• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

ĐẬU VÁN TRẮNG/ BẠCH BIỂN ĐẬU


Dolichos lablab - Fabaceae


BPD: hạt.


TP: Protid, Glucid, VitC, A, B1,Calci, P, Fe


TD:


- trị cảm nắng


- bổ dưỡng


- tiêu chảy, lị, ngộ độc

ĐỖ TRỌNG (vỏ thân)


Eucommia ulmoides - Eucommiaceae


TP: Iridoid, lignan, nhựa


TD:


- bổ gan, thận


- chữa đau lưng


- chữa cao huyết áp, an thai

HOÀI SƠN (rễ củ)


Dioscorea persimilis - Dioscoreaceae


TP: Glucid 63%, protid, lipid, chất nhầy


TD:


- hạ nhiệt, gầy yếu


- viêm ruột mãn, tiêu chảy, kiết lị

KIM ANH TỬ (Quả)


Rosa laevigata - Rosaceae


TP: Acid citric, vitC, acid malic, tanin, saponin


TD:


- thuốc bổ, cung cấp vitC


- chữa di tinh, hoạt tinh, đái són

MÃ ĐỀ (toàn cây)


Plantago major - Plantaginaceae


TP: Iridoid, Flavanoid


TD: lợi tiểu, long đờm, hạ huyết

NGŨ VỊ (quả)


schisandra chinensis - Schisandraceae


TP: tinh dầu (schisandrin, schisandrol), lignan


TD: trị viêm gan, hen suyễn, di tinh

SƠN TRA (quả)


Docynia doumeri - Rosaceae


TP: anin, acid hữu cơ, saponin, triterpen


TD: tăng co bóp tim, tuần hoàn máu não

TRẠCH TẢ (thân rễ)


Alisma plantago-aquatica


Aismataceae


TP: Tinh bột, triterpen, sesquiterpen


TD:


- thông tiểu


- phù thủng,


- viêm thận,


- cao lipid huyết

CÂU KỶ TỬ (quả)


Lycium chinensis - SOLANACEAE


TP: tinh dầu, caroten, betain, vitaminC, acid nicotinic


TD: thuốc bổ cho cơ thể suy nhược, hạ đường huyết

CỐI XAY (toàn cây trên mặt đất)


Abutilon indicum - MALVACEAE


TP: chất nhầy, flavanoid, acid amin


TD: trị mụn nhọt, thông tiểu, phù thủng

CỐT TOÁI BỔ (thân rễ)


Drynaria fortunei - POLYPODIACEAE


TP: flavanoid, tinh bột


TD: đau xương, đau lưng, sưng đau khớp.

DÀNH DÀNH (quả)


Gardenia jasminoides - RUBIACEAE


TP: Iridoid (gardenosid, ganipin, cerpinal), mannitol


TD: trị viêm gan nhiễm trùng; thanh nhiệt; tiêu viêm