• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/331

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

331 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hoe
how
heet
are called
jij
you
naam
name
adres
address
plaats
place
dag
hello
lerares
teacher
wat
what
jouw
your
mevrouw
madam
uit
from (out)
welk
which
en
and
meneer
sir
uw
your
waar
where
woon
live
nu
now
op
at
van
of
heb
have
nog
yet
geen
not
ze
she
maar
but
hij
he
werk
work
dag (de)
day
maand
month
jaar
year
lang
long
je
you
al
already
oud
old
je
your
leeftijd
age
wanneer
when
geboren
born
alleen
alone
bij
with
vrienden
friends
of
or
misschien
perhaps
familie
family
nee
no
getrouwd
married
met
with
een
a
we
we
jullie
you
buiten
outside
grote
big
hebben
have
ook
also
kinderen
children
ja
yes
jongen
boy
meisje
girl
heeft
has
zoon
son
dochter
daughter
haar
her
man
husband
leer
learn
waarom
why
omdat
because
het
it
belangrijk
important
dat
that
ken
know
zo
so
school
school
winkel
shop
overal
everywhere
spreekt
speak
men
people
les
lessons
gebruiken
use
boek
book
kleur
color
groen
green
noemen
call
daarom
therefore
praten
talk
veel
much
stelt
asks
vragen
question
dorp
village
wij
we
geven
give
antwoord
answer
langzaam
slowly
duidelijk
clearly
snel
fast
vind
find
moeilijke
difficult
tenminste
at least
gemakkelijk
easy
alle
all
talen
languages
zijn
are
trouwens
in fact
kleine
small
zonder
without
ze
they
luister
listen
goed
good
cursus
courses
begint
begins
eindigt
ends
ochtend
morning
middag
afternoon
krijgen
have
elke
every
behalve
except
precies
exactly
tijd
time
niemand
nobody
te
too
laat
late
duur
last
doen
do
tussen
between
dan
then
naar
to
voor
for
thuis
at home
volgende
next
veel
many
mensen
people
bijna
almost
iedereen
everybody
vrij
free
handleiding
instructions
lees
read
gebruik
use
als
if
begrijpt
understand
krijken
looking
controleer
check
via
in (via, through)
of
if
ga
go
verder
further
lukt
success
terug
back
herhaal
repeat
paar
couple
dit
this
proces
process
tot
until
helemaal
completely
woorden
words
niew
new
betekenis
meaning
naast
alongside of
andere
other
sluit
close
naar
to
hierin
there
ontbreekt
missing
schrijf
write
juiste
correct
weer
again
vaak
often
onthoud
remember
beter
better
klok
clock
kwart
quarter
over
past
eet
eat
brood
bread
drink
drink
half
half
verlaat
leave
mijn
mine
huis
house
neem
catch, go by
nogal
rather (quite)
vroeg
early
wachten
waiting
rond
around
die
that
kennelijk
obviously
vertrekt
leave
altijd
always
reis
journey
minuten
minutes
kans
chance
mis
miss
liever
prefer
moeten
must
komen
arrive
verschilt
varies
normaal
usually
gesproken
spoken
enkele
single
houd
stop
eerder
earlier
lijstje
list
melk
misk
vlees
meat
suiker
sugar
groente
vegetables
fruit
fruit
betalen
pay
moet
must
zullen
shall
samen
go together
kopen
buy
kijk
look
gemaakt
made
mag
may
even
just
vragen
ask
kan
can
gang
aisle
links
left
eind
end
rechts
right
geloof
think
meer
more
zie
see
ergens
anywhere
voordeel
bargain
haal
get (buy)
goedkoper
cheaper
hier
here
zetten
put, place
alstublieft
please
bon
receipt
nodig
necessary
prijzen
prices
kas
cheese
ei
egg
deze
this
afdeling
department
dorst
thirsty
geef
give
me
me
glas
glass
koud
cold
water
water
tafel
table
zitten
sit
deur
door
stoelen
chairs
leg
put
jas
coat
wacht
wait
zo
soon
alsjeblieft
there you a re
gergeten
eaten
stukje
piece of
papier
paper
mij
me
ondertussen
in the meantime
iets
something
vis
fish
meestal
usually
algemeen
generally
hele
whole
gezin
family
sommige
some
nemen
have (take)
kop
cup
sterke
strong
voordat
before
anders
otherwise
energie
energy
denken
think
zwart
black
veer
far
erheen
there
blij
glad
dichtbij
nearby
verlies
lose
kost
cost
hoogstens
no more than
eventueel
possibly
zelfs
even
lopen
walking
steden
cities
weg
away
hun
them
stap
get off
loop
walk
hoeveel
how much
soms
sometimes
zeker
definitely
mooi
fine
weer
weather
binnen
within
wie
who
eerst
first
zwijgt
silent
steekt
puts
zijn
his
vinger
finger
zucht
air
hoef
need
nooit
never
alleen
only
file
traffic jam
weg
road
nadeel
disadvantage
erg
very
vol
full
lege
empty
staan
stand
studeert
studying
vandaag
today
dicht
close
vakantie
holiday
willen
want
graag
like
gebeurt
happens
blijkt
appears
heel
very
ons
our
reden
reason
bepaalde
certain
ongeveer
about
lente
spring
zomer
summer
herfst
autumn
winter
winter
bedoelt
mean by
vooral
particularly
korter
shorter