• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/129

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

129 Cards in this Set

 • Front
 • Back

wiek dojrzewania

adolescence

osoba w wieku dojrzewania

adolescent

dorosłość

adulthood

starzejący się

ageing

być w kwiecie wieku

be in your prime

dorosły

grown-up

osoba nieletnia

minor

noworodek

newborn

emeryt

pensioner

dom spokojnej starości

retirement home

dziecko w wieku 1-2 lat

toddler

skończyć (osiemnaście) lat

turn (eighteen)

niepełnoletni

underage

młoda osoba

youngster

1.młodość / 2.młodzieniec / 3.młodzież

youth

przodek

ancestor

(daleki) krewny

(distant) relative

brat cioteczny/ stryjeczny

first cousin

pierworodny

firstborn

cioteczna babka

great-aunt

najbliższy krewny

next of kin

bratanica

niece

potomstwo

offspring

rodzeństwo

siblings

przyszła żona / przyszły mąż

wife/husband-to-be

karmić piersią

breastfeed

kobieta spodziewająca się dziecka

expectant mother

urodzić dziecko

give a birth to a child

poród

labour

ubrania ciążowe

maternity clothes

oddział położniczy

maternity ward

położna

midwife

pieluszka

nappy (BrE) / diaper (AmE)

bukiet

bouquet

pan młody

groom / bridegroom

nowożeńcy

newlyweds

urzędnik stanu cywilnego

registrar

urząd stanu cywilnego

registry office

welon

veil

wesele

wedding reception

tradycyjny ślub

white wedding

pochować

bury

trumna

coffin

dom pogrzebowy

funeral parlour

grób

grave

nagrobek

headstone

karawan

hearse

opłakiwać

mourn

żałoba

mourning

zakład pogrzebowy

undertaker

wieniec

wreath

zjazd rodzinny

family reunion

wieczór panieński

hen party

parapetówka

housewarming party

wieczór kawalerski

stag party

para żyjąca w konkubinacie

cohabiting couple

prawo do opieki nad dzieckiem

custody of a child

rodzina wielopokoleniowa

extended family

opieka zastępcza

foster care

rodzina zastępcza

foster family

najbliższa rodzina

immediate family

rodzina dwupokoleniowa

nuclear family

poza małżeństwem

outside wedlock

wychowywać dziecko

raise / bring up a child

alimenty

alimony

żywiciel rodziny

braedwinner

budżet

budget

alimenty na dziecko

child maintenance

wydatek

expense

kieszonkowe

pocket money

utrzymywać rodzinę

provide for/support one's family

testament

will

znajomy

acquaintance

wspólny znajomy

mutual friend

lubić kogoś

be fond of sb

zwierzać się komuś

confide in sb

sympatyczny, taki, z którym można się dogadać

easy to get on with

mieć kogoś/czegoś serdecznie dość

feel sick to death of sb/sth

mieć wiele wspónego

have a lot in common

znać kogoś z widzenia

know sb by sight

znaleźć z kimś wspólny język

relate to sb

nie doceniać kogoś

take sb for granted

znęcanie się, maltretowanie, wykorzystywanie

abuse

znęcać się, maltretować

abuse sb

kłócić się

argue / quarrel / fight

być surowym wobec kogoś

be strict with sb

zachowywać się dziecinnie

behave childishly

przemoc domowa

domestic violence

rzucić kogoś

dump / leave sb

pokłócic się

have an argument / a fight / a row

zadawać się z niewłaściwymi ludźmi

mix with wrong people

traktować kogoś jak małe dziecko

treat sb like an infant

zmieniać pościel

change the sheets

wykonywać prace domowe

do (household) chores

robic pranie

do the washing / laundry

ścielić łóżko

make the bed

myć podłogę

mop the floor

polerować srebra

polish the silver

wynieść śmieci

put the rubbish out

wywiesić pranie

put the washing out / hang out the washing

wypoczynek

leisure

grac w gry planszowe

play board games

odpoczywać

put your feet up

późno chodzić spać

stay up late

podjąć się nowego hobby

take up a hobby

przepracowywać się

drive yourself too hard

lenić się

laze about / around

zabiegany, cierpiący na brak czasu

time-poor

ekcentryczny

eccentric

rozrzutny

extravagant / improvident

nieprzewidujący

feckless

oszczędny

frugal

pełen przepychu

lavish

wystawny

opulent

stresujący

pressurised

satysfakcjonujący

rewarding

pokłócić się (z kimś)

fall out (with sb)

powracać wspomnieniami do czegoś

look back on sth

gardzić kimś

look down on sb

podziwiać kogoś

look up to sb

pogodzić się z kimś

make up with sb

polegać na kimś

rely on sb

rozwiązać (problem)

sort out (a problem)

rozstać się (z kimś)

split up / break up (with sb)

ganić, udzielać reprymendy

tell sb off

skakać sobie do gardeł

be at eath others's throats

nie cierpieć kogoś

hate the sight of sb

podkochiwać się w kimś

have a crush on sb

mieć do kogoś słabość

have a soft spot for sb