• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvad er marginalt tuberculum?
Struktur lokaliseret okklusalt på randcristakompleks forsynet med en fri tip/spids. Størrelsen varierer. Findes på molarerne i OK (fig. 2-A15)
A. Hvad er cingulumderiverede strukturer?
B. Hvad hører under cingulumderiverede strukturer?
A. Facialt/lingualt lokaliserede strukturer. Udgår fra basale cingulum (den cervikale tredjedel af tandkronen facialt og lingualt). Størrelsen varierer.

B.
Liguale tuberculumtunger
Tuberculum Paramolare
Tuberculum carabelli
Tuberculum molare (OBS! denne er ikke en variant)
Hvilke strukturer er udviklet på baggrund af ufuldstændige sammensmeltninger af to mineraliseringsprocesser?
Foramen carcum
Foramen paramolaricum
Foramen Carabellicum
Cingulumderiverede strukturer:

A. Hvad er foramen caecum?
B. Hvilke tænder forekommer denne på? skriv efter faldende hyppyghed. Angiv på hvilke af flade/er.
A. Fordybning på en tandkronens omkredsflader opstået ved ufuldstændig sammelsmeltning af to mineraliseringsprocesser.
Findes:

Lingualt på 2+2 eller 1+1

Facialt på molarer i det permanente sæt:
- 6-6 > 8-8 > 7-7
- 6+6 > 7+7 > 8+8

Facialt på 05´er i det primære sæt
- 05-05 > 05+05
Cingulumderiverede strukturer:


A. Hvad er foramen paramolaricum?
B. Hvilke tænder forekommer det efter faldende rækkefølge?
A.
Fordybning mesiofacialt på de permanente UK molarer. Sidder i tilknytning til paramolare struktur og tuberculum paramolare (s. 87, fig 11-5 i OC)

B.
8-8, 7-7, 6-6

evt. 04+04, 04-04
Cingulumderiverede strukturer:

Hvad er Foramen Carabellicum?
Det er ved Tubercullum Carabelli, og sidder mesio-lingualt.
Koronale struktur:

A. Hvad er paramolare struktur? Hvad er tuberculum paramolare?

B. Hvilke tænder forekommer de på efter faldende hyppighed?
A. Paramolare struture er cingulum derivat lokaliseret mesio-facialt på både primære og permanente molarer (fig 2-A19. s 20).
Har en afrundet overflade, kan ikke mærkes med en finger.

Til gengæld, hvis det har en fritgående spids eller top, der kan mærkes med en fingernegl, hedder det tuberculum paramolare.

B.
Paramolare struktur:
8+8, 8-8, 7+7, 7-7, 6+6, 6-6, 04+04, 04, 04, 05+5, 05-05

Tuberculum paramolare:
8+8, 8-8, 7+7, 7-7, 04+04, 04-04
Corornale struktur:

Hvad er carabelli struktur? Hvad er Tuberculum Carabelli?

Hvilke tænder forekommer de på efter faldene hyppighed?
A. Carabelli struktur er cingulumderivat lokaliseret mesio-facialt på primære og permanente OK- molarer (fig-2-A18 s. 19)

Til gengæld, hvis det har en fritgående spids eller top, der kan mærkes med en fingernegl, hedder det tuberculum paramolare.

B.
Carabelli struktur:
6+6, 7+7, 8+8, +05+05, 04+04

Tuberculum carabelli:
6+6, 7+7, 8+8, 05+05