Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Kakšna sta razloga za izvor imena Evropa?

Izvor imena:


# Grška bajka


# Glede na lego

Kaj pomeni pojem Evrazija?

Evrazija je skupno ime za Azijo in Evropo.

Kje poteka meja med Azijo in Evropo?

Poteka po gorovju Ural, reki Ural, Kaspijskem jezeru, Črnem morju, Bosporju in Dardanelah.

Glej atlas stran 28.

Kje leži Evropa glede na morja in oceane?

Na severu je Severno ledeno morje, na jugu je Sredozemsko morje, na vzhodu je Ural, na zahodu pa je Atlantski ocean.

Glej atlas.

Evropsko površje


Kakšna so gorovja v Evropi? Opiši stara gorovja.

# Stara: Primeri: Skaninavsko gorovje, Škotsko višavje in Rodopi.


Značilnosti starih gorovji:


* Veliko rudnih bogastev


* Lažje prehodna


* Širše doline


* Nizka

Kakšna so stara gorovja?

Opiši mlada gorovja.

Gorovja so lahko mlada:


# Primeri: Alpe, Pireneji, Apenini, Karpati, Dinarsko gorstvo.


Značilnosti mladih gorovji:


* Višja


* Težje prehodna


* Mali rudnih bogastev


* Ozke doline

Ravno nasprotno od starih gorovji.

Naštej nižine v Evropi.

Nižine:


# Padska nižina


# Nemško- Poljsko nižavje


# Panonska nižina


# Francosko nižavje

Glej atlas.

Naštej še reke v Evropi.

Reke:


# Ren


# Donava


# Drava


# Laba


# Sena


# Loara

Glej atlas.

Družbena raznolikost


Kaj je gostota poselitve?

Gostota poselitve je število prebivalcev in površina.

Kaj se mora izračunati da dobimo gostoto poselive?

Kaj je narod?

Narod je skupina ljudi, ki živijo na strnjenem območju, s skupno kulturo, zgodovino in jezikom.

Glej zvevek za etiko, če ne znaš.

Kaj je narodna manjšina?

Narodna manjšina je skupina ljudi, ki se po veri, narodnosti, jeziku, veri in navadah razilkuje od preostalega prebivalstva.

Glej zvevek za etiko, če ne veš.

Kako delimo jezikovno sestavo v Evropi?

Delimo jo na:


#Germanski jeziki ( angleščina, nemščina,...)


# Romanski jeziki ( italijanščina, franskoščina, španščina,...)


# Slovanski jeziki ( slovenščina, hrvaščina, ukrajinščina,...)


# Ugrofinski jeziki ( madžarščina, finščina,...)


# Drugi jeziki ( grščina, albanščina,...)

Spomni se na jezike.

Kaj je Evropska unija?

Evropska unija je zvevza 28 držav, ki omogoči prost pretok ljudi,blaga,kalpitala in storitev. Sedež je v Bruslju v Belgiji. Slovenija je članica od 1. maja 2004.

Glej zvezek za geografijo, če ne veš.

Srednja Evropa


Kje leži srednja Evropa?

Srednja Evropa leži v srednji Evropi in meji na vse naravnogeografske enote Evrope.

Katere države spadajo pod srednjo Evropo?

Avstrija- Dunaj


Češka- Praga


Lihtenštajin- Lihtenštajin


Madžarska- Budimpešta


Nemčija- Berlin


Poljska- Varšava


Slovaška- Bratislava


Slovenija- Ljubljana


Švica- Bern

Glej atlas.

Kaj vse lahko poveš o Panonski nižini?

# Lega


Leži sredi gorovji. Na jugu,zl zahodu in vzhodu so Karpati na severu pa je Dinarsko gorstvo. Sega čez Madžarsko, Slovenijo, Hrvaško, Bosno, Ukrajino in Avstijo.


# Površje


Površje sestavlja puhlica, ravnina, nizka gričevja in osamelci.


# Podnebje


Tam je celinsko pidnebje. Značilna so vroča poletja, mrzle zime, velika temperaturna nihanja in malo padavin.


# Rastje


Tam so listnati gozdovi. Rastje je tam pusto. Tam raste tudi stepa, so tudi kulturne pokrajine, ki jih je spremenil človek.


# Prst


V Panonski nižini je prst zelo rodovitna. Ena izmed rodovitnih prsti je tudi črnozjom.


# Živalstvo


Tam živijo štorklje.


# Prebivalstvo


Tam živijo predvsem madžari. Nižina je tudi zelo dobro poseljena.


# Vodovje


Tam je zelo veliko jezero, ki se imenuje blatno jezero. Skozi Panosnko nižino tečejo Tisa, Drava, Donava. Tam so tudi mrtvi rokavi.


# Gospodarvstvo


Promet- zgradili so ceste in reke imajo za plovbo.


Industrija- predvsem živilska industrija in drugo.


Kmetijstvo- pšenica, riž, koruza, tobak, sadje.


# Zanimivosti


Za Madžarsko:


Tam si idealne možnosti za kmetijstvo. Znana je tudi madžarska kuhinja. Najpomembnejša sestavina je za paprika.

Glej miselni vzorec.

Južna in jugovzhodna Evropa


Kje leži?

Leži v južni Evropi.

Naštej države.

Albanija- Tirana


Bolgarija- Sofija


Bosna in Hercegovina- Sarajevo


Ciper- Nikozija


Črna gora- Podgorica


Grčija- Atene


Hrvaška- Zagreb


Italija- Rim


Kosovo- Priština


Makedonija- Skopje


Malta- Valleta


Portugalska- Lizbona


Romunija- Bukarešta


Srbija- Beograd


Španija- Madrid

Katere so žepne države?

V Južni evropi so žepne države:


Andora- Andora La Vella


Monako- Monako


San Marino- San Marino


Vatikan- Vatikan

Razpad Jugoslavije.

Jugoslavija je nastala po 2. svetovni vojni. Pod njo so spadale Slovenija, Hrvaška, Črna gora, Makedonija, Srbija in BIH. Leta 1991 sta se Slovenija in Hrvaška odcepili, kasneje se BIH in Makedonija, z velikim zamikom pa še Črna gora. Najhujša vojna je bila v Bosni in Hercegovini.

Kaj je Sredozemlje?

Sredozemlje je svet ob sredozemskem morju v Evropi,Aziji in Afriki s skupnimi naravnimi in družbenimi značilnostmi ( lega, površje, rastje, podnebje,...)

Gorovja v južni evropi.

Gorovja


# Mlada gorovja Primeri: Alpe, Karpati, Balkan, Dinarsko gorstvo, Apenini, Pireneji


# Stara gorovja Primeri: Rodopi

Glej atlas.

Nižine in kotline v južni Evropi.

Padska nižina, Panonska nižina, Vlaška nižina, nižine ob obalah.

Kaj so potresi?

Potres je nenavadno in pogosto silovito tresenje zemljinega površja. Nastajajo zaradi trenja med primekajočimi zemljinimi gmotami.

Kaj je vulkan ali ognjenik?

Vulkan je kraj na zemlji, kjer raztopljene kamnine iz notranjosti zemlje prihajajo na površje.

Zahodna Evropa


Kje leži Zahodna Evropa?

Na zahodu je Atlanstki ocean, severno je Severno morje in na jugu je Sredozemsko morje.

Katere države spadajo pod zahodno Evropo?

Belgija- Bruselj


Francija- Paris


Irska- Dublin


Luksemburg- Luksemburg


Monako- Monako


Nizozemska- Amsterdam


Velija Britanija- London

Gospodarstvo zahodne Evrope

Tam se ukvarjajo s:


# Kmetijstvom


# Ribolovom


# Rudarstvom


# Industrijo


# Prometom


# Turizmom


# Storitvenimi dejavnostmi