk

to get up
kraok
ពេល

pel

time
peel
ពេលព្រឹក

pelp​ruk

morning
peel prɨk
ល្ងាច

l​gac

evening, late afternoon (usually around 5:00 - 6:00, but occasionally later)
lŋiec (peel lŋiec)
យប់

y'b

night; evening
yup
ចំបង

cḿbg

main; most
cɑmbɑɑŋ
បាយ

bay

rice
baay
ហូប

hoob

to eat
hoop
ត្រី

t​rii

fish
trəy
យក

yk

to take
yɔɔk, yɔɔ
ដូចជា

doocja

such as, like
dooc cie
ត្រីងៀត

t​rii giet

dried fish
trəyŋiət
ត្រីឆ្អើរ

t​rii z​·eur

smoked fish
trəycʔaə
ប្រហុក

b​rhok

fish paste (very salty paste made by fermenting salted fish in earthenware jugs)
prɑhok
ផ្លែឈើ

f​lae çeu

fruit
plae cʰəə
ចេក

cek

banana
ceɛk
ល្ហុង

l​hog

papaya
lhoŋ
ខ្នុរ

x​nor

jackfruit
knol
ស្វាយ

s​vay

mango
swaay
ទៀប

ţieb

custard apple
tiep
ម្នាស់

m​na's

pineapple
mnoah
មៀន

mien

longan
mien
មាន

man

to have, possess, own; to exist; there is, there are
mien
ប៉ោម

b:oum

apple
paom

#FR pomme

ផ្លែទំពាំងបាយជូរ

f​lae ţḿpaḿg bayjoor

grape
plae tumpeaŋ baay cuu
ដូង

doog

coconut
dooŋ
ក្រូច

k​rooc

orange
krooc
ឪឡឹក

·oovłuk

watermelon
ʔəv lək
ទុរេន

ţoren

durian
tuʔrein, tʰuurein
ត្របែក

t​rbaek

guava
trɑbaek
មង្ឃុត

mg​ᶍot

mangosteen
mʊəŋkʰut
ល្មុត

l​mot

sapodilla
lmut
គូលែន

qoolaen

lychee
kuulɛɛn
ពោត

paot

corn, maize
poot
ទុំ

ţoḿ

ripe
tum
រលួយ

rluoy

rotten
rɔluəy
ការកំសាន្ត

kar kḿsan​t

hobbies; entertainment
kaa kɑmsaan
ទំនេរ

ţḿner

free
tum nei
ផ្សេង

f​seg

various or different
pseɛŋ
ខ្លះ

x​lħ

some
klah
ហែលទឹក

haelţuk

to swim
hael tɨk
ថតរូប

ŧtroob

to (take a) photograph
tʰɑɑt ruup
រូបថត

roobŧt

photograph, picture
ruup tʰɑɑt
ចំណែកខ្ញុំវិញ

cḿńaek x​ñoḿ viñ

as for (me)
cɑmnaek kɲom vɨɲ
ចំណែក

cḿńaek

as for, as to, regarding
cɑmnaek
រត់

r't

run
rʊət
ហាត់ប្រាណ

ha't b​rań

to exercise
hat praan
ទៀងទាត់

ţieg ţa't

exact; often; regularly
tiəŋ toat
ផ្ទះ

f​ţħ

house
pteah
ជិះ

jiħ

to ride
cɨh
ជួនកាល

juonkal

sometimes
cuən kaal
អាន

·an

to read
ʔaan
សៀវភៅ

sievᵽw or saᵽw

book
siev pʰɨv
កាសែត

kasaet

newspaper
kaa saet

#FR gazette

តែ

tae

only, just; but, however; tea
tae
រវល់
rv'l
to be busy
rɔvʊəl