• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat geef je voor medicijnen bij hyperthyreoidie? Op welke complicaties moet u letten?

Strumazol (thiamazol, 30 mg/dag), agranulomatose

Waar bschermt de hielprik tegen?

congenitale hypothyreoidie (lager iq etc)

Welke tumormarkers zijn er voor:


- papillair schildkliercarcinoom


- folliculair schildkliercarcinoom


- medullair schildkliercarcinoom (agressief)

- thyreoglobuline (follikelcellen)


- thyreoglobuline (follikelcellen)


- calcitonine (C-cellen)

Wat is de behandeling van een folliculair schildkliercarcinoom?

Thyreoectomie en nabehandeling met radioactief jodium.

Wat is een anaplastisch schildkliercarcinoom?

Groeit elke dag iets en dan is er niets meer aan te doen.

Hoe weet je of een schildkliertumor benigne of maligne is?

Radioactief jood inspuiten -->


- Benigne: warme nodus ontstaat


- maligne: koude nodus ontstaat

Wat is een thyreotoxische indruk?


-


-


-


-

- gejaagd


- vaak trillerig


- zweten


- ontremd gedrag

Welke labbepaling vraag je aan bij een thyreotoxische indruk?
-
-
-
- antilichamen tegen de TSH receptor (Graves)
- T4 meten
- TSH meten (laag)

Wat zijn de voor- en nadelen van de 3 behandelopties (thyreostatica, chirurgie en radioactief jodium) bij hyperthyreoidie tgv Graves?

Medicatie, maar oppassen voor agranulomatose
Recidiverend? Dan nog radioactief jood geven.

En bij een toxische nodus?

Radioactief jood (geen medicatie want gaat nooit vanzelf over)

en bij multinodulair struma?

ook radioactief jood en anders opereren.

Wat is postpartum thyreoiditis?

Na de zwangerschap, eerst hyper maar kan later hypo worden.

Wat ka nje geven om een thyreotoxicose te voorkomen (na postpoartum thyreoiditis)?

Betablokker tijdelijk

Wat is het teken van Pambertol?

Bij een struma: armen langs hoofd omhoog, als mensen rood/paars aanlopen doordat het de thorax omhoog trekt en de kleppe nvan de veneuze afvoerende vaten dichtdrukt is het positief.

Waar in de darm vindt actieve calciumopname plaats?

duodenum


En passieve?

Distale dunne darm, via diffusie

Waar vindt in de nieren terugresorptie plaats?


-


-

- lis van Henle (20%) en proximale tubulus (70%)


- PTH afhankelijk distaal

Als albumine ... is, dan is calcium ...:


30:


40:


50:

30: 2.2


40: 2.4


50: 2.6

Wat gebeurt er met vit D in de nier?

25-)H wordt 1,25 di-OH vit D3.

Wat is een osteocyt?

Een osteoblast die vast komt te zitten in het bot.

Wat is er aan de hand bij familiaire hypocalciurische hypercalciemie (FHH)?

De calcium sensing receptor werkt niet meer goed waardoor geen negatieve feedback van calcium op PTH is waardoor PTH hoog blijft en de calciumlevels alsmaar hoger worden.

Welke stoffen mobiliseren calcium uit de botten?


-


-

- PTH


- actief vit D3

Waardoor wordt omzetting van vit D getriggerd?


-


-

- hoog PTH in bloed


-laag calcium in bloed

Hoe wordt vit D deficientie vastgesteld?

Een verlaagde plasmaspiegel van 25 hydroxyvitamine.

Wat zijn fosfatoninen?

Fosfaatregulerende hormonen. (FGF-23, geproduceerd door osteocyten). De nier is het belangrijkste doelorgaan van FGF-23. Kan synthese van 1.25 OHD remmen waardoor het calciumgehalte in het bloed omlaag gaat.

Hoe ontstaat secundaire hyperparathyreoidie? Als reactie van de bijschildklieren op:


-


-

- hypocalciemie bij nierziekten


- Vit D deficientie

PTH zorgt voor het ...... van de fosfaatspiegel door de ...................... door de nieren.

verlagen door de bevordering van uitscheiding van fosfaat door de nieren.

Wat voor medicijnen kan je geven bij primaire hyperparathyreoidie?

Calcimimetica (verhoogt de gevoeligheid voor calcium op de bijschildklieren waardoor meer remming van PTH plaatsvindt)

Wat is pseudohypoparathyreoidie? Hoe zijn de spiegels PTH en calcium hierbij?

Resistentie PTH, PTH is hoog en calcium laag.

Wat houdt rachitis en osteomalacie in?
Welke komen voor bij kinderen en welke bij volwassenen?

De nieuwgevormde botmatrix wordt weinig of niet gemineraliseerd (= weinig kalk). Ze gaan uit van vit D deficientie dus kunnen met vit D suppletie worden behandeld.


Rachitis: kinderleeftijd (epifysairschijven zijn niet verkalkt)


Osteomalacie: volwassenen.

Wat geef je bij osteoporose?

Bifosfonaten (inactief worden van osteoclasten waardoor er minder bot wordt afgebroken)


Dit geef je ook bij de ziekte van Paget

Wat is een normale BMD (=botmineraaldichtheid)?

T score boven de -1.

Wanneer is sprake van osteopenie? (T-score)

-2.5 en -1

Wanneer is sprake van osteoporose?

slechter dan -2.5

Hoe wordt de ziekte van Paget vaak ontdekt?

Per toeval, door de verhoging van het alkalische fosfatasegehalte.


5-10% is symptomatisch: klacht pijn.

Welke tekenen treden op bij de ziekte van Paget?-


-

- Tam O'Shanter sign


- Banana fracture

Wat zijn complicaties bij een zeer hoge hypercalciemie?


-


-


-


-


-


-

- coma


- epileptische aanvallen


- hartritmestoornissen


- acute hartstilstand


- afsluiting darmen (ileus)


- nierstenen (en verslechtering nieren)

Wat is de eerste behandeling van een hypercalciemie?


-


-


-


-


-

- veel fysiologisch zout toevoegen


- plasmiddelen


- soms is dialyse nodig


- geneesmiddelen die calcium binden


- als 1.25 OH2D de oorzaak is: toediening van glucocorticoiden.

Hoe is het calciumgehalte bij sarcoidose of granulomateuze ontsteking en waarom?

Hypercalciemie, omdat macrofagen het actieve 25OH-D produceren die vervolgens weer voor calciumresorptie zorgen. PTH zal laag zijn.

Noem een voorbeeld van primair hypogonadisme.

syndroom van Klinefelter (testiculair)

Wat betekent hypergonadotroop hypogonadisme?

Gonadotroop = LH en FSH


gonadisme = testosteron

Noem een voorbeeld van secundair hypogonadisme.

Syndroom van Kallman.

Noem 3 endocriene aandoeningen die vallen binnen het polyglandulair auto-immuunsyndroom type 2.

- hypothyroidisme


- ziekte van Addison


- DM type I

Noem 3 niet-endocriene aandoeningen die vallen binnen het polyglandulair auto-immuunsyndroom type 2.

-coeliakie


- pernicieuze anemie


- mysthenia gravis

Wat is het MEN1 syndroom?

een mutatie in het tumorsuppressorgen menine (chrom. 1)


Het zijn multi-endocriene neoplasieen.

MEN1 gaat gepaard met hyperplasie van:


-


-


-

- parathyreoiden


- diverse endocriene gastro-enteropancreatische tumoren


- hypofyseadenomen

Waarom wordt bij het MEN2A syndroom profylactische thyreoidectomie geadviseerd?

Er komt bijna altijd een medullair schildkliercarcinoom voor.


(En bij 33% een feochromocytoom en bij 20% een hyperparathyreoidie door polyglandulaire hyperplasie)

MEN syndromen zijn ...... ..... erfelijk.

autosomaal dominant