• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back

enterococcus faecalis i enterococcus faecium

bakteriemia, ropnie wewnatrzbrzuszne, ZUM, zap wsierdzia


chorzy hospitalizowani + antybiotyki szerokospektralne otrzymujacy, starsi


penicylina/ampicylina;


pol + gentamycyna w ciezkich zak i zap wsierdzia

s. aureus

liszajec, zap mieszkow wlosowych, zap pluc, zespol wstrzasu toksycznego, zespol zluszczajacej skory,zatrucia pok wczesne,zap spojowek, rogowki,ropnie nerkowe,posocznica,zakrzepowe zap zyl, czyraki, ropnie mozgu,


kloksacylina/ wankomycyna dla oksacylinoopornych

gronkowce koagulazoujemne

zakazenia zw z cialami obcymi,ZUM ( s.saprophyticus) zastawek serca (s.lugdunensis)


wankomycyna dla oksacylinoopornych

streptococcus pyogenes=grupa A

ropne: zap. gardla, plonica, zap.zatok, liszajec, roza, martwicze zap powiezi, zespolwstrzasu toksycznego


nieropne: goraczka reumatyczna, zapalenie klebuszkow nerkowych


penicylina, makrolidy,cefalosporyny, klindamycyna, wankomycyna

s. agalactiae= grupa B

choroby noworodkow: bakteriemia, zap pluc, opon mr


dorosli ZUM pluca bakteriemia


penicylina, makrolidy, cefalosporyny,klindamycyna, wankomycyna,


penicylina + aminiglikozyd w ciezkich zak

paciorkowce virridans:


s.oralis, s.sanguis, s.mutans

ropnie, posocznica, podostre zap wsierdzia, prochnica zebow (s.mutans)


penicylina/ penicylina + aminoglikozyds. pneumoniae

zap pluc, zap opon mr, bakteryjne zap otrzewnej, zap wsierdzia, septyczne zapstawow, bakteriemia


penicylina, lewofloksacyna, cefalosporyny, klindamycyna

bacillus anthracis= waglik

postac skorna, jelitowa, plucna


zanieczyszczona przertwalnikami zywnosc, praca ze zwierzetami,


fluorochinolony ( ciprofloksacyna), penicylina, doksacylina, erytromycyna, chloramfenikol

bacillus cereus

zapalenie zoladka i jelit, zakazenia oczne, bakteriemia,


toksyny cieplostala cieplochwiejna, nekrotyczna


fluorochinolony, wankomycyna,


objawowe leczenie gastroenteritis

corynebacterium diphteriae

blonica uk oddechowego i skorna, droga kropelkowa szerzenie, toksyna blonicza


neutralizacja toksyny, penicylina,erytromycyna, immunizacja anatoksyna

corynebacterium jeikeium

posocznica, zap wsierdzia, zakazenia ran, zak zwiazane z cialami obcymi


wankomycyna

corynebacterium urealyticum

ZUM (pyelonephritis tez), posocznica, zap wsierdzia, zakazenia ran, wytwarza ureaze,


zabiegi urologiczne, immunosupresja, wczesniejsza antybiotykoterapia


wankomycyna

erysipelothrix rhusiopathiae

rozyca, nabyta od swin, choroba rolnikow,weterynarzy, rzeznikow


penicylina,cefalosporyny, erytromycyna,klindamycyna

listeria monocytogenes

choroba noworodkow- zap opon mr z posocznica, dorosli grypopodobne,bakteriemia, rozsiane zakazenie u ciezarnych/ immunosupresyjnych


ampicylina/ ampicylina +gentamycynamycobacterium avium

miejscowe zakazenia pluc, zakazenia rozsiane obejmujace wiele narzadow


AIDS, immunosupresyjni


klarytromycyna/azytromycyna + etambutol/ryfabutyna

mycobacterium leprae

bliski kontakt z osoba zakazona,


postac tuberkuloidowa:dapson i rifampicyna


lepromatyczna:+ klofazymina

nocardia

infekcje oskrzelowo-plucne, zakazenia skorne, ropnie mozgu


pacjenci immunosupresyjni, przewlekla choroba pluc, obnizona ilosc limf T


wytwarzanie katalazy i dysmutazy nadtlenkowej


sulfonamidy,amikacyna, karbapenemy, cefalosporyny szerokospektralne

rhoddococcus equi

infekcje oskrzelowo-plucne, zak oportunistyczne, u pacjentow AIDS, po prszeczepach


wankomycyna,karbapenemi,aminoglikozydy, ciprofloksacyna, rifampicyna, erytromycyna-terapia laczona

neisseria gonorhoeae

rzezaczka, zapalenie narzadow miednicy mniejszej, zapalenie stawow


cefoksytyna z doksycyklina,ceftriakson, ciprofloksacyna

neisseria meningitidis

zapalenie opon mr, przenoszone droga kropelkowa,


ceftriakson, penicylina, chloramfenikol

acinetobacter

zapalenie pluc, posocznica, zak oportunistyczna


zakazenia szpitalne- czesto szpitale wojskowe


imipenem, ceftazydym


+aminoglikozyd w ciezkich

aeromonas

zakazenia rak, zapalenia zoladka i jelit


ciprofloksacyna, sulfometaksazol,gentamycyna, amikacyna

bartonella henselae

choroba kociego pazura,podostre zap wsierdzia,


naczyniakowatosc bakteryjna


erytromycyna, doksycyklina, azytromycyna

bartonella quintana

goraczka okopowa, naczyniakowatosc bakteryjna


erytromycyna, doksycyklina, azytromycyna

bordatella pertussis

krztusiec, ciezkie u niemowlat lagoniejsze u doroslych, droga powietrzna


erytromycyna- obnizenie zakaznosci


fluorochinolony profilaktyczne

brucella

bruceloza, kontakt z zakazonymi owcami, kozami, bydlem,


doksycyklina+ rifampicyna/+gentamycyna

burgholderia cepacia

zakazenia plucna, oportunistyczne, osoby z mukowiscydoza, choroba ziarniniakowa


kotrimoksazol, piperacylina, ceftazydym, ciprofloksacyna

campylobacter jejuni

zapalenie zoladka i jelit


spozycie zanieczyszczonej wody mleka, zywnosci


samoistnie ustepuje, ostra choroba:erytromycyna, tetracyklina terapia alternatywna:fluorochinolony

campylobacter fetus

posocznica, zapalenie opon mr, zapalenie zoladka i jelit, poronienie samoistne


aminoglikozydy, karbapenemy, chloramfenikol

cardiobacterium hominis

podostre zapalenie wsierdzia


penicylina/ ampicylina

eikenella corrodens

podostre zapalenie wsierdzia, rany kasane


penicylina,cefalosporyny, tetracykliny, fluorochinolonyEPEC

biegunka nieinwazyjna, objawowe leczenie

ETEC

biegunka nieinwazyjna


ciprofloksacyna skraca czas choroby

EHEC

krwotoczne zapalenie jelita grubego, zespol hemolityczno-mocznicowy


toksyna shiga, antybiotyki niewskazane

EAEC- enteroagregacyjne

biegunka ze sluzem, biegunka u dzieci,


u pacjentow z AIDS: fluorochinolony

EIEC

krwotoczne zapalenie jelita grubego

E.coli uropatogenne

zapalenie pecherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek


kotrimoksazol, fluorochinolonye. coli K1

ostre zapalenie opon mozgowo rdzeniowych, u noworodkow


cefalosporyny szerokospektralne

francisella tularensis

tularemia : wrzodowo- wezlowa, oczno-wezlowa, plucna


ukaszenia kleszczy


streptomycyna,gentamycyna, fluorochinolony

haemophilus influenzae

otoczkowe typu b: zapalenie opon mr, posocznica, zapalenie naglosni


nieotoczkowe: zapalenie ucha srodkowego, zatok, oskrzeli, pluc


ampicylina, cefalosporyny szerokospektralne, azytromycyna, fluorochinolony

helicobacter pylori

zapalenie zoladka, wrzody zoladka i dwunastnicy


terapia wielolekowa: metronidazol, tetracyklina, sole bizmutu, omeprazol

knigella knigae

podostre zapalenie wsierdzia


betalaktamy z inhibitorem, cefalosporyny, makrolidy, tetracyklina fluorochinolony

klebsiella pneumoniae

zapalenie pluc, zakazenie ukladu moczowego


zakazenia szpitalne, alkoholizm


cefalosporyny, fluorochinolony

legionella pneumophila

choroba leginionistow: zapalenie pluc


goraczka pontiac; grypopodobna


cytotoksyny


makrolidy fluorochinolony

moraxella catarrhalis

zapalenie uszu, oczu, dr oddechowych


cefalosporyny, amoksycyina/kw klawulanowyproteus

zum, rany, kamienie nerkowe


amoksycylina, kotrimoksazol, cefalosporyny,fluorochinolony

pseudomonas aeruginosa

zakazenie pluc, skory, infekcje uk moczowego, zakazenia oczu uszu, bakteriemia


zakazenia szpitalne


aminoglikozyd + cefalosporyny szerokospekt,


piperacylina + tazobaktam/ karbapenem

salmonella enterica

biegunka, goraczka jelitowa


fluorochinolony w goraczce jelitowej

serratia enterobacter

zapalenia pluc, ukladu moczowego, ran


zakazenia szpitalne


karbapenemy, piperacylina-tazobaktam

shigella

czerwonka bakteryjna


ampicylina, kotrimoksazol, fluorochinolony

stenotrophomonas maltophila

zakazenia szpitalne


kotrimoksazol

streptobacillus moniliformis

goraczka wskutek ukaszenia przez szczura, goraczka haverhill


penicylina, doksycylina

vibrio cholerae

biegunka nieinwazyjna


toksyna choleryczna, neuraminidaza


nawadnianie organizmu + doksycylina, kotrimoksazol, furazolidon

vibrio vulnificus

zakazenia ran,posocznica


osoby z obnizona odpornoscia, choroba watroby i inne przewlekle


minocyklina+ fluorochinolony, cefotaksym

actinomyces: beztlenowiec

promienica szyjno-twarzowa, klp, brzucha, centralnego systemu nerwowego, miednicy mniejszej


penicylina!, klindamycyna, erytromycyna

bacteroides fragilis: beztlenowiec

zakazenia mieszane brzucha, drog rodnych, skory


metronidazol

clostridium botulinum: beztlenowiec

botulizm- pokarmowy, niemowlat, przyranny


podanie antytoksyny,wspomaganie oddychaniaclostridium difficile: beztlenowiec

rzekomobloniaste zapalenie jelit, biegunka przez stosowanie antybiotykow


metronidazol

clostridium perfringens: beztlenowiec

zatrucie pokarmowe, martwica powiezi, posocznica, zapalenie tkanek miekkich


penicylina

clostridium tetani: beztlenowiec

tezec: uogolniony, miejscowy, noworodkow


szczepienie, oczyszczenie rany

propionibacterium acnes: beztlenowiec

tradzik, zakazenia oportunistyczne


nadtlenek benzoilu+ klindamycyna/erytromycyna