Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/78

Click to flip

78 Cards in this Set

 • Front
 • Back

ཚ་གྲང་

hitte en kou / temperatuur

བཀྲེས་

honger

སྐོམ་པ་

dorst

གླེན་པ་

domheid

ལེན་

vastpakken, vasthouden

ལྐུག་པ་

dwaas, domheid / stomheid (doofstom)

རྒ་བ་

ouder worden, verval

ན་བ་

ziek zijn / pijn hebben

འཆི་བ་

dood, sterven

འཐབ་པ་

in gevecht zijn

རྩོད་པ

ruzie maken

འཕོ་བ་

verplaatsen, verhuizen

ལྟུང་བ་

downfall, neerwaarts vallen (in diep gat)

བཤགས་

opbiechten, onthullen

ནམ་མཁའ་

hemel

ལྷ་ཁང་

tempel

མཆོད་རྟེན་

stupa

མཁན་པོ་

abt, geleerde

གྲྭ་པ་

monnik

ཨ་ནེ་

non / tante

དགོན་པ་

klooster

ཨ་ནེ་དགོན་པ་

nonnenklooster

ཆོས་པ་

dharma-beoefenaar

རྣལ་འབྱོར་པ་

yogi

རྣལ་འབྱོར་མ་

yogini

སློབ་དཔོན་ / དགེ་རྒན་

leraar

སློབ་ཕྲུག་ / དགེ་ཕྲུག་

student

སློབ་སྦྱོང་

studies

སློབ་མ་

student, discipel

དཀོན་མཆོག་གསུམ་

Drie Juwelen

དད་པ་

geloof, vertrouwen

མོས་པ་

interesse, devotie

གུས་པ་

respect

གཞི་

grond, fundament

དེབ་

boek

དཔེ་ཆ་

heilig geschrift, boek in Tibetaanse stijl

གསེར་

goud

དངུལ་

geld, zilver

དངུལ་ཁང་

bank

ཚོང་ཁང་

winkel

ཟ་ཁང་

restaurant

གྲོང་ཁྱེར་

stad

མོ་ཊ་

auto

རྒྱ་ནག་

China

རྒྱ་གར་

India

ཤིང་སྡོང་

boom

ཤིང་ནགས་

woud

སྒམ་

doos

སྒེ་ཁུང་ / སྒེའུ་ཁུང་

raam

རྐུབ་བཀྱག་

stoel

ལྕོག་རྩེ་ / ཅོག་ཙེ་

tafel (laag)

རྒྱ་ཅོག་

tafel (hoog) (Chinees)

བདུན་ཕྲག་

week

མཆོད་

offeren

རྟེན་

steun, verblijfplaats

མཁན་

iemand die kennis heeft, ergens verstand van heeft

གྲྭ་

hek, omheining / afdeling, sectie

དགོན་

afzondering, retraite

རྣལ་

meditatie, rust, stilte

འབྱོར་

rijkdom, rijk, weelde

རྣལ་འབྱོར་

yoga

རྒན་

oud, oudere

རྒན་ལགས་

aanspreektitel leraar

དཔོན་པོ་

meester, leider

ཕྲུག་

jongere

སྦྱོང་

trainen, oefenen / zuiveren, schoonmaken

སློབ་

studies, oefenen, trainen

དཀོན་

zeldzaam

མཆོག་

subliem, verheven

ཕྱག་དེབ་

boek (hon)

ཟ་ / ཁ་ལག་ཟ་

eten

ནགས་

bos, bossage

ནག་

zwart

ཁྱག་སྒམ་

ijskast

རྐུབ་

achterwerk

བཀྱག་

ondersteuning

སྐྱེ་བ་

geboren worden, ontstaan

ནགས་ཚལ་

woud