• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvað gerðu lösögumenn

þeir kunnu öll lög landsins utanbókar

hver var faðir rúnanna

Óðinn

hvað eru hellamyndir og hvar hafa þær fundist?

myndir af veiðidýrum og veiðimönnum. Hafa aðallega fundist í Frakklandi og á Spáni

Orðaskrift

eitt tákn=einn hlutur

Hvað er dæmi um orðaskrift?

fleygrúnir

fleygrúnir

ein rún=eitt fyrirbæri (ónákvæmt)

Myndletur

ein mynd= ákveðinn hlutur eða fyrirbæri (nákvæmt)

hverjir voru fyrstir til að nota myndletur og hvenær?

Súmerar um 4000 f.kr

hverjir notuðu híeróglýfrin og hvenær?

Forn egyptar 4000 f.kr

atkvæðaskrift

eitt tákn= eitt atkvæði

hverjir voru fyrstir til að nota atkvæðaskrift og hvenær?

fönikíkumenn 1500 f.kr

stafrófsskrft

eitt tákn/stafur= eitt hljóð

hverjir voru fyrstir til að nota stafrófsskrift og hvenær og hvað gerðist i kjölfarið?

grikkir um 10öld f.kr. Gríska stafrófið varð til

hvað gerðu rómverjar?

tóku gríska stafrófið og löguðu það að latínunni

hvenær tóku íslendingar upp latneska stafrófið?

1000 e.kr

hvaða 3 letur eru í notkun í dag?

orðaskrift, atkvæðaskrift og stafræófsskrift

hverjir voru kostir og gallar við komu stafrófsins?

Kostir: mjög einfalt og auðveldaði skrif


gallar: Þarf að kunna viðkomandi tungumál til að skilja ritmálið

hvað eru rúnir og hvar hafa þær fundist?

þær voru stafróf germanskra manna og hafa fundist í Norðurlöndunum og Bretlandi

Hvað gerði fyrstu málfræðingurinn og hver voru markmið hans?

Hann skrifaði fyrstu málfræðiritgerðina á 12.öld og hann barðist fyrir bættri stafsetningu. Honum fannst að það þurfti að laga latneska stafrófið að íslensku hljóðkerfi

af hverju deyja tungumál út?

því að ekki eru til ritaðar heimildir um tungumálið