• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Cechy malarstwa

IV pne - 476 ne


Fresk, tempera, mozaika, enkaustyka


EGIPT: kompozycja pasowa, kanon (frontalnie), hierarchiczne ukazanie, plama barwna i kontur, tempera


MINOJSKIE: tematyka dworska, intensywna kolorystyka zoomorficzne motywy, abstrakcja


WAZOWA: geometryczne, czarno i czerwono figurowe, życie codzienne, przejrzyste


Rzymskie: sielankowe krajobrazy, mitologia i erotyka, iluzja, głębia


WCZESNOCHRZESCIJANSKIE: katakumbowe prosta ornamentyka, tyby, pasterze, linearne, niewyrafinowane kolory

Starożytny Egipt

Stare państwo: dżeser, Cheops, Chefren (Giza) i Mykerinis

Sąd ozyrysa, papirys Hu-Nefera

Komnata grobowa Sarenputa

Ptactwo na grobowcy Nebamuna

Symbolizm w Egipcie

Czarny - ziemia


Zieleń- trzcina


Czerwień - krew


Żółty - złoti


Niebieski - życie


Konpozycja pasowa


Skarabeusz - odradzanie się


Kwat lotosu - nowe życie

Starożytna grecja

Technika: fresk i enkaustyka: wosk pszczeli


Malarstwo minojskie: knossos

Delfiny w pałacu w Knossos

Amfora, styl geometryczny

Andokides, amfora w stylu czerwonofigurowym

Style ceramiczne w Grecji

Geometryczny - do VIII pne


Orientalizujący - do 550r. p.n.e wschodnie potywy: chimery, gryfy, lwy, Lotos


Czarnofigurowy - do VI p.n.e figuralne motywy, abstrakcje, czerny barwnuj


Czerwonofigurowy- od VI p.n.e czerwone na czarnym i żółtym tle, sceny rodzajowe, precyzjs, na brzuściu

Pałac w Knossos

Starożytny Rzym- malarstwo pompejańskie

Erupcja wulkanu Wezuwiusz: 24 sierpnia 79 roku


Odkryty w XVI wieku


Malowidła ścienne


Iluzja przestrzeni


Imitacja elementów architektonicznych


Mocne i żywe barwy

Style pompejskie wg Augusta Mau

1. Pierwszy styl pompejański - inkrustacyjny: od II pne do 80r. Pne


Kultura helleńska, marmur i alabaster


2. Styl pompejański drugi - architektoniczny: do 15 r. pne, imitacje elementów architektonicznych, pejzaże, przestrzeń większa


3. Styl pompejański trzeci - orientalny/ egiptyzujący: do 50 n.e


Odejście od iluzjonizmu, centralna kompozycja, pionowy podział płaszczyzny


4. Styl pompejański czwarty: czasy Nerona, iluzja głębi, nierealna, fantastyczna

Martwa natura z domu Julii Felix, pierwszy styl

Freski z domu Augusta

Malarstwo wczesnochrześcijańskie

Od II do VI wieku


Funkcje ideowe i użytkowe, nie artystyczne


Ryba - Chrystus


Kotwica- nadzieja


Okręt - wędrówka ku niebu


Katakumbyśw. Kaliksta

Mozaiki

Małe kamyczki, przyklejone żywicą


Bazylika Matki Bożej Wniebowziętej w Akwikei


Rawenna !

Chleb i Ryba, katakumby Kaliksta w Rzymie

Dobry pasterz, katakumby Priscilli w Rzymie

Jonasz z Bazyliki w Akwilei

Mozaika w absydzie bazyliki św. Apolinarego w Rawennie