• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad betyder tjänstevikt?

Olastad bil med standardutrustning inklusive förare (75 kg).

Vad betyder maxlast?

Maximalt tillåten last enligt registreringsbeviset.

Vad betyder totalvikt?

Tjänstevikt + maxlast.

Vad betyder bruttovikt?

Vikten vid ett visst tillfälle. Bil, passagerare och last. DOCK INGÅR passagerare i tjänstevikten.

Vad betyder nettovikt?

Det som bilen väger när den är tom.

Vad sitter den här reflexen på för fordon?

Vad sitter den här reflexen på för fordon?

Tung lastbil

På vilket fordon sitter den här reflexen?

På vilket fordon sitter den här reflexen?

Släp med totalvikt över 3,5 ton.

Vilken broms måste finnas på släpvagnar med totalvikt över 750 kg?

Färdbroms


Vilken broms måste finnas på släpvagnar med tjänstevikt över 400 kg?Parkeringsbroms?

Vad är kultryck?

Kultrycket är det tryck som släpets kopplingsanordning orsakar på bilens dragkrog.

Vad ska den normalt ligga på?

Mellan 30–100 kg.

Vad är högt kultryck och vad leder det till?

För mycket last längst fram i släpet. Detta medför dåligt grepp på framhjulen samt att halvljusen blir bländande. Lasten ligger långt fram i släpet och pressar därmed kopplingsanordningen mot marken. Bilen tvingas följa med och eftersom bilen är rak, lyfts framändan upp.

Vad är lågt kultryck och vad leder det till?

För mycket last längst bak i släpet. Detta medför dåligt grepp på bakhjulen. Kan leda till körförbud. Lasten ligger långt bak i släpet och tippar bak släpet så att kopplingsanordningen pressas uppåt. Bilens bakända lyfts med.

Vad får man dra för släpvagn med B-körkort?

Lätt släpvagn.

Vad räknas som lätt släpvagn?

Släp med totalvikt på max 750 kg eller släp där totalvikten för bil + släp är max 3,5 ton.

tre tips för att veta om man får köra med släpvagnen eller inte!

1. Är den under 750 kilo får man köra!


2. Blir bilens totaltvikt och släpets totalvikt 3,5 ton eller mindre får man köra


3. Blir bilens totalvikt och släpets totalvikt över 3,5 ton får man INTE köra.