• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back

הגורמים לאוניכומיקוזיס

dermatophytes (70%):

- Microsporum

- Trichophyton (rubrum, mentagrophytes)

- Floculosum

molds and yeast (שמרים ועובשים)

- פאתוגנים או ספרופיטים

** אם ב3 בדיקות חוזרות בהבדל שבועיים שלושה צומחת אותה פטריה בהעדר דרמטופיט - היא נחשבת כפתוגנית.

צורות קליניות של אוניכומיקוזיס


 • lateral and distal subungal onychomycosis - MC - 60-80%. mostly T.rubrum
 • superficial white (1-15%), mostly T.mentagrlphytes
 • proximal subungal - mostly Candida. susp HIV אם ביותר מציפורן אחת. - אבל אז זה יהיה כתוצאה מ-T.rubrum
 • total dystrophic subungal

endonyx - subtype of 1st - חדירה בין שכבות הציפורן

כמה זמן תרופות אנטיפטריתיות נשארות בציפורן

טרבינפין - 6-9 חודשים


איטרקונזול - 6-12 חודשים


פלוקנול - מספר שבועות


גריפולין - ימים עד שבועות

איך לוקחים תרבית (שמר)

לדגום כמות של 2-3 גרגירי אורז למשטח ותרבית


משטח - לחצי מהכמות להוסיף KOH בריכוז 20-30% להמסת הקרטין - עד מקסימום שעתיים (שלא יווצרו קריסטלים שידמו היפות).


תרבית - את החצי השני זורעים לרוב על sabouraud (מכיל חקנן, סוכר, אנטיביוטיקה - כלורמפיניקול וגנטמיצין, חומר מעכב עובשים - ציקלוהקסמיד) - אינקובציה ב26-29 מעלות.


קצב הצמיחה משתנה בין סוגי הפטריות בין 2-4 שבועות

זריחה בWOODS

הwoods - אורך גל 365 nm. מצופה ניקל אוקסיד 9%


 • מיקרוספורום - כולם אקטוטריקס ולכן זוהרים (ירוק טורקיז) חוץ ממיקרוספורום gypseum שלפעמים

זורח ולפעמים לא.


 • טריכופיטון - יכולים להיות גם אנדו (לא זורח) וגם אקטוטריקס (כן זורח)
 • *** באופן כללי אקטוטריקס זורח בצבע ירוק
 • פאבוס - נגרם על ידי trichophyton schoenleinii -

הוא אנדוטריקס אבל עדיין זורח (צהבהב-כחלחל) כי דופן הפטריה שונה.


 • לציין זנים של מלסזיה זורים בצהוב.

המיקרו והמאקרו קונידיה

שתי הצורות נצפות בסוגי הפטריות אך לכל סוג נטיה יותר לאחד מלשני. אגב זה סוג של ASEXUAL REPRODUCITON


- בטריכופיטון - העדפה למאקרוקונידיה שלרוב בצורת מלפפון


- מיקרוספורום - לרוב מיקרוקונידיה. (המאקרוקונידיום דומה לחסקה)


- אפידרמופיטון - מאקרוקונידיה בצורת קרניים של צבי

Tinea capitis is caused by which pathogen

 • בעיקר טריכופיטון ומיקרוספורום
 • מיקרוספורום אאודואיני - היתה נפוצה עד שנות הששים. כיום נדירה פעם אפידמית בילדים בארה"ב. אנטרופופילית
 • trichophyton tonsurans - הכי נפוץ היום בארה"ב. אנטרופופילי - גורם גם לטינאה קפיטיס וגם לפטרת גוף. מיצר מיקרוקונידיות בצורת גבעולית.
 • מיקרוספורום קאניס - הכי נפוץ בישראל ואירופה. זאופילית - כלבים חתולים.. לרוב מאקרוקנידיה

trichophyton violaceum - בעיקר בבדואים ואתיופים. אנטרופופילי

זנים אנטרופופילים מדבקים. זואופילים פחות.

מצאו בעבודות שונות שגם בסביבה של אדם נגוע אפשר למצוא ספורות שיכולות להתפתח.

the endotrix and exotrix

אנדוטריקס - T.violaceoum, T. tonsurans. חודרים לשיערה (ונקראים ארתרוספורות) - שובר את השיערה "שק של אגוזים" - תשבר קרוב לקו הקרקפת - Black dot tinea
אקטוטריקס - M.canis, M.audoni, M.ferrugineum - סודק את גוף השיערה מבחוץ - שובר בגובה 2-4 מ"מ

SSE - small spores ectotrix


LSE - large spores ectotrix


ENDOTRIX

שניהם נוטים לזהור בוודס - גוון כחול ירוק טורקיז.


SSE - חודרות פנימה ויוצאות החוץ - מ.אאודיאני, מ.קאניס


LSE - מההתחלה בחוץ - ט.מנטגרופיטס, ט.ורוקוזום. ומ.קאניס (נדיר)


ENDOTRIX - במיקרוסקופ - "שק אגוזים" - ט.ויולצאום, ט.טונסורנס. לעיתים רחוקות ט.רוברום (שגורמת גם לLSE)

סוגי פרזנטציה של פטרת הראש על פי סגל

1 - תמונה קלאסית - איזור מוגבל של שיער קצוץ, שיער אפרפר לא מבריק, קשקש.


2 - black dots tinea - שיער קצוץ עד גובה הקרקפת. T.violaceum - אנדוטריקס


3 - gray patch tinea capitis - שיער קצוץ 1-3 מ"מ מגובה הקרקפת. בד"כ M.canis - אקטוטריקס.


4 - seborrheic dermatitis like - אין שיער שבור רק קשקשת. נפוץ באתיופים. t.violaceum.


5 - kerion - צקת, אודם הפרשה, יתכן זיהום משני. תהליך דלקתי חריף עם חדירה של ספורו לדרמיס ויצירת גרנולומות (טיפול משולב - סססטרואידים, אנטי חיידקי ואנטיפטרייתי).


6 - FAVUS - יערת. ט.שונלייני. סקוטולה המורכבת משיערות, קשקש, חלב. ריח שתן עכברים. - במשטח אין ספורות. רק היפות שדומות לחללי אויר.

אם נותנים לי תמונה של טינאה קפיטיס

אני אראה שיער שבור (גזוז), נתלש בקלות, לרוב עם קשקש, אודם קל, יתכן גרד. (לפי סגל - אזור מוגבל של שיער קצוץ, שיער אפרפר לא מבריק, קשקש).

באנמנזה - מגרד/לא. לשאול על חיות בסביבה.

DD - אלופציה אריאטה (אין שיער שבור/גזוז), טריכוטילומניה (שיערות באורכים שונים), לופוס, ליכן פלנוס (אלופציה צלקתית), וכן מחלות קולגן, מטסטזות, טראומה

שבירת השיערה לזיהוי סוג הפטרת בטינאה קפיטיס.

- שבירה בגובה הקרקפת - אנדוטריקס - בעיקר ויאלוצאום וטונסורנס (שניהם טריכופיטונים) - יוצר black dot tinea

- שבירה בגובה 2-4 מ"מ מקרקפת - אקטוטריקס

- בפאבוס - אין שבירות! (השיערה כמעט ולא נושרת)

FAVUS - wht is it

בעברית - יערת. נדיר מאוד בארץ (נראה כמו צבר אלמוגים).


נגרם מ- טריכופיאטון שונלייני.


קלינית - צברים של שיער מלוכד ובתוכו הפטריות, קשקש, חלב ולעיתים חיידקים - כל הבלאגן הזה נקרא SCUTULA. ריח ספציפי של שתן עכברים.


השיער לא נשבר ולא נגזז. אין תלישות שיער מוגברת.


ההיפות חודרות לתוך גוף השיער וביניהן חללי אויר - הנזק לשיער מופחת משאר סוגי הפטרת בראש.


וודס - זריחה בצבע ירוק כחול טורקיז אפור (תלוי בפטריה והריאקציה עם סוגי המלנין).

KERION SELCI

תמונה דלקתית סוערת של טינאה קפיטיס. לא תמיד מלווה בזיהום חיידקי - אם קיים יתכן והמשטח יהיה שלילי ולכן צריך לזהות את החיידק - לטפל אנטיביוטית ואז לחזור על הבדיקה המיקולוגית.


זוהי תגובה משנית. עליו תתכן תגובת ID ואז נותנים סטרואידים כדי שלא תהיה הצטלקות. (ברוב המקרים תהיה הצטלקות


לימפאדנופתיה צווארית.


הזנים הנפוצים הם הזואופילים - ט.ורוקוזום, ט.מנטגרופיטס וריאנטה מנטגרופיטס, מ.קאניס (פחות שכיח).

DD of tinea capitis


 • scarring alopecia
 • טריכוטילומניה - אין קשקש, אורכים שונים של שיער
 • פסוריאזיס קפיטיס או סבוראיק קפיטיס - רובד קשקשי בולט ללא נשירת שיער.
 • traction alopecia
 • DLE - אלופציה צלקתית. קשקש עם אודם בולט! לעומת ט.קפיטיס שם האודם פחות בולט.
 • סבוריאה - קשקש פשוט שומני צהוב
 • גרורות בקרקפת - בעיקר מסרטן שד!!
 • triangular congenital alopecia - צורת משולש
 • folliculitis decalvans - אם מגלחים את השיער דומה לקריון
 • cradle cap.

Diagnosis of tinea capitis

תרבית היא הgold standard .


לקחת שיערה מהשורש וכן שיערות עם קשקש מעומק השיער.
יש שיטה שלוקחים מבשת שיניים ושפשפים קשקש ואז זורעים אותו.
נית ןלתלוש קווצת שיער מהקרקפת ולבדוק גם במקרוסקופ וגם לזרוע תרבית.

tmt of tinea capitis

גריסאופולבין (בן אמיתי אוהב 25 מג/קג) למשך 2-5 חודשים. טיפול טופיקלי לא מספיק אלא במניעת הדבקה.

לעומת פדיקולוזיס לא יעזור לגלח זיער.

גריפולין - 10-30 מ"ג/ק"ג - מחולק לשתי מנות. עם האוכל מגביר ספיגה. לבצע ס"ד ות.כבד לפני התחלה, לאחר שבועיים וכל 6 שבועות, (לציין מגיעה בסירופ 5cc/125mg. טיפול במשך 8-12 שבועות. מפסיקים טיפול שבועיים לאחר תרבית שלילית.

פלוקנול - 3-6 מ"ג/ק"ג - פעם ביום ל4-6 שבועות.

השניים לעיל עובדים הכי טוב אבל גם השאר פסדר

טרבינפין - 3-5 מ"ג/ק"ג


** גריסאופולבין - מאושר מגיל שנתיים.

** טרבינפין, פלוקנול, איטרקונזול - מאושר מגיל 12.


אם טריכופיטון ויולצאום - אפשר גם איטרקונזול וטרבינפין

Tinea capitis carrier

אלו בני המשפחה של ילדים חולים. יכולים להדביר ילד אחר. שכיחות הנשאות היא עד 50%
האם לבודד ילד חולה? (שמר)


לאחר שבועיים של טיפול סיכון ההדבקה יורד משמעותית. האם לטפל בכל הילדים הסובבים? ככה"נ לא אלא אם יש מחלה ברורה. (נשאות נדירה בילדים)


(סגל) - לא להרחיק ולא להמליץ על כובע כי כבר היתה חשיפה לסביבה

tinea pedis - by which pathogen

טריכופיטון רוברום - הזן השכיח ביותר בעולם. 70-80% של אוניכומיקוזיס - לבן במיקרוסקופ ובהמשך מתכהה.


טריכופיטון מנטגרופיטס - את הצורה הדלקתית וגם אוניכומיקוזיס השטחי הלבן.

tinea corporis

הקליניקה ידועה. פריחה צרצינטית עם פריפריה אריתמית מורמת ומרכז יחסית תקין. הפטריה אוהבת קרטין ואוכלת אותו. במרכז הקרטין בשכבת הקרן נעלם אך הסטרטום גרנולוזום ממשיך ליצר.


לציין את המיקרוספורום קאניס - עושה תמונה דומה לנומולר אקזמה עם מעט קשקש בלבד.

what is white piedra

piedra - אבן בלטינית.
המחלה פוגעת בגוף השיערה (hair shaft)
על פי הספר המקור הוא טריכופסופרון בייגלי. לפי שמר היום ידוע שזה טריכוספורון ovoides. 
מיקו...

piedra - אבן בלטינית.


המחלה פוגעת בגוף השיערה (hair shaft)


על פי הספר המקור הוא טריכופסופרון בייגלי. לפי שמר היום ידוע שזה טריכוספורון ovoides.


מיקום - שיער הבושת, בתי שחי, זקן, שפם (פחות בקרקפת).


קליניקה - נודולים רכים ושטחיים בגוון חום לבן גודל 1-1.5 מ"מ שניתקים בקלות. בהמשך הפטריה תחדור לגוף השיער ותגרום לשבירות שיער.


DD - פדיקולוזיס, סבוריאה, טינאה אמיאנטצאה.


איפה קיים - יפן, אמריקה הלטינית, אפריקה, ארופה דרומית ומרכזית.


מאיפה ההדבקה - סוסים חמורים וקופים.


** לשים לב שביצי כינים נמצאות עד 1 ס"מ מהקרקפת. ומעבר לכך זה ביצים ריקות. ביאדרה נמצאת לכל אורך השיערה כי הפטריה ניזונה מהקרטין של השיער.


אבחנה - על פי תרביתטיפול - לגלח שיער ואז אנטיפטרייתי מקומ

what causes tinea ameantacea

קבוצה של מחלות שגורמות לתהליך דלקתי בקרקפת


AD


SEBORRHEA


PSORIASIS


ופטרתwhat is Black piedra

זיהום פטרייתי של גוף השיער (shaft)


על ידי piedriaia hortae


נודולים קטנים שחורים עד 1 מ"מ.


פוגעת לרוב בילדים מעל גיל 11 ומבוגרים.


נפוצה באזורים טרופיים.


הנודולים לרוב קשים ודבוקים חזר לשיער.


מיכום קרקפת ופנים (פחות נפוץ בעריה)


טיפול - גילוח וטיפול טופיקלי.

what is Tinea nigra

זיהום פטרייתי שטחי - hortaea werneckii


לרוב בכפות הידיים!! ללא תסמינים


כתם חום שחור (ספר: אפור ירוק) ללא קשקש מתוחם היטב. לעיתים איים של עור בריא.


DD - לנטיגו, סיפיליס, אדיסון, פיטריאזיס ורסיקולור לא מתאים כי אין בלוטות חלב בכפות.


טיפול - טופיקלי לשבועיים.

Tinea pedis types

- מוקסין - כל כף הרגל מכוסה קשקש. אין גבולות צרצינטים על כף הרגל עצמה (בפסוריאזיס הרובד מתוחם ברור)


- סוג וסיקולובולוזי - תמונה סוערת ודלקתית. גרד עז לעיתים עם זיהום משנים. נגרם מT.mentagrophytes וריאנטה אינטרדיגיטליס וריאנטה גרנולרה. - בסוג זה יתכן תגובת ID!! לרו בשלפוחיות בכפות הידיים.


- היפרקרטוטי - כף הרגל גסה, עקבים, סדקים.


- interdigitate - שלפוחיות זעירות בין אצבעות הרגליים. יכול לדמות איד. יכול להיות זיהום חיידקי משני (ואז קשה לזהות פטרת)

Tinea mannum

לרוב רק יד אחת


טיפול - טרבינפין 250 מ"ג למשך חודש חודיים. לטיפול המקומי הפעה קלה בלבד.

tinea corporis types


 • הסוג הקלאסי - פריחה צרצינטית עם פריפריה אריתמית מורמת ומרכז יחסית תקין. הפטריה אוהבת קרטין ואוכלת אותו. במרכז הקרטין בשכבת הקרן נעלם אך הסטרטום גרנולוזום ממשיך ליצר. לציין את המיקרוספורום קאניס - עושה תמונה דומה לנומולר אקזמה עם מעט קשקש בלבד
 • majocchi granuloma - קלינית על שוקיים/אמות/שורשי כפות ידיים - נודולים אדומים, מורמים בפיזור אקראי. לעיתים מגרד. הפריחה נמשכת זמן רב.

בדיקה מיקולוגית רגילה - שלילית. ביופסיה מדגימה את הפטריה בPAS. -לרוב Trichophyton rubrum


מסיבה לא ברורה הפטריה מחלחלקת לעומק מסביב לזקיק השיער ויוצרת נגע דלקתי.


טיפול במיוכי הוא סיסטמי בלבד - טרבינפין למשך חודש עד חודש וחצי.


tinea incognito - פטרת סמוייה תחת שימוש בסטרואידים טפיקלים פוטנטים. התהליך הדלקתי נרגע אך בהפסקת השימוש הזיהום הפטרייתי הדלקתי מתפרץ.

Tinea faciei

בנשים - בכל מקום בפנים. בגברים - באזור משוער ואז יקרא barbae.


רות קשה לאבחן כי נותנים טיפול סטרואידלי - כי זה מדמה סבוריאה, רוזציאה.


עוזר לאבחנה - הרם את קו השיער וזהה את הגבול הצרצינטי.

Tinea cruris

לרוב trichophyton rubrum או mentagrohpytes


DD - אריתרזמה, אינטרטריגו, אטופיק, סבוריאה, פסוריאזיס, דרמטיטיס החיתול.


** איך נבדיל?


באריתרזמה - הנגע אחיד ללא גבול פעיל יותר או מורם.


אינטרטריגו - שפשפת מחיכוך משתחי העור (יתכן בשילוב עם פטרת)


סבוריאה מערבת את הקפל.


DIPER RASH - הקפל שמור


אטופיק - גבולות לא חדים.

sporotrichosis

פטרת תת עורית.


חריפה/כרונית. תת עורית (תתכן סיסטמית)


מקור - Sporothrix schenckii (דימורפית)


מיקום - אקלים טרופי - אמריקה המרכזית והדרומית. מצריים, יפן, דרום אפריקה


תחביב - מחלה של מגדלי ורדים.


שכיחות - לרוב בגברים, נדיר בילדים.


המחלה תופיעה במקום הדקירה - נודול תת עורי - ממשיך לאורך ניקוז לימפטי. יש צורך בחדירה לרקמה עצמה - המגע לא ידבק.


אינקובציה - שבועות עד חודשים.


צורות קליניות:


לימפאנגיטית - נודול מכויב או לא באזור הדקירה ואז מתפזר לימפטית עם נודולים נוספים. אם כרוני בלוטות הלימפה יכולות לגדול ולהתייב גם


fixed type - נודול באזור הדקירה ואז עוד באזור הדקירה ללא הפיזור הספורוטריכואידי. הם יכולים להיות אקנאיפורימים.


mycetoma like - לרוב בכפות


cellulitic type - עם זיהום משני בסטאף/סטרפ.


אם לא תטופל. תהפוך כרונית ותערב את דרכי הלימפה.
קלינית - הנודולים תחילה אדומים ונוקשים - בהמשך רכים ומתכייבים (הפרשה סרופורולנטית). ניתן להרגיש cords בין הנודולים. הנגע הראשון יכול להעלם ולהצטלק!!
DD - גומה של סיפיליס, כיבים של לשמניה. אם בגפיים התחתונות - מיצטומה, כיבים של סטאזיס.


יכול לדמות PAN אם מערב כלי דם סמוכים.


יכול להתפח למחלה סיסטמית!!


יכול לדמות מחלות גרנולומטוטיות - מיקובקטריום מרינום, לישמניה.
טיפול - KI למשך מספר שבועות. או טרבינפין למשך שבועות עד חודשים. ניתן לתת ספורונוקס (itraconazole) או אמפוטריצין B

mycetoma

פטרת תת עורית.
חיידקים או פטריות (20 זנים ידועים) שיוצרים אגרגטים עם אבצסים ברקמה התת עורית. יכול להגיע עד לעצמות.
ממקור דקירה או פציעה.
שכ...

פטרת תת עורית.


חיידקים או פטריות (20 זנים ידועים) שיוצרים אגרגטים עם אבצסים ברקמה התת עורית. יכול להגיע עד לעצמות.


ממקור דקירה או פציעה.


שכיח אצל גברים חקלאים באזורים טרופים.


כשמחיידקים - actinomycetoma (יותר שכיח) (מסטאף או פסאודומונס - botyromycosis


כשמפטריות - eumacetoma - השכיחה ביותר - Madurella mycetomatis - שכיחה באדמה וצמחים. צומחת כמו קנדידה בתרבית ב37 מעלות (דרמטופיט 27).


מובחנת בצביעות מיוחדות בלבד. היסטולוגיה לא ספציפית.


תמונה קלינית - לא תבדיל אם הגורם חיידקי או פטרייתי.


מיקום - לרוב כפות (שם נדקרים). נגע ראשוני - נודול נוקשה לא כואב! ואז פפולות ונודולים נוספים - לאבססים וסינוסים מפרישים עם גושים יחודיים -sclerotia - מאסות דחוסות של קולוניות פטריתיות.


הכאב מינימלי!!! האזור הנגוע מתעבה ומתקשה.


נקרא גם mycetoma pedis - נקרא גם madura foot - יכול להגיע עד אוסטאומייליטיס.


בניגוד לספורוטריכוזיס אין מעורבות בלוטות לימפה.


DD - שלבים ראשונים - לשמניה או זיהום חיידקי. בשלבים מאוחרים - OM כרונית. שחפת כרונים.


החיידקים השכיחים ביותר הם זנים של NOCARDIA ו STREPTOMYCES


טיפול - כריתת המאסה הזיהומית הוא טיפול הבחירה.


לאחריה אם פטרייתי טיפול אנטיפונגלי (פעם קטוקונזול) - ספורונוקס, פלונול וכן הלאה. אמפותריצין B לא כל כך טוב.

chromoblastomycosis

פטרת תת עורית. נקרא גם דרמטיטיס וורוקוזי או כרומומיקוזיס. 
מחלה כרונית על ידי פטריות יוצרות פיגמנט - צמיחה אקסופיטית מחוץ לנגע הדקירה. 
...

פטרת תת עורית. נקרא גם דרמטיטיס וורוקוזי או כרומומיקוזיס.


מחלה כרונית על ידי פטריות יוצרות פיגמנט - צמיחה אקסופיטית מחוץ לנגע הדקירה.


גורם - מספר זנים. הכי שכיח - phialophora verrucosa. נפוצות באדמה וצמחים.


אזור - טרופי וסאב טרופי - מרכז ודרום אמריקה. דרום אפריקה, אוסטרליה. צפון ארופה.


מיקום בגוף - גפיים תחתונות - אורים חשופים (גם צוואר פנים)


הסטולוגיה - לא ספציפית foriegn body granuloma. צריך צביעות מיוחדות.


קלינית - רקמה היפרטרופית אקסופיטית כרוביתית. יתכן ריפוי מרכזי ופעילות בשולים. יכול להתרפה עם צלקת.


כמות - רבדים עבים עד 3 ס"מ.


לא כואב!!!!! (אלא אם זיהום משני)


תתכן התפשטות לימפטית או המטוגנית עם פיזור סיסטמי.


DD - לישמניה, סיפיליס. שחפת, מחלות גרנולומטוטיות.


טיפול - ספורנוקס עם FLUCYTOSINE. דווח גם טרבינפין, אמפו B וחנקן נוזלי.

oral candidiasis

8 צורות (לא סוגים)


thrush - קנדידיאזיס חריף פסאודוממברנוטי. ממברה שטוחה מוסרת בקלות ומורכבת מאפיתל ופטריות. עם מדוכא חיסון תתכן מפושטת. תתכן בילדים. בחיסון תקין לרוב לשון לא מעורבת כי היא פעילה יותר. אם תקלף בסיס אדום עם גבול חד. אם מפושטת יתכן צרידות וקושי בבליעה.


acute arythematous candidiasis - אודם בוהק וגבולות חדים. אטרופיה של הפפילות. קשור לטיפול אנטיביוטי ממושך. קשה להבדיל מהצורה הקודמת.


chronic erythemaous candidiasis - פחות מ גיב לטיפול. לרוב במודכאי חיסון. קיים ברבע מאנשים עם שיניים תותבות. מיקום - לרוב חיך עליון - שטחים אודמים מכוסים פלקים לבנים. שכיח באלו עם לשון גאוגרפית שמקבלים סטרואידים.


candidial leukoplakia/chr.,hyperplastic candida - צורה עקשנית ועמידה. בריריות הלחי ולשון. קשה להפריד את הרבדים בגרוד. לרוב בגברים מעל גיל 30. צריבה ואי נוחות.


chronic nodular - בחולים עם מוקוקוטנאוס קנדידיאזיס.


angular cheilitis (perleche) - זויות פה בלבד ומעט ליד. בחולים עם גשים ופלטות. אודם כאב הפרשה וסדקים. לציין חסר בברזל בילדים יכול לגרום תגובה דומה


median rhomboid glossitis - אזור אטרופי בצורת יהלום במרכז הלשון עם השטחה ואודם של הפפילות. לא ברור מאיפה הצורה.


candidiasis steroid of mouth - מסטרואידים.

vulvovaginitis

לרוב מקנדידה אלביקנס.


10% הן נשאיות. 25% מנשים בגיל פוריות יפתחו וגיניטיס.


סיכון - בגדים צמודים ,חום לחות. יחריף מס' ימים לפני מחזור.


30% מנשים עם אנטיביוטיקה.


יכול לעבור לבד או להחמיר.


הפריחה יכולה גם לערב אזורים סמוכים - שפתיים, פריאנלי, ירכיים.. עם סטליטים וכחו.

Candidial balanitis

לרוב באנשים שלא נימולו. קשריות אדמדמות ופוסטולות על נגלנס. פחות בשאפט. חיפוי לבנבנן. יכול לעבור ללא טיפול.

candidial intertrigo

בקפלי עור גדולים.


תורם - לחות, חום, בגדים צמודים. הגיינה לקויה.


צורות - 1) פוסטולות ופפולות אודומות באזור הלח. 2) רבדים שטוחים אדומים בעומק הקפל. הגבולות ברורים. הפוסטולות קטנות.


DD - זה ICD, ACD - קפל לרוב לא מעורב


אקרודרמטיטיס אנטרופתיקה - כאן גם מערב קצות


אצבעות וסביב הפה.


diaper dermatitis


אגב יש גם קנדידה של קפלי עור קטנים שזה לא האינטרטריגו - למשך בין האצבעות. יותר בידיים. יותר בשמנים, העוסקים במים, מאפיות - קנדידה שכיח יותר מדרמטופיטים בכפות ידים.


erosio interdigitalis blastomycetica (בין אצבעות הידים)

chronic mucocutaneous candidiasis

AD, יכול להופיע עם חסר חיסוני נוסף


זיהומים בעור ריריות וציפורניים ללא סיסטמי.

הביטויים השכיחים של פסוריאזיס בציפורניים

oil spots - מיטת הציפורן


pitting - היפרקרטוזיס של המטריקס
subungal hyperkeratosis - ביטוי של פסו הכי שכיח ברגליים.


pitting - הכי שכיח ידיים

קריטריונים הסטולוגים לאבחנת פסוריאזיס בציפורן (גרובר)

מאג'ורי - נוטרופילים באפיתל מיטת הציפורן ובאזור הפרהקרטוזיס שמתחת לNAIL PLATE.


מינורי - היפרקטוזיס ופרהקרטוזיס. אסודט חלובני דמוי סרום בשכבת הקרן, שינויים מקומיים בשכבה הגרנולרית. - מינוריים כי יכולים למצוא אותם גם באוניכומיקוזיס.

טיפולים לפסוריאזיס בציפורניים

סטרואידים טופיקלים, אנטרלן, זריקות סטרואידים. MTX, ציקלוספורין, נאוטיגזון, ביולוגים PUVA טופיקלי.
טיפולים סיסטמים לפסוריאזיס יכולים להחמיר אוניכומיקוזיס: נאוטיגזון יכול לגרום לפרוניכיה. MTX וציקלוספורין מורידים מע' חיסונית.

טיפול לציפורן חודרנית

הגיינה כמובן וחינוך.


אבל אם לא מסתדר - matrixectomy - מרימים, עוקרים את המטריקס ומורחים פנול. לא תצמח שם ציפורן.

onychoschizia

distal nail spliting - התרופפות קשרי הדיסולפיד בקרטין בחלקים הדיסטלים. לרוב בציפורניים 1-3 בשל טראומות מינוריות.


מגע ממושך במים יכול להחמיר את הבעיה.

clubbing is due to


 • ריאה - סרטן (NSCLC), מח' אינטרסיטציאלית, שחפת מסובכת, CF, אבצס ריאתי, מזותליומה ואמפאימה.
 • לב - היפוקסיה כרונית, מחלות לב מולדות ציאנוטיות, אנדוקרדיטיס.
 • GI - תת תזונה, IBD, צירוזיס (ביחוד PBC)
 • אחר - היפרתירואידיזם, משפחתי, גזעי (שחורים), אנומליות וסקולריות

האם פוטודרמטיטיס יכול לגרום לאוניכוליזיס?

כן, לאוניכוליזיס דיסטלי.


שכיח גם בטיפול תרופתי בטטרציקלין שגורם לתגובת פוטו ואוניכוליזיס.

תגובת איד בכללי

תגובה אלרגית במקום מרוחק מזיהום פטרייתי חריף וסוער. ב5% מחולי פטרת. שכיח בטינאה קפיטיס בילדים ובטינאה פדיס יותר בצעירים ממבוגרים.
קריטריונים לתגובת איד:


1 - זיהום דרמטופיטי סוער בגוף


2 - אין מעורבות דרמטופיטים בפריחה המשנית


3 - נסוגה ספונטנית או בעקבות הטיפול
צורה קלאסית - דיסהידרוטיק פומפוליקס.
פתופיזיולוגיה - (1) תגובה אימונית לא תקינה לאנטיגנים עוריים בגלל זיהום פטרייתי כולל (2) גרוי יתר של תאי T נורמלים. ובנוסף (3) פיזור של אנטיגנים פטרייתים בזרם הדם עם תגובה אימונית בהתאם. או (4) התפשטות המטוגנית של ציטוקינים מהנגע הראשוני.

הצורות השונות של תגובת איד

לרוב סימטרית


1 - pompholyx like - שכיחה יותר בטינאה פדיס קשה או בקריון סלסי. במצב קשה מאוד יתכנו השלפוחיות גם בכפות עצמן.


2 - פריחה סימטרית מגרדת, מאקולופפולרית או וסיקולופפולרית באמות, ירכיים, גו, פנים, צוואר. הפריחה סוערת ויכולה להופיע משנית לזיהום קשה של web infection.


3 - erysipelas like erutpion - בקדמת הרגל חד או דו"צ. סימנים סיסטמים נדירים.


4 - erythema multiforme


5 - erythema nodosum


6 - urticaria


7 - erythema annulare centrifugum


8 - annular erythema
** אופייני מאוד פריחה פפולרית או שלפוחיתית על פני מרפקים או ברכיים.


** הפריחה יכולה לגרד מאוד מאוד.

גורמים נוספים לתגובת איד פרט לפטרת סוערת


 1. היסטופלזמוזיס בריאות
 2. מיקובקטריום
 3. וירוסים
 4. בקטריות
 5. פרזיטים (כינים!!)
 6. ACD/ICD
 7. סטזיס דרמטיטיס
 8. אקזמות שונות
 9. נשיכה של ששן חום

Tinea imbricata

סופר נדיר. נקרא גם Tokelau.


מקור - trychophyton concentricum


מורכבת ממספר טבעות עגולות חופפות. יוצרות רובד פפולוסקואמוטית. מיקומים שונים בגוף.


אזור - טרופי כולל דרום אמריקה ומזרח אסיה


הדבקה אנטרופופילית

pityriasis versicolor


 • נגרמת על ידי שמר - מלסזיה פורפור (ולכן לא נקראת יותר טינאה)
 • הנגעים החומים מגרדים יותר מהבהירים אם בכלל.
 • נמצאת בכמעט 100% מהאוכלוסיה כספרופיט. 5-10% פתוגני.
 • המצג הקליני השונה בשל מע' חיסון שונה וכן בשל יחס בין TGL לכולסטרול שונה.
 • זריחה בWOODS - ירוק צהבהב.
 • הכתם הלבן יכול להשאר הרבה אחרי ריפוי.
 • במשטח - spagetti and meatballs - ספורות עגולות והיפות מעוגלות. קשה לתרבת - שמן זית עוזר.** ביטויים נוספים של מלסזיה - אוניכומיקוזיס ופיטירוספורום פוליקוליטיס

pityriasis versicolor DD

 • פיטיריאזיס אלבה - כאן הגבולות חדים וכן הקשקש צמוד יותר ופחות מתקלף ושלילי בוודס. רקע אטופי.
 • ויטיליגו - כתמים ולא רבדים. גבול חד
 • PLEVA - קשקש שונה. נגעים קטנים לא מתמזגים. פריחה מפושטת יותר. גיל מבוגר יותר. פתאומי! אינו חוזר כול שנה.
 • לויקודרמה פסוריאטיקום - פסוריאזיס ברקע. תוצאה סופית של נגע פסוריאטי.
 • נבוס אנמיקוס - VC מולדת של כלי דם.
 • POST INFLM HYPERPIG - אין קשקש
 • כלואזמה - כתמים בעצות הלחיים והמצח. אין קשקש.
 • פיטיריאזיס רוזאה - חזה בטן גב. הרלד פאטצ'. קשקש צווארוני
 • טינאה קורפוריס - WOODS שלילי.
 • אריתרזמה - קורינבקטריום מינוטיסימום. יגיב לאריתרו וניזורל. גבול חד ללא קקש. זורח בWOODS - בצבע CORAL RED.

pityriasis versicolor tmt


לפי שמר

למרות הטיפול עדיין יחזור. קיימות יותר מ20 המלצות לטיפול.

מקומי - שמפו ניזורל או אגיספור. ולהוסיף טיפות אגיספור על פני חזה ועורף - למשך 6 שבועות הכל סה"כ. בשבוע הראשון כל יום. שבוע שני כל יום שני. שבוע שלישי ואילך פעמיים בשבוע. או לחלופין שבועיים כל יום, שבועיים כל יום שני ושבועיים פעמיים בשבוע.

סיסטמי - פעם קטוקונזול. היום אסור. אפשר פלוקנול 150-200 מ"ג פעם בשבוע למשך 2-4 שבועות. או איטרקונזול שיכול לטפל במקביל באוניכומיקוזיס (למיסיל לא מגיע לMICהנדרש בסטרטום קורנאום ולכן לא טוב).

** מומלץ שעה אחרי נטילת הכדור להזיע כי משפחות הטריאזול (פלוקנול) ואימידזול (איטרקונזול וקטוקונזול) מופרשות בזיעה ומגבירות יעילות.


** מומלץ להשתזף לאחר הטיפול כדי לעזור לפיגמנט לחזור.

לדעת שמר מניעתי - טופיקלי פעמיים בשבוע או פלוקונזול או ניזורל פעם בחודש.

** מציין סבוסל יעיל כמו אגיספור אך ריח לא נעים.


לפי סגל - קטוקונזול 400 מ"ג ח"פ או פעם בחודש

פלוקנול 300 מ"ג לשלושה שבועות פעם בשבוע

ספורנוקס 200 מ"ג פעם ביום לשבוע

pityriasis versicolor tmt


על פי הספר

מקומית -שמפו ניזורל 2%, סלניום סולפיד 2.5% - פעמיים בשבוע למשך 10-15 דק על העור. וכן אזולים או אלילאמינים בקרם או לוציו.

סיסטמית - מחקר - 100% ריפוי עם איטרקונזול 200 מ"ג ליום למשך 5 ימים. ועוד מחקר לגבי98% ריפוי עם 300 מ"ג פלוקנול לשבועיים.


וכטיפול מונע: פעם בחודש - קטוקונזול 400 מ"ג, או פלוקנול 300 מ"ג או ספורונוקס 400 מ"ג.

מה נראה במשטח ישיר לפי סגל

מה נזהה:


 • דרמטופיט - היפות וארתרוספורות (-בשיערה או ציפורן)
 • קנדידה - ספורות, פסאודוהיפות והיפות
 • פיטיריאזיס ורסיקולור - ספגטי וכדורי בשר - ספורות לצד היפות מפותלות
איך יבוצע משטח לפי סגל

תמיסת KOH בריכוז 10-30% - ממיס את הקרטין (שעות לפני המסת התא הפטרייתי), ניתן לבדוק את המשטח תוך 20 דקות ועד כשעתיים שלוש לאחר הוספת הKOH.


{כדי להגדיל את הרגישות (ב-10%) להשתמש בתמיסת calcuofluor ושימוש במיקרוסקופ פלוארסנטי}


יתרונות - זיהוי מיידי, פשוט וזמין.


חסרונות - מנימנות בודק, איכות החומר (בעיקר בציפורניים כי קשה לקחת חומר קרן פעיל שנמצא פרוקסימלי יותר. אין זהות של פתוגן.

הטבלה של סגל שמראה מתי יש פטרת אן אין לפי משטח

Histoplasmosis
מוסיפה כי בהרצאה של שפרכר עם המטופל שהיה לו וסקוליטיס. הוא הוצג בהתחלה כמטופל עם פריחה שחזר בדיוק מטיפול בקולרדו ויש הועלה באבחנה המבדלת היסטופלזמוזיס ופטריות שונות.

חלק מהפטריות הסיסטמיות אופרטוניסטיות.
נגרם על ידי Histoplasma capsulatum var capsulatum.


הפטריה נמצאת באדמה באזורים עם אקלים חם ולח - בעיקר בארהב באזור המיסיסיפי, אוהיו והנחלים של סנט לורנצ. (לא קרוב בשיט לקולרדו שמצא ליד יוטה במרכז מזרח ארצות הברית. (אוהיו בכלל ליד פנסילווניה על הקו עם קנדה)
מצבורים (reservoirs) בקקי של חיות כולל ציפורים. וכן סיכון יתר באזורי מערות, חצרי בית ספר, אזורי בניה, בניינים נטושים ולולי תרנגולות.
הדבקה היא לרוב על ידי אינהלציה לריאות אך באופן נדיר מאינוקולציה עורית.


יותר במערכת חיסונית נמוכה. אלו הבריאים לרוב עיקר נשאים.


קלינית - ממצאים עוריים לא ספציפים. אם chronic disseminated בחולים בריאים אז נראה בעיקר כיבים אוראלים. ולעיתים נודולים ורבדים וגטטיבים.


אם Immunocomprmised - כולל חולי HIV, נראה בנוסף ארוזיות וכיבים מוקוקוטנאים וכן ריבוי פפולות או נודולים אריתמים עם קשקש או קרוסטות.


לציין יש וריאנט אפריקני duboisii ואז יש גם נגיעות תת עורית ובעצמות
הסטולוגיה - שמרים ומסביבם rim of clearing - שמאוד מאפיין. התאים ה"מארחים" של היסטופלזמוזיס הם היסטיוציטים ותאי ענק. ולכן יש אבחנה מבדלת של מה שנקרא parasitized macrophages הכולל גרנולומה אינגווינלה (בדונוביאזיס ושם יש בצילי בתוך המאקרופגים), לישמניאזיס (אורגניזם ללא קפסולה), ועוד אחרים.
אבחנה מבדלת - להיסטופלזמוזיס עורי יש ספקטרום רחב של פרזנטציות ולכן אבחנה היא לרוב היטולוגית ועם תרביות של העור.


לאבחנה של מחלה מפושטת סיסטמית יש לבצע הערכת מח עצם ודם לתרבית. או PCR.
טיפול - אם אינוקולציה ראשונית ללא תסמינים אין צורך לטפל.


במחלה מפושטת צריך:


קו ראשון AMPHOTERICIN B במינון 1 מ"ג/ק"ג/יום


קו שני - ספורנוקס 200-400 מ"ג ליום. - זהו גם קו ראשון לחולים בריאים עם מחלה בינונית יציבה.


עקרונית מדברים על קטוקונזול אבל אצלינו אסור יותר.