Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/158

Click to flip

158 Cards in this Set

 • Front
 • Back
av
by
barna (et barn)
the children
besteforeldre
grandparents
ble (å bli)
became/was
bodde (å bo)
lived/used to live
bror (en)
brother
da
when
drept (å drepe)
killed
eldste
eldest
etternavn (et)
surname
farfar (en)
grandfather, paternal
farmor (en)
grandmother, paternal
for...siden
ago
foreldre
parents
forteller (å fortelle)
tell/tells
gift med
married to
giftet seg (å gifte seg)
got married
glad i
fond of/love
glade (glad)
glad/happy (plural)
hadde (å ha)
had
hage (en)
garden
jobb (en)
job
legekontor (et)
doctor's surgery
leilighet (en)
flat
morfar (en)
grandfather, maternal
mormor (en)
grandmother, maternal
måneder (en måned)
months
nevøer (en nevø)
nephews
niese (en)
niece
ofte
often
om
about
svogeren (en)
the brother-in-law
søsken
siblings
søstre (en søster)
sisters
til felles
in common
yngste
youngest
år (et)
year
alvorsord (et)
serious word
besøke
visit
bilnøkkelen (en)
the car key
drittungen (en drittunge)
the 'dirty kid'
engel (en)
angel
får (å få) tak i
get/gets hold of
gikk (å ga)
went
ham
him
hvilken
which
i dag
today
i går
yesterday
i orden
in order
jakken (en jakke)
the jacket/coat
juling (en)
hiding/beating
låne (å låne)
borrow
nye (ny)
new
når (å nå)
reach/reaches
selv
himself/herself
skulle
should
spurt (å spørre)
asked
trodde (å tro)
thought/believed
tur (en)
trip
besørk (et)
visit
bleie (en)
nappy
bolle (en)
bun
enn
than
gir (å gi)
give/gives
i en uke
for a week
inne
inside
is (en)
ice-cream
klem (en)
hug
lager (å lage)
make/makes
leker (å leke)
play/plays
mens
while
passet (å passe)
looked after/minded
pent
nicely
rydder (å rydde)
tidy/tidies
saft (en)
juice/squash
bleie (en)
nappy
bolle (en)
bun
enn
than
gir (å gi)
give/gives
i en uke
for a week
inne
inside
is (en)
ice-cream
klem (en)
hug
lager (å lage)
make/makes
leker (å leke)
play/plays
mens
while
passet (å passe)
looked after/minded
pent
nicely
rydder (å rydde)
tidy/tidies
saft (en)
juice/squash
sitt
his/her own
skifter (å skifte)
change/changes
skjørtet (et)
the skirt
skriker (å skrike)
scream/screams
snill
good/kind
sover (å sove)
sleep/sleeps
spørre
ask
ta meg av
take care of
tørr
dry
vasker (å vaske)
wash/washes
vasker opp
wash/washes up
våt
wet
Så søt hun er!
How sweet she looks!
Hun likner tante Kari!
She looks like Aunt Kari!
Hun skriker ofte!
She cries often!
Jeg liker ikke små barn!
I don't like small children!
Hun er våt!
She is wet!
Hun likner en liten engel når hun sover!
She looks like a little angel when she's asleep!
Hvis du er snill, skal du få en stor is!
If you are good, you will get a big ice-cream!
Du får ikke is hvis du ikke gjør som jeg sier!
You will not get an ice-cream if you don't do what I tell you!
Det heter ikke - 'jeg vil ha', - det heter - 'kan jeg få'.
It isn't - 'I want', - it is 'may I have'.
Du likner faren din!
You are like your father!
Din drittunge!
You dirty kid!
dritt
dirt/muck
unge
kid/baby animal
Din tufs!
You feeble thing!
Din gris!
You pig!
Vask hendene!
Wash your hands!
Sitt pent!
Sit nicely!
Ikke snakk med mat i munnen!
Don't talk with food in your mouth!
Ti stille!
Keep quiet!
Du er verdens beste gutt.
You are the best boy in the world.
Du er en snill, liten gutt.
You are a good little boy.
Skal jeg lese for deg?
Shall I read to you?
Skal vi spille Ludo?
Shall we play Ludo?
Skal vi leke med Lego?
Shall we play with Lego?
God natt, og sov godt.
Good night, and sleep well.
my, mine
min/mitt/mine
your, yours
din/ditt/dine
his
hans
her, hers
hennes
its
dens
dets
its
his, her, hers, its
sin/sitt/sine
vår/vårt/våre
our, ours
your, yours (plural)
deres
their, theirs
deres
gift med
married to
oldeforeldre
great-grandparents
oldefar og oldemor
great-grandfather and great-grandmother
bestefar og bestemor
grandfather and grandmother
barn
child
barnebarn
grandchild
bror og søster
brother and sister
far og mor
father and mother
fetter og kusine
male cousin and female cousin
foreldre
parents
nevø og niese
nephew and niece
onkel og tante
uncle and aunt
sønn og datter
son and daughter
søsken
sibling
svigerfar og svigermor
father-in-law and mother-in-law
svoger og svigerinne
brother-in-law and sister-in-law
fransk
French
heller
either
hvit
white
kaller (å kalle)
call/calls
russisk
Russian