• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/73

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

73 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Xsawery Dunikowski, rzeźba portalu kościoła Jezuitów w Krakowie

Xawery Dunikowski, głowia wiadomo kogo

Jan Szczepkowski, Dziewki wiejskie

Xawery Dunikowski, Tchnienie

Edward Wittig, Młodość

Konstanty Laszczka, Żal

Laszczka, opuszczony

Laszczka, niewolnica

Leon Wyczółkowski, Ujrzałem raz

Leon Wyczółkowski, Rybacy brodzący w wodzie

Leon wyczółkowski, portret Ireny Solskiej

Wyczółkowski, autroportret w chińskim kaftanie

Fałat, autoportret z paletą

Fałat, popielec

Fałat, modlący się starzec

Falat, odpoczynke myśliwych w lesie

Malczewski, śmierć

Malczewski, Hamlet polski - portret Aleksandra Wielopolskiego

Malczewski, Zatruta studnia i Chimera

Malczewski, blędne koło

Ślewiński, Autoportret w bretońskim kapeluszu

Ślewiński, sierota z poronina

Slewiński, czeszaca sie

Teodor Axentowicz, wizja - wspomnienia

Teodor Axentowicz, pod brzemieniem nieszczęścia

Jan Stanisławski, Katedra w Sienie

Jan Stanislawski, Dniepr

Jan Stanislawski, Cerkiew Michałowska w Kijowie

Jan Stanisławski, gdzieś na Ukrainie

Jan Stanisławski, Ule

Włodzimierz Tetmajer, Muzykanci w Bronowicach

Włodzimierz Tetmajer, Dorobek

Włodzimierz Tetmajer, Wiosna w Bronowicach

Podkowiński, mokra wieś

Podkowiński, Szał uniesień

Józef Pankiewicz, Targ na kwiaty przed kościołem św. Magdaleny w Paryżu

Pankiewicz, Wóz z sienem

Pankiewicz, Rynek Starego miasta w Warszawie nocą

Pankiewicz, portret dziewczynki w czerwnej sukience

Pankiewicz, Martwa natura z owocami i nożem

Portret kobiety, Boznańska

Boznańska, Bretonka

Boznańska, portret malerza Paula Neuena

Boznanska, dxiewczynka z chryzantemami

Boznanska, kwoaty na tarasie

Boznańska, widok z okna pracowno

Wyspiański, autoportret z żoną

Wyspiański, macierzyństwo

Wyspiański, śpiący staś

Wyspiański, planty o świcie

Wyspiański, widok z okna pracowni na kopiec Kościuszki

Wyspiański, zakola Wisły

Wyspiański, Chochoły

Wyspiański, dziewczynka z wazonem z kwiatami

Wyspiański, Bóg ojciec


Kościół św Franciszka w Krakowie

Mehoffer, Autoportret

Mehoffer, plac pigalle w paryżu

Mehoffer, meduza

Mehoffer, rozmowa

Mehoffer, dzieje krzyża świętego na wawelu

Mehoffer, hołd trzech króli

Krzyżanowski, portret żony artysty z kotem

Krzyżanowski, rosyjska aktorka

Wojtkiewicz, Medytacje.Popielec

Wojtkiewicz, porwanie królewny

Wojtkiewicz, orka

Wojciech Weiss, Strachy

Wojciech Weiss, autoportret z maskami

Wojciech Weiss, manifest

Wojciech Weiss, opętanie

Wojciech Weiss, melancholik

Wojciech Weiss, promienny zachód słonca

Potworowski, akt na tle piaskowym