• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Pääsisäänkäynti

Huvudingången

Pääovi

Huvuddörren

Osasto

En avdelning

Pikkulapsille

För småbarn

1-3 vuotiaille

För 1-3 åriga

4-5 vuotiaille

För 4-5 åriga

Eskareille

För förskolebarn

Naulakot

Garderoben

Käytävä

Korridoren

WC:t

toaletterna

Ruokasali

Matsalen

Leikkihuone

Lekrummet

Nukkari

Sovrummet

Luku (satu) nurkkaus

Läs (sago) hörnet

Piha

Gården

Portti

Porten

Taukotila henkilökunnalle

Rastrummet för personalen

Keittiö

Köket

Taidehuone

Konstrummet

Musiikki

Musik

Työpaja / verstas

Verkstaden

Varasto

Förrådet

Pesuhuone

Tvättrummet

Kylpyhuone

Badrummet

Jumppasali

Gym / sportsalen

Eteinen

Tamburen

Jessica keinuu

Jessica gunger

K ja J Keinuvat keinulaudalla.

K och J åker på gungbrädet

E ja H laskevat liukumäkeä

E och H åker på rutschbanan

Inga kiipeilee kiipeilytelineellä

Inga klättrar på klätterställningen

M, K ja M leikkivät hiekkalaatikolla

M, K och M leker i sandlådan

Klara hyppiihyppynarulla

Klara hoppar rep

Rebecka hyppii ruutua

Rebecka hoppar hage

Sebastian puhaltaa saippuakuplia

Sebastian blåser såpbubblor

S ja V pelaavat krokettia

S och V spelar krocket

V ja V lennättävät leijoja

V och V flyger med drakar

M ja T rakentavat legopalikoilla

M och T bygger med legoklossar

A ja T leikkivät kuulilla

A och T spelar med kulor

K ja J tekevät kuperkeikan

K och J slår en kullerbytta

Tavallinen päivä päiväkodissa

En vanlig dag på dagis

Päiväkoti / eskari aukeaa seitsemältä

Daghemmet / dagiset / förskolan öppnar klockan sju

Lapset riisuvat ja leikkivät vapaasti

Barnen klär av sig och leker fri lek.

Lapset syövät aamupalan kahdeksalta

Barnen äter frukost klockan åtta

Meillä on aamupiiri yhdeksältä. Lastenohjaaja lukee satua / lastenkirjaa.

Vi har morgonsamling klockan nio. Barnledare läser en saga / en barnbok.

Lapset menevät ulos / pihalle puoli kymmeneltä

Barnen går ut / till gården klockan halv tio.

Lapset laskevat mäkeä, rakentavat lumiukkoa ja leikkivät lumileikkejä.

Barnen åker isbacke, bygger snögubbe och leker snölekar.

Lapset tulevat sisälle ja syövät lounaan yhdeltätoista

Barnen kommer in och äter lunch klockan elva

Lounaan jälkeen lastenohjaaja lukee satua jälleen

Efter lunchen läser barnledaren en saga igen.

Lapset nukkuvat päiväunet / lepäävät

Barnen sover dagssömn / vilar

Lapset syövät välipalan puoli kolmelta

Barnen har / äter mellanmål klockan halv tre

Meillä on aktiviteettejä / toimintaa yhdessä. Viikon teema on syksy ja sää.

Vi har en aktivitet / skapande verksamhet tillsammans. Veckans tema är hösten och vädret.

Lapset piirtävät, maalaavat, laulavat ja rakentavat palikoilla.

Barnen ritar, målar, sjunger och byggar klossar.

Lapset pukevat ja menevät ulos jälleen. Vanhemmat hakevat kotiin puoli viideltä.

Barnen klär på sig och går ut igen. Föräldrar hämtar dem hem klockan halv fem.

Päiväkoti sulkeutuu kello viisi ja henkilokunta lähtee kotiin kello kuusi.

Dagiset stänger klockan fem och personalen åker hem klockan sex.