• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Definition epithel
Cellelag der dækker alle ydre og indre overflader. Cellerne i epithelet hviler på en basalmembran (ikke alle celler i epithelet behøver at have kontakt til BS). Epithelet ernæres via diffusion.
Epithelers funktioner
• Beskyttelse af underliggende væv/strukturer
• Absorption af bl.a. næringsstoffer, f.eks. i tarmen
• Sekretion /eskretion i kirtler
Hovedgrupper af epithel
* Enlaget epithel
* Flerradet (cylinderisk) epithel
* Flerlaget epithel
* Overgangsepithel
Undergrup(per) af enlaget epithel, giv eksempler på struktur og forekomst
• Enlaget pladeepithel:
o flade celler med ovale cellekerner i cellens bredde
o indeholder ikke keratin
o Eks. endothel i blodkar eller mesothel i lunge-, bug- og hjertehule
• Enlaget kubisk epithel:
o Kasseformede celler med runde kerner
o Eks. skjoldbruskkirtlen
• Enlaget cylindrisk epithel:
o Høje, cylinderformede celler med ovale kerner i cellens højde
o Kan have:
• (kino)cilier som er bevægelige ”hår” på siden ind mod lumen
• Eks. ductuli efferentes testis (måske sædleder ☺)
• Børstsøm/mikrovilli som er ubevægelige og tjener til at øge cellens overfladeareal
• Eks. i mave-, tarmensystem
Undergrup(per) af flerradet epithel, giv eksempler på struktur og forekomst
• alle celler har kontakt med basalmembranen, men ikke med lumen
• cellerne har kerner i forskellig højde
• der findes bægerceller (slimproducerende)
• kan have
o kinocilier:
• eks. i respirationsepithel
o Stereocilier er meget lange mikrovilli som er ubevægelige. De absorberer vand og totter sig sammen
• eks. i bitestikle
Undergrup(per) af flerlaget epithel, giv eksempler på struktur og forekomst
• Flerlaget pladeepithel (beskyttende funktion)
o oval cellekerne i cellens længderetning og ingen kontakt mellem basalmembran og højtliggende celler
o uforhornet:
• det øverste cellelag indeholder keratin og cellerne i dette lag har beholdt deres kerne
• eks. hornhinde, vagina og spiserør
o forhornet
• også her indeholder det øverste cellelag keratin, men i dette lag mangler cellerne deres kerne
• eks. i huden (udgør epidermis), vagina under østrus (for mekanisk beskyttelse)

• Flerlaget kubisk epithel
o Cellerne i det øverste cellelag er kasseformede med runde kerne
o Eks. store udførselsgange fra mælkekirtlerne

• Flerlaget cylindrisk epithel
o Cellerne i det øverste cellelag er høje og cylinderformede med ovale cellekerner i cellens højderetning
o Eks. udførselsgange fra spytkirtler
Undergrup(per) af overgangs epithel, giv eksempler på struktur og forekomst
Overgangsepithel med paraplyceller
• Flerlaget hvor de øverste celler er ”paraplyceller” der beskytter det underliggende væv/epithel mod stoffer i f.eks. urinen
o Eks. i blæren "Paraplyen skal bruges hvor der er væske !"
Hvilke lag består flerlaget forhornet pladeepithel af?
• består af 5 lag: (Bastian spiser grønne luksus-cornflakes)
• stratum basale
• stratum spinosum
• stratum granulosum
• stratum lucidum (kan være mere eller mindre tydelig)
• stratum corneum
Lagindeling af hudepithel
Huden består af tre lag:
1. Epidermis (ligger over basalmembranen) er flerlaget forhornet pladeepithel
2. Dermis (corium): Ligger lige under basalmembranen. Består af fastvævet formløst bindevæv
3. Hypodermis (=subcutis) består af adipocyter (fedtceller) og har mange blodkar. Ligger lige under dermis
Inddeling af kirtelepithel efter struktur:
Tubulær, acinær og alveolær. T tubeformet – lige op lige ned. Ac kugle med uden hulrum i midten (= ikke så meget sekret i midten). Av kugle med hul i midten.