• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Diktatūra

Valsts iekārta, kurā vara pieder šauram cilvēku lokam

Galvenie diktatūras rašanās cēloņi jebkurā valstī

1) demokrātijas tradīciju trūkums


2) saimnieciskas grūtības


3) vēsturiski izveidojies uzskats, ka valstij jāsasniedz kādi konkrēti mērķi

Ideoloģija

Politiska mācība

Propoganda

Uzskatu izplatīšanas mehānisms lielam cilvēku skaitam

Autoritārisms

Diktatūras režīms, kurā diktators pamatā kontrolē politsko dzīvi

Totalitārisms

Diktatūras režīms, kurā tiek kontrolēta gan politiskā, gan saimnieciskā, gan kultūras un privātā dzīve

What is dis?

Nacistu sludinātās ideoloģijas simbols

What is dis?

Fašistu ideoloģijas simbols

Who dat?

Komunistu ideoloģijas simbols

Who dis?

Vladimirs Uļjanovs jeb Ļeņins - Krievijas revolucionārs, pirmais komunistu diktators Krievijā

Lavrs Korņilovs

Pret komunistiem noskaņotās Krievijas valdības izveidotājs

Nikolajs II

Krievijas imperators, kuru nošāva pilsoņu kara laikā

Baltgvarde

Organizācija, kuru izveidoja, lai pretotos komunistiem Krievijā

Jaunā ekonomiskā politika

1921.g. ieviestā ekonomiskā politika PSRS, kas atjaunoja tirgošanos, izdeva naudu, ļāva dibināt uzņēmumus

Komunistiskā Internacionāle jeb Kominterne

1919.g. Ļeņina valdības izveidota organizācija komunistu partiju veidošanai

Fanija Kaplāne

Sašāva Ļeņinu atentātā

Who dis?

Josefs Džugašvili jeb Staļins - otrais komunistu diktators Krievijā

Ļevs Trockis

Ietekmīgs krievu politiķis Ļeņina laikā, kurš 1919.g. bija spiests pamest PSRS un vēlāk nogalināts Staļina uzdevumā

Nikolajs Ježovs

Krievijas politiķis, kuru Staļins iecēla par visu drošības dienestu vadītāju un vēlāk lika sodīt ar nāvi

Komandekonomika

1928.g. PSRS ieviestais ekonomikas plāns, kura mērķis bija padarīt PSRS par vienu no militāri spēcīgākajām valstīm pasaulē

GULAG

Galvenā labošanas darbu nometņu un koloniju pārvalde, kas veidojas darba nometnes

Kolhozs

Kolektīva saimniecība

Golodomors

Laiks Ukrainā, kad no bada nomira vairāki miljoni cilvēku

Who dis?

Benito Musolīni - fašistu diktators Itālijā

Fašisti

Benito Musolīni mācības piekritēji

Džovanni Džiloti

Itālijas prejerminists, kas atbalstīja fašistus

Melnkrekli

Militāra organizācija, kas rīkojās fašistu interesēs

OVRA

Fašistu izveidota politiskā policija

Who dis?

Ādolfs Hitlers - nacistu diktators Vācijā

Veimāras konstitūcija

1919.g. izstrādāta konstitūcija, kas radīja Vācijā demokrātisku republiku

Gustavs Štresmans

Vācu kancelers, kas izglāba valsti no ekonomiskas katastrofas

Dauesa plāns

Ekonomikas plāns, kas paredzēja, ka ASV bankas aizdos vācu uzņēmējiem naudu, lai viņi attīstītu ražosanu un valsts iegūtu naudu reperācijām

SA

Nacistu izveidotas militāras vienības

Alus pučs

1923.g. neveiksmīgs nacistu mēģinājums sagrābt varu

Antisemītisms

Diskriminējoša attieksme pret ebrejiem

Pauls fon Hindenburgs

Vācu prezidents, kas sāka iecelt kancelerus bez Reihstāga atbalsta

vienādošana

Nosaukums, ko nacisti deva savai valsts veidošanai

Nirnbergas likumi

Likumi, kas aizliedza jauktas laulības starp nordiskajai rasei piederošajiem un ebrejiem

Kristāla nakts

Nakts 1938.g., kad nacisti izdemolēja ebreju veikalus, sinagogas, nogalināja un apcietināja ebrejus

GESTAPO

slepenpolicijas nacistiskajā Vācijā

Heinrihs Himlers

SS vadītājs

SD

Drošības dienests nacistiskajā Vācijā

Dahava

Pilsēta, kurā nacisti izveidoja koncentrācijas nometnes