• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/96

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

96 Cards in this Set

 • Front
 • Back
en massa (-or)
a bunch of
en grej (pl. grejer)
a thing
att kolla (-r)
to check; to look at
en julafton (-ar)
Christmas eve
så här
thus
ett jullov (-n)
Christmas vacation
egen
ones own
en firma (-or)
a company
att ge (ger, gav, gett)
to give
en nyckel (nyklar)
a key
att fira (-r)
to celebrate
en jul (-ar)
Christmas
duktig
clever
en lön (-er)
a salary
klar
clear
att räcka (-er)
to suffice; be enough
visst
of course
stolt
proud
faktiskt
actually
att tro (-r)
to believe
att sy (-r)
to sew
att snacka (-r)
to chat
förresten
by the way
att hänga med (-er)
to accompany
att lova (-r)
to promise
att passa (-r)
to look after
en brorsa (-or)
a brother
en morsa (-or)
a mother
en farsa (-or)
a father
att plugga (-r)
to study
(en) matte
math
ett prov (-)
a test
att sticka (-er)
to depart
att käka (-r)
to eat
att berätta (-r)
to tell
att göra om (gör om, gjorde om, gjort om)
to work on, remodel
annorlunda
different; differently
själv
himself, herself, oneself...
både
both
spännande
exciting
dit
there
en korvkiosk (-er)
a hotdog stand
en kiosk (-er)
a stand
en korv (-ar)
a sausage
att känna igen (-er)
to recongnize
av
from
en grillad = en grillad korv
a grilled sausage
en cola (-or)
a cola
(en) senap
mustard
(en) ketchup
ketchup
att känna sig (-er)
to feel
slut
exhausted; at an end
en repetition (-er)
a rehearsal
arbetslös
unemployed
enda
only
att känna till (-er)
to know of
(en) närhet
vicinity
Danmark
Denmark
tysk
German
född
born
en dialekt (-er)
a dialect
skånska
from Skåne
att flytta (-r)
to move
hit
here
en flickvän (flickvänner)
a girlfriend
bra, bättre, bäst
good, better, best
ett modersmål (-)
mother tongue
en semester (semestern, semestrar)
a holiday
svårare
more difficult
åter
again, back
trevlig helg
pleasant weekend
tack detsamma
thank you all the same
att fria (-r)
to propose
att suga (suger, sög, sugit)
to suck
en tumme (tummar)
a thumb
att krypa (kryper, kröp, krupit)
to crawl
en tonåring (-ar)
a teenager
att komma ihåg (kommer ihåg, kom ihåg, kommit ihåg)
to recall
jämt
always
gå och lägga sig (går och lägger sig)
to go to bed
jobbigt
strenuous
att gifta sig (-er sig)
to get married
att dröja (-er)
to take (a long) time
härligt
wonderful
ett bröllop (-)
a wedding
att förlova sig (-r)
to become engaged
en ring (-ar)
a ring
en förlovningsmiddag (en förlovning + en middag)
an engavement dinner
äntligen
at last, finally
att bestämma sig (-er sig)
to decide
att ångra sig (-r)
to repent/renege
att boka (-r)
to book/reserve
en flygresa (-or)
a flight
stopp
stop
att skärpa sig (-er)
to pull oneself together
att koncentrera sig (-r)
to concentrate