• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/51

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

51 Cards in this Set

 • Front
 • Back

🌷karaciğerde 🌷💕portal triadda💕bulunanlar

💕hepatik arter💕💕vena porta💕💕safra kanalı💕

💕portal triadda💕

⛔bulunmayan⛔
💕hepatik ven💕

💕santral ven💕

💕sinüzoid endoteli💕ile💕hepatosit kordonu💕arasında ne var

💕disse aralığı💕

💕hepatosit kordonun💕diğer adı

💕remark kordonu💕

karaciğerde fagositoz yapan hücre

kupffer

sinüzoidde

💕yağ ve A vitamini💕

💕depolayan hücre💕
💕ito💕
sirozda

💕ito hücresi💕

ne yapar
💕kollajen💕 ve 💕elastin💕


sentezler(fibrozis)
💕perisit💕

nerede bulunur
💕karaciğer sinüzoidlerinde💕

ve

💕küçük damar duvarında💕

kasılabilen hücre

podosit ve pedisel nerede

böbrekte

💕pitüsit nerede💕
💕hipatalamustan💕

💕arka hipofize gelen💕

aksonun çevresinde
💕hering kanalı 💕

nerede
💕karaciğer💕
💕hering siniri💕
💕glassofaringeusun💕

bir dalıdır
💕hering cisimciği💕
💕ADH ve oksitosin💕

içeren veziküller
💕hering kanalı çevresi 💕 ve

💕kök hücre görevi💕

yapan hücre
💕oval hücre💕

rokitanski aschoff sinüsü nerede

safra kesesi

💕luscka kanalcıkları💕

nerede
💕safra kesesi💕
💕sentroasiner hücre💕

nerede
💕pankreas💕

lokma özafagustanmideye nasıl iner

peristaltik dalgalarla

💕pepsinojeni salgılayan💕

hücre
💕zimojen💕

zimojen hücrenin diğer adı

esas hücre

💕HCI ve IF💕

❤salgılayan hücre❤
💕paryetal💕
💕paryetal hücrenin💕

diğer adı
💕oksintik💕
💕lümene asit 💕

💕salgılanırken💕

💕hücreye alınan iyot💕
💕K💕
Mide asit salgısını artıranlar

💕gastrin💕

💕ACh💕

💕histamin💕
💕duedenuma besin gelişi💕
💕mide salgı,motilitesi inh💕
eder

hangi refleks
💕enterogastrik refleks💕
💕katı,hetorojen💕,💕hiperosmolor,irritan💕

kimusun

duedenuma gelmesi

💕midenin boşalmasını💕

ne yapar
💕geciktirir💕
💕tripsinojeni💕

🌹aktifleyen enzim🌹
💕enteropeptidaz💕
💕enteropeptidaz eks.de💕

ne olur
💕malabsorbsiyon💕
💕CCK💕

💕pankreastan💕

🌷ne salgılatır🌷
💕enzim💕

sekretin pankreastan ne salgılatır

HCO3

SİNDİRİLMEDEN ATILAN KARBONHİDRAT

SELÜLOZ

💕KH💕

💕 ince barsaktan 💕

💕hangi formda emilir💕
💕monosakkarit💕
💕ince barsak💕

💕 fırçamsı kenarında💕

💕bulunan enzimler💕
💕maltaz-laktaz-sükraz💕
💕en sık görülen💕

💕 karbonhidrat sindirim💕 bozukluğu
💕laktoz intoleransı💕
DM'de
yemek sonrası

💕şeker pikini önleyen💕
💕akarboz-miglitol💕
💕glukoz💕,

💕aminoasit💕,

💕galaktoz 💕

🌷lümenden➡enterosite🌷 nasıl alınır
💕Na aracılı💕

(sekonder aktif transport)
💕glukoz💕,

💕aminoasit💕

,💕galaktoz💕

💕enterositten➡kana💕

nasıl geçer
💕kolaylaştırılmış difüzyon💕
💕yağ yenince 💕

💕hangi hormon salgılanır💕
💕CCK💕
💕yağ sindiriminde💕

💕en önemli enzim💕
💕pankretik lipaz💕
💕yağ ürünleri 💕

💕ne aracılığıyla💕

emilir
💕miçel💕
💕yağ+apolipoproteinler💕

neyi oluşturur
💕şilomikron💕
💕kolestrol azalınca 💕

💕eritrosit membranında💕

ne olur
💕akantosit💕
💕emilen Fe💕

kaç değerli
💕Fe+2💕
💕Fe+2 💕

💕hangi gıdadan alınır💕
🌷hayvansal🌷
💕Fe+3➡Fe+2'ye 💕

çevirenler neler
💕mide asidi ve askorbik asit💕
💕gastrektomili hastalarda💕

💕en sık anemi tipi💕
💕Fe eksikliği💕
Fe en çok nereden emilir
duodenumdan
💕Fe emilimini 💕

⬇azaltanlar⬇
💕alkol💕

💕fitat💕

💕oksalat💕
💕Fe+2➡Fe+3'e💕

neyle çevrilir
💕seruloplazmin💕
💕Fe+3 💕

💕kanda neyle taşınır💕
💕transferrin💕

yağda eriyen vitaminler

ADEK