• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/172

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

172 Cards in this Set

 • Front
 • Back

to eat

eten
to drink
drinken
the eating habit
de eetgewoonte
to order
bestellen
the restaurant
het restaurant
to have breakfast
ontbijten
the snack
het tussendoortje
to eat warm/cooked food
warm eten
the lunch
het middagmaal/de lunch
the diner/supper
het avondmaal/het diner(more formal)
the difference
het verschil
the lifestyle
de levensstijl
to borrow/lend
ontlenen
excessive
overdadig
the luxury
de luxe
the court
het hof
rich
rijk
the feast/party
het feest
the fries
de frietjes
the speculoos
de speculoos
the jenever
de jenever
the asparagus
de asperges
the beer
het bier
the chocolate
de chocolade
the praline (filled sweet of chocolate)
de praline
the waffle
de wafel
the waterzooi (dish from Ghent)
de waterzooi
the beef stew
het stoofvlees
the mussels
de mosselen
the tomato
de tomaat
the shrimp
de garnaal
dish: tomato filled with shrimp
de tomaat-garnaal
the Belgian endive
Witloof
the eel
de paling
the rabbit
het konijn
the plum
de pruim
the cheese
de kaas
the ham rolls (dish op ham and witloof)
de hamrolletjes
the nut
de noot/het nootje
the kitchen
de keuken
the lemon
de citroen
the product
het product
the potato products
de aardappelproducten
the mashed potatoes
de puree
boiled/cooked
gekookt
fried/baked
gebakken
the dairy products
de zuivel/zuivelproducten
the butter
de boter
the yogurt
de yoghurt
the eggs/egg
de eieren/het ei
the cheese
de kaas
the milk
de melk
the drink
de drank
the soda
de frisdrank
the wine
de wijn
the seafood (everything except fish)
de zeevruchten
the oyster
de oester
the lobster
de kreeft
the crab
de krab
the mussels
de mossel/mosselen
the poultry
het gevogelte
the duck
de eend
the turkey
de kalkoen
the chicken
de kip
the grain products
de graanproducten
the bread
het brood
the macaroni
de macaroni
the couscous
de couscous
the spaghetti
de spaghetti
the game (hunted meat)
het wild
the pheasant
de fazant
the hare
de haas
the wild boar
het everzwijn
the deer
het hert
the rabbit
het konijn
the fish
de vis
the cod
de kabeljauw
the tongue fish
de tong
the eel
de paling
the salmon
de zalm
the fruit
het fruit
the strawberry
de aardbei
de orange
de sinaasappel
the cherry
de kers
the peach
de perzik
the meat
het vlees
the sausage
de worst
the steak
de biefstuk
the reason
de reden
the characteristic
de kenmerk
to book/reserve
reserveren
to follow
volgen
heavy
zwaar
the choice
de keuze
special
speciaal
tasty
lekker
the appetizer
het aperitief
to order
bestellen
the order
de bestelling
to take an order
de bestelling opnemen
to taste
proeven
the suggestion
de suggestie
to suggest
suggereren
to pay the bill
afrekenen
to recommend
aanbevelen/aanraden
expression: it tasted well
het heeft gesmaakt
the choice
de keuze
the reservation
de reservatie
busy
druk
light
licht
friendly
vriendelijk
shortly
binnenkort
cozy
gezellig
the dentist
de tandarts
to take care of
verzorgen
skinny
mager
even though
hoewel
to steam
stoven
to spice
kruiden
the portion
de portie
to poor
gieten
both
beide
to smear
smeren
on and a half
anderhalf
to stir
roeren
in the meantime
ondertussen
to forget
vergeten
necessary
noodzakelijk
organ meat
orgaanvlees
the interest
belangstelling
the heart
het hart
the kidney
de nier
the brains
de hersenen
the testicle
de testikel
to increase/to fan (for fire)
aanwakkeren
to increase
toenemen
especially
vooral
renewed
hernieuwd
the thymus (some organ)
de zwezerik
the fear
de schrik
the consumer
de consument
to reduce
afnemen
the stock (cows and stuff)
het vee
the doubt
de twijfel
to dare
durven
interesting
boeiend
outspoken
uitgesproken
the taste
de smaak
the aroma
het aroma
to increase
toenemen
the interest
de belangstelling
the choice
de keuze
the meal
de maaltijd
faint
flauw
patient
geduldig
to take in/ to write down an order
opnemen
the oven
de oven
raw/uncooked
rauw
the dish
het gerecht
the recipe
het recept
the fire
het vuur
to pour a drink
uitschenken
done/ready/cooked (for food)
gaar
to cut
snijden
to peel
schillen
to beat/ to whip (for eggs)
kloppen
to make the table
de tafel dekken
courageous
moedig
gluttonous
gulzig
stingy
gierig
for months
maandenlang
the waiter

de ober/de kelner