Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
convención
konvansyon
congregación
konvansyon, kongregasyon
convencer
konvenk
citación
konvoke
notificar
konvoke
convocar
konvoke, reyini
lujuria
konvwate
cognac
konyak
cooperación
koperasyon
cooperativa
koperativ
cooperar
kopere
copia
kopi
copiar
kopye
calzar
kore
correcto
kòrèk
correcto
kòrèk, onèt, konvnab
corrección
koreksyon
corresponder
koresponn, ekri
correspondencia
koresponn, ekri
pasillo
koridò, òl
corredor
koridò, òl, koutye
rectificar
korije
enmendar
korije
corregir
korije, revize
sobornar
kòronp
corrupto,-a
kòronp, visle
envilecido
kòronp, visle
tosco
koryas
blusa
kòsay
gabán
kostim
flux
kostim
gabán
kostim
saco (de vestir)
kostim
vestido
kòstim, rad, wòb
traje
kòstim, rechanj
uno al lado del otro
kòt a kòt
pegado (al lado)
kòt a kòt, bare
costa
kòt, lakòt, bòdmè, rivaj
costilla
kòt, zokòt
sitio
kote, andwa
cotidiano
kotidyen
algodón
koton
totuma
kou
golpe (con un palo/vara)
kou d baton
pescozón
kou, chòk
patada
kou, choute
patear
kou, frape ak pye
chichón
kou, frape, pouse
golpe
kou, kale, chok
curva
koub
curvar
koube
doblarse
koube
inclinarse
koube, kriz, peryòd, krocha
puesta del sol
kouche
acostarse
kouche, etann, blayi
codo
koud
coyuntura
koud, jwenti
cucullo
koukouy
luciernaga
koukouy
destartalar
koule
hundir
koule
buceo
koule
clavado
koule
colar
koule
filtrar
koule
flujo
koule
color
koulè
culebra
koulèv
serpiente
koulèv
colín
koulin
cuanto dura, cuanto coje
kouman pran
actualmente
kounye-a
pareja
koup, pè
culpable
koupab
coito
koupe
hacer una cortada
koupe
hacer una incisión
koupe
hachar
koupe
sexo, tener
koupe
talar
koupe
tener sexo
koupe
apagar la sed
koupe swaf
calmar la sed
koupe swaf
aperitivo
koupe, kase boujon
pizcar
koupe, kase boujon
copular
koupe, lyen, pran
estrofa
kouple
temple
kouraj
valentía
kouraj
valor
kouraj
fortaleza
kouraj, pwisans
corriente
kouran
en curso
kouran
fluido (eléctrico)
kouran
actual
kouran
contemporáneo
kouran
corriente eléctrica
kouran elektrik
correr
kouri
escaparse
kouri ale bè rout
huir
kouri ale bè rout, bwaze, chape
apurarse
kouri, prese
curso
kous
carrera (competencia)
kous
cojín
kousen
saludo ceremonioso
kout chapo
latigo
kout fwèt, fwèt
fuete
kout fwèt, raso
despecho
kout san
derrame (cerebral)
kout san
patatús
kout san
pique (enojo)
kout san
furia
kout san, raj
costar
koute
escuchar
koute
costear
koute
costura
kouti
aprecio
koutje
consideración
koutje, konsiderasyon
cuchillo
kouto
pinchazo
koutpwen
cortés
koutwa, galan
incubar
kouve
forro
kouvèti
frasada
kouvèti
tapa
kouvèti, bouchon
cubierta
kouvèti, bouchon, aman
colcha
kouvèti, lenn
cobertor
kouvèti, proteksyon
tapar
kouvri
dar una capa de
kouvri ak kouch
cubrir
kouvri, gaye
primo
kouzen
prima
kouzin
guanábana
kowosò, kowosòl
convertir
kowvèti
causa
kòz, lakòz, rezon
plática
koze
charla
koze
conversar
koze
platicar
koze
charlar
koze, pale
hablar
koze, pale
jaiba
krab
escupir
krache
saliva
krache, saliv
hendedura
krak, fant
crujido
krak, fant
rajadura
krak, fant
chirriar
krake
crujir
krake
rechinar
krake
ponerse de pié
kranpe, leve-kanpe
torniquete
kranpon
maco
krapo
rana
krapo
sapo
krapo
chantaje
kraponnay
chantajear
kraponnay
miedo, meter …
kraponnay
suciedad
kras, malpwòpte, salte
chin
kras, nyèt, tak, ti kal, tikras
sucieza
kras, pousyè, salte
corbata
kravat, kòl
majado
kraze
chocar
kraze
romper
kraze, brize, dechire, fann, kase
desgastado
kraze, erente
choque
kraze, fraka
aplastar
kraze, toufe
sofocado
kraze, toufe
aplastado
kraze, toufe, aplati
hacer el mal
kraze-brize
hueco
kre
creativo
kreati
crédito
kredi
acreditar
kredite
credo
kredo
crítico
kreitik
crema
krèm
crema
krèm
helado
krèm, glase
berro
kreson
criatura
kretyen
cristiano,-a
kretyèn
ser humano
kretyen vivan
creatura
kretyen, etan
creación
kreyasyon
crear
kreye
creól
kreyòl
creole
kreyòl
creole autentico
Kreyòl natif natal
crayón
kreyon
bronco
kri
crudo
kri, grosye
langostino
kribich
cangrejo
kribich
jarrón
krich
jarro,-a
krich, gode
estuche
krich, ka, kès, bwat
crimen
krim
criminal
kriminel
avaro
kripya, ava, jwif
tacaño
kripya, ava, jwif, akrèk
crisis
kris
crucifijo
krisifi
crucificar
krisifye
cristal
kristal, vè
crítica
kritik
criticar
kritike
llorar
kriye
sollozar
kriye
ataque de nervios
kriz
sesgo
krochi
virado
krochi
excitar
ksite
latón
kuiv, leton
cruz
kwa, lakwa
peluquero
kwafè
barbero
kwafè
repeler
kwape
creyente
kwayan
creencia
kwayans
cruzar (animales)
kwaze, elve
criar (animales)
kwaze, elve
crucero
kwazyè
creer
kwè
creer
kwè, panse
esquina
kwen, kwense, bare
acorralar
kwense, bare
coincidencia
kwensidans, konyensidans
higuero
kwi
muslo
kwis
cocido
kwit
cuero cabelludo
kwit tèt
cocinado
kwit, kwit manje
cobre
kwiv, kuiv
gancho (de puerta)
kwochèt
chuecamente
kwochi
torcido
kwochi
tirapiedras
kwòk
colmillo
kwòk, dan
gancho
kwòk, zen
enganchar
kwoke
sonido de sapo
kwòt-kwòt
agacharse
kwoupi
kiosco
kyòs
él
l, li
ella
l, li
ahí
la
tocino
la kochon