• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Najbardziej wysunięte na wschód

Zakole Bugu 24°08' λe

Najbardzie wysunięte na zachód

Zakoke odry 14°08' λe

Najbardziej wysunięte na półdzień

Opołonek (Bieszczady) 49° φn


Dłuższy dzień zimą

Najbardziej wysunięte na północ

Jastrzębia góra 54°50' φn


Dłuższy dzień latem

Długość granic

3500 km

Długość granicy morskiej

500 km

Granica z Niemcami

467 km(4dł.)


Zatoka Pomorska


Wolin, Uznam(nie całkiem), Świnoujście


Zalew Szczeciński


Odra


Frankfurt-Słubice (rozdzieliła wojna)


Nysa Łużycka


Guben-Gubin (dawniej jedno miasto)


Sudety

Granica z Czechami

790 km (1dł.)


Sudety


Karkonosze


G. Sowie/G. Stołowe


G. Złote


Brama Morawska (na r. Olzie)


Cieszyn (podzielony granicą)


Barania góra (początek Wisły)

Granica ze Słowacją

530 km (2 dł.)


Najtrwalsza


Tatry (Rysy 2499 km)


Bieszczady

Granica z Ukrainą

520 km (3 dł.)


Bieszczady-naturalny odcinek, do Bugu sztuczna


Dolina Sanu


Bug od Nowowołyńsku


Włodawa-koniec gr.

Granica z Białorussią

416 km (5 dł.)


Sztuczna oprócz Bugu


Bug


Puszcza Białowieska


Czarna Hańcza koniec

Granica z Litwą

Najkrótsza 110 km (7 dł)


Łuk od pół wsch


Jezioro koniec

Granica z Rosją

210 km (6 dł.)


Obwód Kaliningradzki, eksklawa


Sztuczna


Zalew Wiślany


Mierzeja Wiślana

Opis granicy morskiej

Mierzeja Wiślana


Zatoka Gdańska


Mierzeja (półwysep Hel)


Zatoka Pucka(?)


Jeziora Przybrzeżne


Zatoka Pomorska


Wolin-Uznam

Góry stare

Paleozoik


Sudety (Śnieżka 1603 m) średnie


Swiętokrzyskie (Łysica 612 m) nizkie


Młode góry

Kenozoik


Karpaty, wysokie

Pobrzeża

1) Szczecińskie


Nizina szczecińska, zalew


Klify na wyspie Wolin-najwyższe nad Bałtykiem (ok. 70m)


2) Gdańskie (Słowińskie)


J. Łebsko 3 pod względem powierzchni


Wybrzeże wydmowe


3) Koszalińskie(?)


Żuławy Wiślane poniżej poziomu morza (depresja -1.8 m p.p.m.)

Pojezierza

1) Pomorskie


Wieżyca 329 m (najw. wśród pojez.)


2) Wielkopolskie


Warta (nadł. dopływ Odry)


Poznań


Wąskie długie jeziora-lodowiec


J. Gopło (legenda o Popelu)


3) Mazurskie


Sniardwy, Mamry-największe


Hańcza(100m), Wigry (70m)-najgłębsze


Suwałki (polski biegun zimna)


G. Dylewska (312m), Szeskie wzgórza (309 m)

Niziny Śródkowopolskie

1) Śląska


Odra


Wrocław


Wzgórza Trzebnickie (Kocie) granica nizin


2) Wielkopolska


Warta


Kalisz


3) Mazowiecka (najrozleglejsza)


Wisła+Bug, Pilica


Warszawa


Kotlina Warszawska-obniżenie, blizko do wód gruntowych


Pradolina warszawsko-berlińsks


Puszcza kampinoska


4) Podlaska


Cenne obszary przyrodnicze


Narew


Biebrza-rozlewiska kotlina Biebrzańska


Puszcza Białowieska


Białystok

Kotliny

1) Sandomierska


San


2) Oświęcimska


3) Jeleniogórska


Wygasłe wulkany

Wyżyna

1) Lubelska (z Roztoczem)


Wielki dział (390 m)


Pomiędzy Wisłą a Bugiem


Wieprz (rzeka, źródła na Roztuczu)


Less


2) Małopolska


g. Świętokrzyskie stare nizkie


Łysogóry


+ wyżyna krakowsko-częstochowska (jura, ostańce (Maczuga Herkulesa), szjały wapienne (jurajskie))


3) Śląska


Węgiel


g. Św. Anny (400 m)

Góry

1) Sudety (stare)


Śnieżka (1603 m)


Karkonosze


Stołowe, Sowie


Kotlina Jeleniogórska


Kotlina Kłocka


2) Karpaty (młode)


Kotlina Nowosądecka


Beskidy (Babia Góra)


Tatry (Rysy)


Pieniny


Bieszczady

Klimat

Strefa klimatu umiarkowanego


(klimat umuarkowany przejściowy)

Powietrze polarno-morskie

Zachód


Latem-chłód i deszcz


Zima-ciepło

Powietrze polarno-kontynientalne

Wschód


Latem-ciepło i burzy, zima-chłód i słońce

Powietrze arktyczne

Mróz


Zima


Wiosna-12-15 maja


Jesień-koniec września

Front

Strefa zetknięcia różnych mass powietrza

Powietrze zwrotnikowe

Znad Sahary lub Atlantyku


Ciepło


Jesień-złota polska jesień


Latem +30°C

Najcieplejszy obszar=najtrwalszy okres wegetacyjny

220 dni wegetacji


Północny zachód


Nizina Szczecińska


Dolina Odry


Nizina Śląska


Kotlina Oświęcimska


Ok. Krakowa


Kotlina Sandomierska

Opady

Śr. 600 mm, przeważają latem


Najw. Tatry (>1600), Sudety (dorówn. Tatry)


W górach >1000


Najn. Kujawy (<500)

Cieplejsza zima

Zachód

Najkrótszy okres wegetacji

Góry, pojezierza