• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Fitness
Zindelik, formda kalma
Sports
Spor
Doing workout
Antrenman yapmak
Cycling
Bisiklete binme
Fishing
Balık tutma
Hiking
Yürüyüş yapma
Swimming
Yüzme
Jogging
Hafif koşu
Horse riding
Ata binme
Ice skating
Buz pateni
Camping
Kamp yapma
Exercise
Egzersiz
Table tennis
Masa tenisi
Gymnastics
Jimnastik
Interested in
İlgili olmak, ilgi duymak
Soccer
Futbol
Climbing
Tırmanma
Hate
Nefret etmek
Something
Bir şeyler
Boring
Sıkıcı
Great idea
Harika fikir
Finish
Bitirmek
School project
Okul projesi
Think
Düşünmek
Play
Oynamak
Volleyball
Voleybol
Repeat
Tekrar etmek
Please
Lütfen
Sports hall
Spor salonu
Not now
Şimdi değil, şimdi olmaz
Skating
Patenle kayma, paten sporu
Tennis
Tenis
Go shopping
Alışverişe gitmek
Feel tired
Yorgun hissetmek
Poster
Poster, afiş
Date
Tarih
Spring
İlk bahar
Registration fee
Kayıt ücreti
Contact
İletişim
Describe
Tarif etmek
Acting
Rol, rol yapma
Talk
Konuşmak
Make sound
Ses çıkartmak
Guess
Tahmin etmek
Weight lifting
Ağırlık kaldırma
London
Londra
Also
Ayrıca, bunun yanında
Skiing
Kayak yapma
Board game
Masa oyunları, masa üzerinde oynan oyunlar
New
Yeni
Be fit
Formda olmak
Walking
Yürüyüş, yürüme
Lake
Göl
Mountain
Dağ
Bike
Bisiklet
Nearby
Yakınlarda
Tent
Çadır