• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Mięśnie przedramienia

Mięśnie przedramienia

Mięśnie przedramienia

Mięśnie przedramienia

Mięśnie przedramienia

Mięśnie przedramienia

Mięśnie przedramienia

Mięśnie przedramienia

Grupa boczna
Mięsień ramienno-promieniowy

Grupa boczna
Mięsień ramienno-promieniowy

Grupa boczna
Mięsień ramienno-promieniowy

Grupa boczna
Powierzchniowa
Mięsień prostownik długi nadgarstka

Grupa boczna
Powierzchniowa
Mięsień prostownik długi nadgarstka

Grupa boczna
Powierzchniowa
Mięsień prostownik długi nadgarstka

Grupa boczna
Powierzchniowa
Mięsień prostownik długi nadgarstka

Grupa boczna
Powierzchniowa
Mięsień prostownik długi nadgarstka

Grupa boczna
Powierzchniowa
Mięsień prostownik (grupa) nadgarstka

Grupa boczna
Powierzchniowa
Mięsień prostownik (grupa) nadgarstka

Grupa boczna
Głęboka
Mięsień odwracacz

Grupa boczna
Głęboka
Mięsień odwracacz

Grupa tylna
Powierzchniowa
Mięsień prostownik palców

Grupa tylna
Powierzchniowa
Mięsień prostownik palców

Grupa tylna
Powierzchniowa
mięsień prostownik palca małego

Grupa tylna
Powierzchniowa
mięsień prostownik palca małego

Grupa tylna
Powierzchniowa
mięsień prostownik palca małego

Grupa tylna
Powierzchniowa
mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

Grupa tylna
Powierzchniowa
mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

Grupa tylna
powierzchniowe
mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

Grupa tylna
powierzchniowe
mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

Grupa tylna
powierzchniowe

Grupa tylna
powierzchniowe

Grupa tylna
powierzchniowe

Grupa tylna
głębokie
Mięsień odwodziciel długi kciuka

Grupa tylna
głębokie
Mięsień odwodziciel długi kciuka

Grupa tylna
głębokie
Mięsień odwodziciel długi kciuka

Grupa tylna
głębokie
Mięsień odwodziciel długi kciuka

Grupa tylna
głębokie
prostownik wskaziciela

Grupa tylna
głębokie
prostownik wskaziciela

Grupa tylna
głębokie

Grupa tylna
głębokie

Grupa przednia
powierzchniowe

Grupa przednia
powierzchniowe

Grupa przednia
powierzchniowe

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień nawrotny obły

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień nawrotny obły

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień nawrotny obły

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień dłoniowy długi

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień dłoniowy długi

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień dłoniowy długi

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień dłoniowy długi

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień dłoniowy długi

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień zginacz powierzchniowy palców

Grupa przednia
powierzchniowe
Mięsień zginacz powierzchniowy palców

Mięsień zginacz powierzchniowy palców

Grupa przednia


mięśnie głębokie

Mięśnie dłoni

Mięśnie dłoni

Mięśnie dłoni

Mięśnie dłoni

Mięśnie dłoni

Mięśnie dłoni

Mięśnie kciuka

Mięśnie kciuka

Mięśnie palca małego

Mięśnie palca małego

Mięśnie palca małego

Mięśnie międzykostne dłoni grupa dłoniowa
(nadaje lekką krzywiznę naprzeciwko kciuka)

Mięśnie międzykostne dłoni grupa dłoniowa
(nadaje lekką krzywiznę naprzeciwko kciuka)

Mięśnie międzykostne dłoni grzbietu
(wypełnia przestrzeń między kciukiem a palcem wskazującym)

Mięśnie międzypalczaste

Mięśnie międzypalczaste


Mięsień odwodziciel krótki kciuka

Mięsień przeciwstawiacz kciuka

mięsień zginacz krótki kciuka

Rozcięgno dłoniowe

Mięsień dłoniowy krótki

mięsień odwodziciel palca małego

mięsień odwodziciel palca małego

Troczek prostowników ręki