• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back
artykul
article
ciastko
cake
ciasto
dough
ciekawy,a,e
interesting
długo
long (adv)
długi
long (adj)
dzennikarstwo
journalism
dzennikarz
journalist
hobby
hobby
jaki, jaka, jakie
what kind of
jeszcze
yet, still
koncert
koncert
lubić (lubię, lubisz)
to like
muzyk
musician
naprawdę
really
pasjonujący,a,e
fascinating
podać (podaję, podajesz)
to pass, to give
co podać?
What can I get you?
Czy możesz podać mi swój numer telefonu?
Can you give me your telephone number?
polityka
politics
w Polsce
in Poland
pomaranczowy,a,e
orange
pracować (pracuję, pracujesz)
to work
rachunek
bill, check
radio
radio
w radiu
on the radio
sok
juice
staż
training course
studiować (studiuję, studiujesz)
to study
świetny,a,e
excellent
teraz
now
w
in
wszystko
everything
zajęty,a,e
busy, occupied
zamiar
intention
mieć zamiar
to intend to
znać (znam, znasz)
to know (as distinguished from know of)
chleb
bread
ciasto
cake
ciastko
small cake
cukier
sugar
czekolada
chocolate
jajko
egg
jogurt
jogurt
kanapka
sandwich
kiełbasa
sausage
makaron
pasta
masło
butter
mięso
meat
mleko
milk
parówki
frankfurters
ryż
rice
ser
cheese
słodycze
sweets, biscuits, cakes
szynka
ham
wędliny
cured meat products
księgowy,a
accountant
lekarz, ka
doctor
nauczyciel, ka
teacher
policjant, ka
police officer
prawnik, czka
lawyer
mnie, cię, go, ją, je, nas, was, ich, je
Accusative Personal Pronouns