• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/140

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

140 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Auricula

Ytteröra

Aorta

Stora kroppspulsådern

Axilla

Armhåla

Bucca

Kind

Cardia

Övre magmun (eller hjärta)

Cauda

Svans

Clavicula

Nyckelben

Cochlea

Snäcka

Columna

Kotpelare

Concha

Mussla

Conjunctiva

Ögats bindehinna

Cornea

Hornhinna

Costa

Revben

Coxa

Höft

Fibula

Vadben

Gingiva

Tandkött

Lingua

Tunga, språk

Mamma

Bröst (körtel)

Mandibula

Underkäke

Maxilla

Underkäke

Medulla

Märg

Orbita

Ögonhåla

Palma

Handflata

Palpebra

Ögonlock

Patella

Knäskål

Placenta

Moderkaka

Planta

Fotsula

Pleura

Lungsäck

Prostata

Blåshalskörtel, prostata

Pupilla

Pupill

Retina

Näthinna

Scapula

Skulderblad

Sura

Vad

Tibia

Skenben

Tonsilla

Mandel, tonsill

Trachea

Luftstrupe

Tuba

(öron)trumpet, äggledare

Ulna

Armbågsben

Urethra

Urinrör

Uvula

Gomspene

Vagina

Slida, skida

Vertebra

Kota

Vola

Handflata

Vulva

Kvinnans yttre könsorgan

Ala

Vinge

Arteria

Artär

Bursa

Slemsäck

Camera

Kammare

Capsula

Kapsel

Cell(ul)a

Cell

Chorda

Sträng

Corona

krans, krona, hjässa

Crista

Kant, list

Cysta

Sjukligt hålrum

Fascia

Bindvävshinna runt muskel

Fibria

Bindväv, fiber

Fistula

Onormal kanal, fistel

Fossa

Liten grop

Fovea

Liten grop

Glandula

Körtel

Lamina

Tunna skiva

Membrana

Tunn hinna

Mucosa

Slemhinna

Papula

Knottra, papel

Papilla

Vårtliknande utskott

Plica

Veck

Rima

Springa

Spina

Tagg, benutskott, ryggrad

Squama

Fjäll

Synovia

Ledvätska

Tela

Vävnad

Trochlea

Rulle

Tunica

Åtsittande hinna

Valva

Klaff (apparat)

Valvula

Klaff (enskild)

Vena

Ven

Vesica

Stor blåsa (t.ex gall-, urin-)

Vesicula

Liten blåsa (t.ex hud-, lung-)

Aqua

Vatten

Causa

Orsak

Femina

Kvinna

Gutta

Droppe

Lacrima

Tår

Vita

Liv

Apertura

Öppning

Commisura

Förbindelse

Curvatura

Böjning

Fissura

Spricka

Flexura

Böjning, krökning

Fractura

Brott

Incisura

Anatomisk inskärning, fåra

Ligatura

(under)bindning

Postura

Kroppshållning

Ruptura

Bristning

Strictura

Tillsnörning, förträngning

Sutura

Söm

Adhaerentia

Sammanväxning

Deficientia

Brist

Dementia

Mental avtrubbning

Eminentia

Upphöjning, kulle

Incontinentia

Oförmåga att hålla sig

Insufficientia

Otillräcklig funktion

Resistentia

Motstånd(skraft)

Substantia

Ämne

Alopecia

Håravfall

Angina

Halsfluss, kärlkramp

Bulla

Stor hudblåsa

Catarrhacta

Grå starr

Gangraena

Kallbrand

Hernia

Bråck

Injuria

Skada

Macula

Fläck

Melaena

Svart avföring

Nausea

Illamående

Podagra

Fotgikt, podager

Purpura

Hudblödningar

Pustula

Liten varblåsa

Rubella

Röda hund

Scarlatina

Scharlakansfeber

Sequelae

Följd(er), resttillstånd

Struma

Sköldkörtelförstoring

Syndroma

Symtomkomplex

Tinea

Hudsvamp

Urtica

Kvaddel (av nässelutslag)

Urticaria

Nässelfeber

Varicellae

Vattkoppor

Variola

Smittkoppor

Verruca

Vårta

Vesicula

Liten hudblåsa

Anaemia

Blodbrist

Anomalia

Avvikelse, defekt

Atrophia

Förtvining

Haemorrhagia

Blödning

Hemiplegia

Ensidig/halvsidig förlamning

Hypertonia

Högt blodtryck

Ischaemia

Lokal blodbrist

Malacia

Uppmjukning

Diastole

Hjärtats utvidgning

Phlegmone

Vävnadsinflammation

Systole

Hjärtats sammandragning