• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

mm. Erector spinae


Nævn de tre muskler, som udgør mm. erector spinae, samt deres placering i. fht. rygsøjlen.

m. Spinalis
Mest mediale erektor
m. Longissimus
Midterste og længste erektor
m. Iliocostalis
Mest laterale erektor

m. Spinalis


Mest mediale erektor


m. Longissimus


Midterste og længste erektor


m. Iliocostalis


Mest laterale erektorm. Spinalis


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Øvre lumbale og nedre thorakale proc. spinosus (thoracis) samt lig. nuchae og C-7 (cervicis)
Hæfte: Øvre thorakale proc. (thoracis) og alle cervikale proc. (undtagen Atlas)
Funktion: Extension af ryggen samt lat. flexion til samme side

Udspring: Øvre lumbale og nedre thorakale proc. spinosus (thoracis) samt lig. nuchae og C-7 (cervicis)


Hæfte: Øvre thorakale proc. (thoracis) og alle cervikale proc. (undtagen Atlas)


Funktion: Extension af ryggen samt lat. flexion til samme side

m. Longissimus


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Lumbale aponeurose (thoracis) og øverste 5 thorakale processus spinosus (cervicis og capitis)
Hæfte: Nederste 9 ribben og thorakale proc. transversum (thoracis) samt de cervikale proc. transversum (cervicis) og proc. mastoideus.
Funkti...

Udspring: Lumbale aponeurose (thoracis) og øverste 5 thorakale processus spinosus (cervicis og capitis)


Hæfte: Nederste 9 ribben og thorakale proc. transversum (thoracis) samt de cervikale proc. transversum (cervicis) og proc. mastoideus.


Funktion: Extension af ryggen samt lat. flexion til samme side

m. Iliocostalis


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Lumbale aponeurose (lumborum) og 1-12. ribben (thoracis og cervicis)
Hæfte: Lumbale proc. transversum 1-3 og 6-12. ribben (lumborum) samt 1-6 ribben (thoracis) + proc. transversum af nedre cervikaler (cervicis)
Funktion: Extension af ry...

Udspring: Lumbale aponeurose (lumborum) og 1-12. ribben (thoracis og cervicis)


Hæfte: Lumbale proc. transversum 1-3 og 6-12. ribben (lumborum) samt 1-6 ribben (thoracis) + proc. transversum af nedre cervikaler (cervicis)


Funktion: Extension af ryggen samt lat. flexion til samme side

m. Quadratus lumborum


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Crista iliaca posterior 
Hæfte: 1-4 lumbale proc. transversum og nederste ribben 
Funktion: Lat. tilt af bækken, lat. flex til samme side samt fiksere sidste ribben under inhalering og kraftig exhalering

Udspring: Crista iliaca posterior


Hæfte: 1-4 lumbale proc. transversum og nederste ribben


Funktion: Lat. tilt af bækken, lat. flex til samme side samt fiksere sidste ribben under inhalering og kraftig exhalering

m. Serratus posterior superior


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Proc. spinosus C-7 til T-3
Hæfte: 2.-5. ribben
Funktion: Elevation af ribbenene under inhalering

Udspring: Proc. spinosus C-7 til T-3


Hæfte: 2.-5. ribben


Funktion: Elevation af ribbenene under inhalering

m. Serratus posterior inferior


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Proc. spinosus T-12 til L-3
Hæfte: 9.-12. ribben
Funktion: Depression af ribbenene under exhalering

Udspring: Proc. spinosus T-12 til L-3


Hæfte: 9.-12. ribben


Funktion: Depression af ribbenene under exhalering