Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Abbastanza

Elég

Abitare

Lakik

L'agenzia

Ügynokség

Allegro

Vidám

Allora

Akkor

L'amica

Barátnő

L'amore

Szerelem

Anche

Is

Ancora

Még

Andare

Megy

Antipatico

Nem szimpatikus

Aprire

Nyit

Arrivare

Érkezik

Arrivederci

Viszontlatasra

ArrivederLa

Udvarias viszlát

L'aspetto

Megjelenés

L'attore

Színész

Il bar

Bár

Bene

Jól

Biondo

Szőke

Bocca

Száj

Il braccio

Kar

Bravo

Ügyes

Bruno

Sötétbarna

Brutto

Csúnya

Buon

Buon Natale

Boldog karacsonyt

Buon pomeriggio

Jo delutant

Buonanotte

éjt

Buonasera

Jóestét

Capelli castani

Világosbarna haj

Capelli

Haj

Capire

Ért

Il caratte

Jellem

Carino

Csinos

Caro

Kedves

La Casa

Ház

Che bello

De jó!

Che cosa

Mi

Chiarire

Tisztáz

Chiudere

Zár

Ci vediamo

Viszlát majd talalkozunk

Cioè

Azaz úgymint

Città

Város

Come stai?

Hogy vagy?

Contento

Elégedett

Continuare

Folytat

Controllare

Ellenőriz

Corso d'italiano

Olasz nyelvtanfolyam

Corto

Rövid

Costruire

Épít

Da tempo

Már egy ideje

Dare

Ad

Descrivere

Leír

Destra

Jobb

Di dove sei?

Hová való vagy?

Diario

Napló

Difderenza

Különbség

Dire

Mondd

Direttore

Igazgató

Discoteca

Diszkó

Domani

Holnap

Donna

Dopo

Után

Dormire

Alszik

Dovere

Szükséges

E-mail

Email

Esistere

Létezik

Falso

Hamis

Famoso

Híres

Fare

Csinál

Farmacia

Gyógyszertár

La Fermata

Megálló

Finire

Befejez

Fortunato

Szerencsés

La fronte

Homlok

Gentile

Kedves

La giornata

nap

Grande

Nagy

Grazie

Köszönöm

Guardare

Néz

Importante

Fontos

Informazione

Információ