• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
s Abendessen
(-s, -)
večeře
alles
vše, všechno
backen
(er bäckt / backt)
(u)péci
beginnen
začít, začínat
bestellen
objednat,
objednávat (si)
s Bier
(-[e]s, 0)
pivo
s Brötchen
(-s, -)
houska, žemle
e Cola
(-, -s)
cola
e Cornflakes
mn. č. ['ko:∂nfle:ks]
cornflakes
s Ei
(-[e]s, -er)
vejce
essen
(er isst)
jíst
s Essen
(-s, - nebo 0)
jídlo
euer, eu(e)re,
euer
váš, vaše, vaše
fahren
(er fährt)
jet, jezdit
fast
skoro, téměř
r Fisch
(-[e]s, -e)
ryba
s Fleisch
(-[e]s, 0)
maso
frisch
čerstvý; čerstvě
s Frühstück
(-s, -e)
snídaně
frühstücken
snídat
geben
(er gibt)
dát, dávat
s Gemüse
(-s, -)
zelenina
genügen
(po)stačit
s Hähnchen
(-s, -)
kuře
hoch
vysoký;
vysoko
r Hunger
(-s, 0)
hlad
r, s Joghurt
(-s, -s)
jogurt
kalt
studený,
chladný; chladně
e Kartoffel
(-, -n)
brambor
r Kartoffelsalat
(-[e]s, -e)
bramborový salát
r Knödel
(-s, -)
knedlík
kochen
(u)vařit (se)
r Kuchen
(-s, -)
koláč
kurz
krátký; krátce
laufen
(er läuft)
běžet, běhat
leider
bohužel
lesen
(er liest)
číst
lieben
mít rád, milovat
s Lieblingsrestaurant
(-s, -s) [-rзstorã:]
oblíbená
restaurace
e Limonade
(-, -n)
limonáda
r Mann
(-[e]s, =er)
muž
e Margarine
(-, 0)
margarín
e Marmelade
(-, -n)
marmeláda
s Mittagessen
(-s, -)
oběd
natürlich
přirozený;
přirozeně
nehmen
(er nimmt)
vzít, brát
nur
jen, jenom,
pouze
s Obst
(-[e]s, 0)
ovoce
r Preis
(-es, -e)
cena
r Reis
(-es, 0)
rýže
r Saft
(-[e]s, =e)
šťáva, džus
r Salat
(-[e]s, -e)
salát
satt
sytý; sytě
s Sauerkraut
(-[e]s, 0)
kyselé zelí
r Schinken
(-s, -)
šunka
schlafen
(er schläft)
spát
schmecken
chutnat, mít chuť
r Schweinebraten
(-s, -)
vepřová pečeně
sehen
(er sieht)
vidět, vídat
sein, seine, sein
jeho
e Suppe
(-, -n)
polévka
r Tee
(-s, 0)
čaj
trinken
pít
e Uhr
(-, -en)
hodin(k)y
e Zeitung
(-, -en)
noviny
(un)zufrieden
(ne)spokojený;
(ne)spokojeně
r Zucker
(-s, 0)
cukr
zusammen
spolu, společně,
dohromady