Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back

dostawać smsy

SMS bekommen

Wysyłać smsy

SMS verschicken

zadzwonić

anrufen


grać w gry komórkowe

handyspiele spielen

robić zdjęcia/filmy

Fotos/Filme machen

słuchać muzykę przez komórkę

mit dem Handy Musik hören

korzystać z telefonu

das Handy benutzen

Wyciszać telefon

Das Handy leise stellen

otrzymać telefon (połączenie)

angerufen werden

wyłączać telefon

das Handy ausschalten

włączać telefon

das Handy einschalten

nagrywać wiadomość

eine Nachricht hinterlassen

oddzwaniać

zurückrufen

rozmawiać przez telefon

telefonieren

rozmawiać z kimś na czacie

Mit jemanden chatten

Zalogować się na gg

such beim Instant Messenger einlogen

być dostępnym na FB

bei Facebook angemeldet sein

Rozmawiać przez Skype

Uber skype sprechen

esemesować

simsen

włączyć telewizor

den Fernseher einschalten

wyłączyć telewizor

den Fernseher ausschalten

podnosić i opuszczać żaluzje przy użyciu pilota

mit der Fernbedienung die Jalousie honaufziehen und herunterlassen

znać kod dostępu do bezprzewodowego internetu (WLAN)

den WLAN-code kennen

Wkładać wtyczkę do kontaktu

den Stecker in die Steckdose stecken

podłączać laptopa

den Laptop anschließen

ładować baterię

den Akku aufladen

ładować komórkę

das Handy aufladen

zapalić światło

das Licht anmachen

zgasić światło

das licht ausmachen

otworzyć bramę

das Tor aufmachen

zamknąć bramę

das Tor zumachen

otworzyć auto

das auto öffnen

zamknąć auto

das Auto schließen

otwierać i zamykać garaż

den Vorhang aufziehen und zuziehen