• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back

In het skelet bevindt zich beenmerg, het beenmerg produceert

Rode bloedcellenWitte bloedcellenBloedplaatjes

Periost (botvlies)

Het periost bestaat uit 2 lagen:1. Stratum fibrosum (buitenste bindweefsellaag)2. Laag van botcellen


- osteoblasten (cellen die het bot vernieuwen)


- osteoclasten (cellen die het bot afbreken)

Je hebt 2 verschillende bot weefsels

CompactaSpongiosa

Vezels van sharpy

Deze vezels verankeren in het botvlies aan het bot

De vezels van de pezen bestaan uit

CollageenvezelsElastische vezels

Osteonen

Ontwikkeling van een osteon

De groei en ontwikkeling van het bot

Primordiaal skelet (hyalien kraakbeen)


Primaire botkernen (8e - 12e week)Na de geboorte:


- secundaire botkernen


- groeischijven (epifysair)


- appositioneel groei (breedte groei) (apofysair)

Menselijke ontwikkeling

1e - 3e week: vroegere ontwikkeling:


- Mesoderm: middelste kiemblad ontstaat dat wordt het skelet


- Mesenchym: embryonaal bindweefsel


- primordiaal skelet: skelet van hyalien bindweefsel4e - 8e week: embryo9e - 38e week: foetus


- ontstaan van botkernen (osteoblasten) in de diafyse


- na de geboorte: ontstaan van secundaire botkernen, deze ontstaan in de epifyse

Ossificatie

Vorming van botweefsel


- perichondrale ossificatie, dit is botweefselweefsel vorming om het bot heen


- enchondrale ossificatie, Dit is botweefsel vorming van binnenuit het bot

Osteogenese

Vorming van individueel bot


- condrale osteogenese: indirect, bv romp, extremiteiten en schedelbasis


- desmale osteogenese: direct, bepaalde delen van het lichaam verbenen zich meteen

Botontkalking

Osteopenie: het eerste stadium van botontkalkingOsteoporose: tweede stadium van botontkalking


- osteoporose treedt vaak vanaf het 35e levensjaar op

3 modellen van je lichaamssamenstelling

1. Chemisch model. Hoeveel KG bestaat in het lichaam uit een bepaalde stof2. Anatomische model. Het gewicht van het skelet, spier en bot3. Tweecomponenten model. Vetmassa en vetvrije massa

Je kan op 5 manieren je lichaamssamenstelling te weten komen

1. Laboratorium methode


2. Bio-elektrische impedantie


3. DEXA


4. Bodpod


5. Veld methode

Laboratorium methode

De dichtheid van het lichaam wordt gemeten door middel van hydrostatisch wegen

Bio-elektrische impedantie

Hierbij kijk je hoeveel weerstand vetvrije massa en vetmassa heeft

DEXA

Hierbij maak je gebruik van straling.


Je bekijkt de hoeveelheid geabsorbeerde straling in het lichaam

Bodpot

Door middel van luchtverplaatsing kan je ook de dichtheid van het lichaam te weten komen

Veldmethoden

Hierbij meet je de dikte van het vet in de huidplooi

Je hebt 6 voedingsstoffen

1. Koolhydraten


2. Vetten (lipiden)


3. Eiwitten (proteïne)


4. Vitamine


5. Mineralen


6. Water

Koolhydraten

Aanbevolen percentages in voeding is 55 tot 60%Monosaccharide (glucose, fructose) 1 keten


Disachariden (maltose, lactose) 2 keten


Oligosachariden (raffinose) 3 - 9 keten


Polysachariden (glycogeen, zetmeel) 10 keten of meer

Vetten (lipiden)

Aanbevolen percentages in voeding is minder dan 35%


Bij verzadigde vetten is dit minder dan 10%

Eiwitten (proteïne)

Aanbevolen percentages in voeding is 10 tot 15%

Overgewicht

Lichaamsgewicht dat het standaard gewicht overtreft


BMI van 25-29,9 = overgewicht

Obesitas

Overmatige hoeveelheid lichaamsvet


Mannen >25%


Vrouwen >35%


BMI van >29,9 = obesitas

BMI

Verhouding tussen lengte en gewicht<18,5 ondergewicht


18,5 tot 24,9 gezond


25 tot 29,9 overgewicht


30 tot 40 obesitas


>40 morbide obesitas

Vetpercentage meten

Meet de 4 huidplooimetingen bij elkaar op, en kijk in de tabel voor gezonde streefwaardes:- mannen 17 - 29 jaar: 15%


- mannen 30 - 39 jaar: 17,5%


- vrouwen 17 - 29 jaar: 25%


- vrouwen 30 - 39 jaar: 27,5%

Skeletgewicht meten

Je moet de 2 polsbreedten bij elkaar optellen en vermenigvuldigen met de twee opgetelde kniebreedten

Middel-heup ratio

Geeft een goede indicatie in de vetverdeling van het lichaamGezonde man <0,95 en vrouw <0,80


Ongezonde man >0,95 en vrouw >0,80

Osteonen

Het geheel van kanaal van havers met daaromheen gerangschikte lamellenEr zitten osteocyten met uitlopers tussen die lamellenBevind zich in compacta

Osteocyten

Bestaan uit oude osteoblasten


Regulatie van het botweefsel

Volkmann kanaal

Dwarslopende vaten in het bot

Kanaal van havers

Bloedvaten die in de nauwe tunneltjes van het compact bot in het beenmatrix liggen