Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/52

Click to flip

52 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad betyder PSA?

Prostataspecifikt Antigen

Hur tas ett PSA-prov?

Venöst blodprov

Vad kan ett högt PSA bero på?

Prostatacancer, Benign Prostatahyperplasi

I vilka födoämnen finns vitamin A?

Inälvsmat, Matfett, Ost, Ägg

I vilka födoämnen finns vitamin A?

Inälvsmat, Matfett, Ost, Ägg

Vad behövs vitamin A till?

För att syn, hud & slemhinnor ska fungera normalt. Har även betydelse för utveckling, tillväxt & differentiering av embryot under den tidigaste delen av graviditeten.

I vilka födoämnen finns vitamin A?

Inälvsmat, Matfett, Ost, Ägg

Vad behövs vitamin A till?

För att syn, hud & slemhinnor ska fungera normalt. Har även betydelse för utveckling, tillväxt & differentiering av embryot under den tidigaste delen av graviditeten.

I vilka födoämnen finns vitamin C?

Finns i de flesta grönsaker, bär & främst citrusfrukter.

I vilka födoämnen finns vitamin A?

Inälvsmat, Matfett, Ost, Ägg

Vad behövs vitamin A till?

För att syn, hud & slemhinnor ska fungera normalt. Har även betydelse för utveckling, tillväxt & differentiering av embryot under den tidigaste delen av graviditeten.

I vilka födoämnen finns vitamin C?

Finns i de flesta grönsaker, bär & främst citrusfrukter.

Vad används vitamin C till?

Antioxidant, Bygger upp ben- & broskvävnad. Underlättar upptaget av järn från maten.

I vilka födoämnen finns vitamin D?

Fisk, Mjölkprodukter berikade med D-vitamin, Ägg, Kött

I vilka födoämnen finns vitamin D?

Fisk, Mjölkprodukter berikade med D-vitamin, Ägg, Kött

Varför behövs vitamin D?

Reglerar kalkbalansen i skelett & tänder.

I vilka födoämnen finns vitamin D?

Fisk, Mjölkprodukter berikade med D-vitamin, Ägg, Kött,


Tid i solen

Varför behövs vitamin D?

Reglerar kalkbalansen i skelett & tänder.

I vilka födoämnen finns vitamin D?

Fisk, Mjölkprodukter berikade med D-vitamin, Ägg, Kött,


Tid i solen

Varför behövs vitamin D?

Reglerar kalkbalansen i skelett & tänder.

Varför behövs vitamin E?

Antioxidant, Förhindrar att de fleromättade fettsyrorna som bygger upp membranen bryts ner > Skyddar vävnader

I vilka födoämnen finns vitamin D?

Fisk, Mjölkprodukter berikade med D-vitamin, Ägg, Kött,


Tid i solen

Varför behövs vitamin D?

Reglerar kalkbalansen i skelett & tänder.

Varför behövs vitamin E?

Antioxidant, Förhindrar att de fleromättade fettsyrorna som bygger upp membranen bryts ner > Skyddar vävnader

I vilka födoämnen finns vitamin E?

Frön, Vegetabiliska oljor, Margarin, Vetegroddar, Gröna bladväxter, Avokado, Fullkornsprodukter, Ägg

I vilka födoämnen finns vitamin D?

Fisk, Mjölkprodukter berikade med D-vitamin, Ägg, Kött,


Tid i solen

Varför behövs vitamin D?

Reglerar kalkbalansen i skelett & tänder.

Varför behövs vitamin E?

Antioxidant, Förhindrar att de fleromättade fettsyrorna som bygger upp membranen bryts ner > Skyddar vävnader

I vilka födoämnen finns vitamin E?

Frön, Vegetabiliska oljor, Margarin, Vetegroddar, Gröna bladväxter, Avokado, Fullkornsprodukter, Ägg

Varför behövs vitamin K?

Nödvändigt för blodets koagulation, Bentätheten

I vilka födoämnen finns vitamin D?

Fisk, Mjölkprodukter berikade med D-vitamin, Ägg, Kött,


Tid i solen

Varför behövs vitamin D?

Reglerar kalkbalansen i skelett & tänder.

Varför behövs vitamin E?

Antioxidant, Förhindrar att de fleromättade fettsyrorna som bygger upp membranen bryts ner > Skyddar vävnader

I vilka födoämnen finns vitamin E?

Frön, Vegetabiliska oljor, Margarin, Vetegroddar, Gröna bladväxter, Avokado, Fullkornsprodukter, Ägg

Varför behövs vitamin K?

Nödvändigt för blodets koagulation, Bentätheten

I vilka födoämnen finns vitamin K?

Kål, Gröna bladgrönsaker, Kött, Lever, Ägg, Mejeriprodukter

Vad används vitamin B12 till?

Cellernas ämnesomsättning, Bildandet av blodkroppar, Nervsystemets funktion

Vad används vitamin B12 till?

Cellernas ämnesomsättning, Bildandet av blodkroppar, Nervsystemets funktion

I vilka födoämnen finns vitamin B12?

Animaliska livsmedel (Kött, Fisk, Skaldjur, Ägg, Lever, Mjölk, Ost)

Vad används vitamin B12 & B6 till?

B12


Cellernas ämnesomsättning, Bildandet av blodkroppar, Nervsystemets funktionB6


Proteinomsättningen, Nervfunktionen

I vilka födoämnen finns vitamin B12?

Animaliska livsmedel (Kött, Fisk, Skaldjur, Ägg, Lever, Mjölk, Ost)

Vad används vitamin B12 & B6 till?

B12


Cellernas ämnesomsättning, Bildandet av blodkroppar, Nervsystemets funktionB6


Proteinomsättningen, Nervfunktionen

I vilka födoämnen finns vitamin B12 resp B6?

Animaliska livsmedel (Kött, Fisk, Skaldjur, Ägg, Lever, Mjölk, Ost)

I vilka födoämnen finns vitamin B12 resp B6?

Animaliska livsmedel (Kött, Fisk, Skaldjur, Ägg, Lever, Mjölk, Ost)

Vad innebär KOL stadium 1?

Lungfunktion nästan normal, Kronisk hosta, Ökad slemproduktion

Vad innebär KOL stadium 1?

Lungfunktion nästan normal, Kronisk hosta, Ökad slemproduktion

Vad innebär KOL stadium 2?

Försämrat luftflöde, Kronisk hosta, Ökad slemproduktion, Viss andfåddhet, Bristande ork

Vad innebär KOL stadium 1?

Lungfunktion nästan normal, Kronisk hosta, Ökad slemproduktion

Vad innebär KOL stadium 2?

Försämrat luftflöde, Kronisk hosta, Ökad slemproduktion, Viss andfåddhet, Bristande ork

Vad innebär KOL stadium 3?

Försämrat luftflöde l/t andfåddhet vid ansträngning, Vanligt med exacerbationer

Vad innebär KOL stadium 4?

Betydligt försämrat luftflöde, Allvarliga symtom, Exacerbationer kan vara livshotande, Pat ibland beroende av syrgas

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att en pat ska få lämna post-op och komma till en vårdavdelning?

Sat: > 93%


Puls: 50-100


AF: 12-20


Temp: > 36 grader, < 38 grader


Diures: 1ml/kg/h


Medvetande: RLS 1


Smärta: NRS < 4