Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
desabotonar
deboutonnen
dentista
dantis
defender
defann
diente
dan
daño
dega
diente de ajo
dan lay
ya
deja
desammarrar
demare
juego de damas
damye
de acuerdo
Ok
dakò
producto
danre
descotado
dekòlte
zafar la hebilla
deboukle
aterrizar
debake
dos
de
requerir
demande
en la tarde
d laprèmidi
de acuerdo
dakò
a
a, ak, nan
ha
a
hincado
a jenou
rodillas, de …
a jenou
finalmente
a la fen, alè ki le, finalman
cómodo
a lèz
relajado
a lèz
extremadamente
a mò
otra vez
a nouvo, ankò
caminando, ir …
a pye
pie, a …
a pye, apye
a pie
a pye, apye
vida, por …
a vi
alrededor
a, alantou, otou, anviron, anviwon
hacia
a, devan, nan, vè
¡abajo!
aba ...!
jeans
abako
abandonar
abandone, abandonnen, bandonne
abdicar
abdike
aberración
aberasyon
envilecer
abese, avili
degradar
abese, diminye, fè ront
humillar
abese, diminye, fè ront
abeja
abèy, myèl
abuso
abi
durazno (apricot)
abiko
astuto
abil, rize, malen, koken, bakoulout
habilidad
abilite, aptitud
habitante
abitan
morador,-a
abitan
habitar
abite, rete
hábito
abitid
costumbre
abitid, abitit, kotim, lakotim
acostumbrado
abitwe
habituado
abitwe
vestir
abiye
vestirse
abiye, mete
vestimenta
abiyman, rad
aprovecharse
abize
abusar
abize
servil
abjèk, degoutan, chen
desdichado
abjèk, degoutan, mafweze, mafreze
obligar
ablije
bordo
abò
embarcado
abò
abordar
abòde, aproche
abolir
aboli
abolido
aboli
anulación
abolisyon
bouquet, ramillete
abondan, jenere
suscribirse
abòne, souskri
suscripción
abònman
abominar
abonmine, modi
exhausto
about
hiperactivo
about
fatigado
about, bouke, bout, fatige, erente, kraze
agotado
about, kraze, erente
arribar
abouti, rive
abreviar
abreje
acortar
abreje
ausente
absan
ausencia
absans, anbsans
absceso
abse
absurdo
absid
ausentarse
absinte
absorber
absòbe
absoluto
absoli
absolver
absoud, akite
abstenerse
abstrenn
vestido
abyè
compra
acha, komisyon
capcioso
acheval, manyak
mañoso
acheval, manyak, fentè, pran pòz
arzobispo
achevèk
arquitecto
achitek
archivo
achiv, dokiman
comprador,-a
achtè
adular
achtè figi, achte deye
lisonjear
achtè figi, achte deye
comprar
achte, komisyon
adaptar
adapte
adecuado
adekwa, sifizan
adhesivo
adezif
adicto,-a
adikte
adulto,-a
adilt, granmoun
adulterio
adiltè
lejos
adistans, lwen
remoto
adistans, lwen
sumar
adisyone, ajoute, ogmante
ofrèzcome!
adje!
adjetivo
adjektif
admitir
admèt, aksepte
administración
administrasyon
administrador
administratè
administrativo
administratif
admiración
admirasyon
admirador,-a
admiratè, fanatik
admirar
admire
adoptado
adoktif
adoptivo
adoktif, adoptif
adolescente
adolesan
adoptar
adopte, adokte
adoración
adorasyon
adorar
adore
direccion
adrès
peticionar
adrese
adverbio
advèb
derecha
adwat, dwat
pizarra
adwaz
adiós
adye, babay, orevwa
ventilado
aere
ventilar
aere
aeropuerto
aeropò, ayopò
afable
afab
amable
afab, emab, janti, soupl
asunto
afè, kesyon, lyezon
caso
afè, kesyon, lyezon
afección
afeksyon
afectar
afekte, touche, trouble
deprimido
afese
afiche
afich, ansèy
difamar
afiche
figurear
afiche, chèlbè
afirmar
afime , deklare, soutni, kenbe
afición
afisyon
como resultado
afòs
consecuencia, a
afòs
Africa
Afrik
africano,-a
afriken
fe
afwa
afrontar
afwonte, afronte
enfurecer
agase, fè fache
izquierda, a la …
agoch
agarrado
agraf
sujetado
agraf
engrandecer
agrandi, grandi
agrario
agrè
agresivo
agresif
agresión
agresyon
agradable
agreyab, amenajman
agricultor
agrikiltè, cultivatè
agricultura
agrikilti, lakiltiv
agrícola
agrikòl
agrónomo
agwonòm
agronomía
agwonomi
agronómico
agwonomik
agrupación
agwoupman
edad
aj, laj
para siempre
ajamè, la pou toutan
agente
ajan
plata
ajan, lajan
agencia
ajans
cubertería
ajantri
añejo
aje, vye
actuar
aji, aksyonen, aktè
comportamiento
aji, konpòtman
diestro
ajil
ágil
ajil, lèst
ajustar
ajiste
agitación
ajitasyon
agitador
ajitatè
agitar
ajite, souke
levantar (la sesión)
ajoune, sispann
suspender
ajoune, sispann
aplazar
ajoune, sispann, retade
agregar
ajoute, ogmante
juntar
ajoute, rasanble, soude
acta
ak
autoservicio
ak machin
con prep
ak, avèk
e (en vez de y antes de i & hi)
ak, e
y
ak, epi, e
pacto
ak1o, konvansyon
academia
akademi
académico,-a
akademik
caoba
akajou
majarete
akasan, labouyi mayi
acoger
akeyi
recibir (persona)
akeyi
homosexual, hombre
akimafe
acumulación
akimilasyon
acumular
akimile, rasanble, konble
exculpar
akite
acusación
akizasyon
acusar
akize, revoke, tate, tripote
acordar
akò, akòde
alojar
akomode, loje, ebèje, bay ladesant
efectuar
akompli
llevar a cabo
akompli
lograr
akompli, akonpli, reyalize, rive
completar
akompli, konplete
acompañar
akonpanye
amancebarse
akonpli
cerca
akote, pre
próximo a
akote, pre
lado (adv), al …
akote, sou kote, toupre, bò
engendrar
akouple
encastar
akouple, kwaze, elve
axis
aks
acento
aksan
acentuación
aksantyasyon
acceso
aksè, aksede, rantre
acercamiento
aksè, apròch, fason
accidente
aksedant, aksidan
acceder
aksede, rantre
aceptar
aksepte, admèt
accesorios
akseswa
accidental
aksidantèl, dezenvòlt
casual
aksidantèl, dezenvòlt
extremo
akstrèm
proeza
aksyon
acción
aksyon
hazaña
aksyon
accionar
aksyonen
activo,-a
aktif
actividad
aktivite
todo, con …
aktout, atout
ir a dormir
al dòmi
en cuanto a
ala
¡qué!
ala!
vez, a la …
alafwa
alarmar
alame, fè pè
expectativa
alatant
cabeza, a la …
alatèt
vice versa
ale pou vini
atraer
aleche, fè lasisiy, atire, kaptive
aparte
aleka, apa, separe
entonces
alèkile, alò, atò, lè
en el momento
alèkile, kounye a
ahora
alèkile, kounye a, , ansuit, atò
respiro
alèn, souf
aliento
alèn, souf