• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/411

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

411 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aim
cél
vinegar
ecet
deceives
csal
bar
kocsma
garage
garász
yes, really
igen
good
boat
hajó
splendid
remek
friend
barát
salt
evening
este
table
asztal
pocket
zsab
raisin
mazsola
ring
gyürü
hungarian
magyar
hole
lyuk
place
hely (low-vowel)
summer
nyár
girl
lány
hen
tyúk
card
kártya
back
vissza
tummy
pocak
wants
akar
things, stuff
cuccok
then, well then
akkor
who?
ki?
water
víz
morning
reggel
blood
vér
road
út
reason
ok
wall
fal
ear
fül
green
zöld
woman
the
a
az (before vowel)
family
család
american
amerikai
teacher
tanár
film
film
musician
zenész
college student
egyetemista
photographer
fotóművész
this
ez
that
az
and
és
no
nem
here
itt
father
apa [3rd ps. possessive - apja/apjuk]
historian
történész
there
ott
but, rather
hanem
mother
anya [3rd ps. possessive - anyja/anyjuk]
university
egyetem
interesting
érdekes
black
fekete
acquaintence
ismerős
also, too
is
artist
művesz
lawyer
jogász
anthropologist
antropológus
english
angol
parent
szülő [pl possesive stem - szüle]
and, however
pedig
tailor
szabó
Mrs.
-né
paper
papír
office
iroda
boy
fiú
newspaper
újság
gate
kapu
simple
egysyerű
notebook
füzet
text
szöveg
cup
csésze
expensive
dear
drága
long
hosszú
comprehensible
érthető
tall
magas
fat
kövér
nice, beautiful
szép
cheerful
vidám
wonderful
gyönyörű
fast
gyors
low
short (people)
alacsony
short
rövid
thin
sovány
ugly
csúnya
sad
szommorú
awful
szörnyű
low
lassú
cheap
olcsó
african
afrikai
canadian
kanadai
croatian
horvát
brazilian
brazíliai
chinese
kínai
czech
cseh
finnish
finn
french
francia
italian
olasz
mexican
mexikói
russian
orosz
swedish
svéd
german
német
japanese
japán
polish
lengyel
swiss
svájci
flight
repülőút
window
ablak
a
one
egy
knife
kés
what?
mi?
pillow
párna
plane ticket
repülőjegy
blanket
takaró
seat
ülés
bottle
üveg
fork
villa
where?
hol?
flight attendant
légiutaskísérő
today
ma
much
many
sok
turkish
török
list
lista
passenger
utas
in front
elöl
on the right
jobbra
thank you (very much)
köszönöm (szépen)
kösz, köszi (informal)
restroom
mosdó
unfortenately (sorry)
sajnos
on the left
balra
is
van
(that's) great
de jó
plane
gép
back (direction)
hát
neighbor
szomszéd
nice to meet you
örülök, hogy megismertem
örülök, hogy megismertelek
doctor
orvos
hi/bye
Szia/Szervusz (informal singular)
Sziasztok/Szervusztok (informal plural)
Csókolom (man-->woman, children-->adults)
please
legyen szíves (formal)
légy szíves (informal)
you're welcome
szívesen
excuse me
bocsánatot kérek
elnézést
pardon
goodbye
viszontlátásra (formal)
viszlát (informal)
good morning
jó reggelt (kívánok)
(formal)
hello
jó napot (kívánok)
(formal)
good evening
jó estét (kívánok)
(formal)
good night
jó éjszakát (kívánok)
(formal)
citizen
állampolgár
speaks
beszél
which?
milyen?
all, every
minden
very
nagyon
difficult, hard
nehéz (plural - nehezek)
language, tongue
nyelv
alright
rendben van
Have a good trip!
további jó utat
passport
útlevél
well (adv)
jól
only, just
csak
baggage, luggage
csomag
but
de
not at all
egyáltalán nem
quite, fairly
enough
elég
sings
énekel
just (now)
épp(en)
poorly, weakly
gyengén
well (interjection)
hát
preferably, rather
inkább
even (adv)
még...is
now
most
plays the piano
zongorázik
knows how, can, is able to
tud
studies
tanul
dances
táncol
likes, loves
szeret
tetszik
kedvel
spanish
spanyol
reads
olvas
sits
ül
teaches
tanít
helps
sagít
understands
ért
fills
tölt
buys
vesz
venni
cooks
főz
writes
ír
counts
számol
problem, trouble
baj
brown
barna
suitcase
bőrönd
smokes
dohányzik
is missing
hiányzik
two
két, kettő
already, now
már
(the) other
másik
still
yet
még mindig
még
color
színű
which one?
melyik?
big
nagy
doesn't even
nem is
red
vörös, piros
eats breakfast
reggelizik
I hope so
remélem
corner
sarok
in (the)
a...-ban
meets, gets together
találkozik
multi-coloured
tarka
taxi
taxi
completely, totally
teljessen
eats dinner
vacsorázik
no problem
nem baj
than
mint
man
ember
yellow
sárga
blue
kék
grey
szürke
white
fehér
purple
lila
pink
rózsaszínű
rose
rózsa
orange (color)
narancsszínű
narancssárga
orange (fruit)
narancs
dark
sötét
light (adj)
világos
salami
szálami
asks for, requests, would like
kér
sausage
kolbász
other, else
más
pair
pár
orders
parancsol
something
some
any
valami
hot dog
virsli
fresh
friss
egg
tojás
dozen
tucat
cherry
cseresznye
fruit
gyümöles
May I please have...?
Kérek szépen...?
will be
lesz
lenni
how much?
mennyibe, mennyivel
costs
kerül
all together
összesen
lettuce
salad
head of...
saláta
fej...
nicely, kindly
szépen
onion
hagyma
vegetable
zöldség
day
nap
how many?
hány
bread
kenyér (acc; kenyeret)
bread roll
kifli
bakery
pékség
flower
virág
afterwards
utána
sandwich
szendvics
hurries
siet
tidies up
rendet csinál
excellent, wonderful
nagyszerű
when?
mikor?
because
mert
lemonade
limonádé
car
kocsi
autó
little, small
kis, kicsi
prepares, makes
készit
coffee
kávé
at home
itthon
quickly
gyorsan
takes (away-along)
elvisz
hungry
ehés
bouquet
cokor
does, makes
csinál
surely
biztossan
then
azután
gift
ajándék
apple
alma
stands
áll
immediately, right away
azonnal
holds, grabs, catches
fog
leaves here
itthagy
being late, delay
késés
sends
küld
goes
megy
menni
minute
perc
rushes
rohan
fixes, repairs
szerel
when
amikor
entrance
bejárat
gets in, boards
beszáll
arrives
érkezik
pays
fizet
ride
fuvar
where to?
hova?
voila
íme
sees
lát
some other time
majd máskor
surprise
meglepetés
what a...
micsoda
well....
nos
policeman
rendőr
airport
reptér
nothing
semmi
receipt, bill
számla
free, available, unoccupied
szabad
waits
vár
drives
vezet
change (currency)
(small) change
visszajáró
aprópénz
odd one out
kakukktojás
each other
egymás
gives
ad
happy
boldog
arrival
érkezés
first
először
that (conjunction)
hogy
comes
jön
jönni
hungary
magyarország
where?
which way?
merre?
always
mindig
is happy
örül
of course
persze
terribly, awfully
rettenetesen
calls
telefonál
trip
utazás
valuable
értékes
exit
kijárat
computer
számítógép
tourist
turista
sibling
testvér
brother
báty (older) [3rd ps. possessive - bátyja/bátyjuk]
öcs (younger) [3rd ps. possessive - öccse/öccsük]
sister
nővér (older)
húg (younger)
grandpa
nagypapa
nagyapa
grandma
nagymama
nagyanya
grandparents
nagyszülők
grandchild
unoka
cousin
unokatestvér
relatives
rokonok
aunt
nagynéni
uncle
nagybácsi
night
éjszaka
bathroom
fürdőszoba
week
hét
key
kulcs
own
saját
sauna
szauna
of course, naturally
természetesen
welcome
ŭdvözlöm
right?
ugye?
pool
uszoda
carries, takes
visz
vinni
but, however
viszont
to be hot (person - temp)
melegem van
to be in a good mood
jó kedvem van
to have a good idea
valami jó ötletem van
to have no idea (expression)
Fogalmam sincs
to have had enough (expression)
elegem van
What's your problem?
What's the matter with you?
Mi bajod van?
nowhere
sehol
nobody
senki
nothing
semmi
as soon as
amint
girlfriend
barátnő
group
csoport
guide
idegenvezető
not yet
még nem
idea
ötlet
says, tells
szól
has fun
szórakozik
member
tag
dream
álom (fleeting-vowel)
sugar
cukor
former
egykori
lives
él
year
év
brings
hoz
thus
így
literature
irodalom
letter
leaf
levél (low-vowel/vowel loss)
finds
megtalál
Paris
Párizs
old (people)
régi
love
szerelem
luck, fortune
szerencse
perhaps
talán
history
tỏrténelem
again
újra
world
világ
house
ház (low-vowel)
glass
póhar (low-vowel/vowel loss)
mirror
tükör (fleeting-vowel)
reward
jutalom
soon, later
majd
room
szoba
Singular Possessives
-om/em/öm
-od/ed/öd
-(j)a/(j)e

-unk/ünk
-otok/etek/ötök
-(j)uk/(j)ük
Plural Possessives
-im
-id
-i

-ink
-itok/itek
-ik
dative case
-nak/nek
present tense conjugation of megy
megyek
mész
megy

megyünk
mentek
mennek
present tense conjugation of jön
jövök
jössz
jön

jövünk
jöttök
jönnek
ending consonants that never allow j-possessive endings
c, cs, gy, j, ly, ny, s, sz, ty, zs
ending consonants with a j-possessive ending tendancy
(back words only)
b, d, g, p, t, k
present tense definite conjugation
om-em-öm
od-ed-öd
ja-i

juk-jük
játok-itek
ják-ik
present definite conjugation ending variations
(only when adding j-endings)
s+j=ss
sz+j=ssz
z+j=zz
dz+j=ddz
accusative case
-t (vowels, r, l, ny, n, j, ly, s, sz, z, zs)
-ot-et-öt
-at-et (adding to possessive)
present indefinite conjugation
ok-ek-ök
-sz
-(null)

unk-ünk
tok-tek-tök
nak-nek
present indefinite conjugation for verbs ending in two consonants or ít
ok-ek-ök
asz-esz
-(null)

unk-ünk
otok-etek-ötök
anak-enek
present indefinite conjugation for verbs ending in s, sz, or z
ok-ek-ök
ol-el-öl
-(null)

unk-ünk
tok-tek-tök
nak-nek
present indefinite conjugation for verb ending in ik
(remove ik first)
om-em
ol-el
ik

unk-ünk
tok-tek
nak-nek
Nominative Pronouns
én
te
ő

mi
ti
ők
present tense of van
vagyok
vagy
van

vagyunk
vagtok
vannak
Noun Plurals
-k (vowels)
ok-ek-ök (consonants)
adjective plurals
-k (vowels)
ak-ek (consonants, i, ú, ű)
-k-ak-ek (ó, ő)