• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
COEFICIENȚI CALORICI. CALORIMETRIA.
(EVALUARE FORMATIVĂ)
Disciplina: Fizică, 
Clasa a VIII- a
Autor: Prof. Konta Terezia Doina 
Competența vizată:
3.3. Evaluarea critică autonomă a datelor obținute şi a evoluției propriei experienț...

COEFICIENȚI CALORICI. CALORIMETRIA.


(EVALUARE FORMATIVĂ)


Disciplina: Fizică,


Clasa a VIII- a


Autor: Prof. Konta Terezia Doina


Competența vizată:


3.3. Evaluarea critică autonomă a datelor obținute şi a evoluției propriei experiențe de învăţare.

Folosește tastele săgeată STÂNGA și DREAPTA pentru a naviga între carduri; 
ALEGE cardul. CITEȘTE ENUNȚUL. SCRIE RĂSPUNSUL în caiet. Apoi, ÎNTOARCE CARDUL pentru a te verifica. 
Procedând astfel vei învăța mai ușor noțiunile des...

Folosește tastele săgeată STÂNGA și DREAPTA pentru a naviga între carduri;


ALEGE cardul.


CITEȘTE ENUNȚUL.


SCRIE RĂSPUNSUL în caiet. Apoi, ÎNTOARCE CARDUL pentru a te verifica.


Procedând astfel vei învăța mai ușor noțiunile despre coeficienți calorici și calorimetrie.

Alege expresiile corecte: 

    Calorimetria este un capitol al fizicii care se ocupă cu: 
a) măsurarea caloriilor;
b)măsurarea căldurii degajate sau absorbite în diferite fenomene fizico-chimice de către diferite corpuri;
c) studiul met...

Alege expresiile corecte:
Calorimetria este un capitol al fizicii care se ocupă cu:


a) măsurarea caloriilor;


b)măsurarea căldurii degajate sau absorbite în diferite fenomene fizico-chimice de către diferite corpuri;


c) studiul metodelor și instrumentelor folosite pentru determinarea căldurii și căldurii specifice.

Ai răspuns corect dacă ai ales variantele b) și c). 

Calorimetria măsoară căldura degajată sau absorbită în diferite fenomene fizico-chimice de către anumite corpuri, cu ajutorul unor instrumente/ metode specifice pentru determinarea a...

Ai răspuns corect dacă ai ales variantele b) și c).
Calorimetria măsoară căldura degajată sau absorbită în diferite fenomene fizico-chimice de către anumite corpuri, cu ajutorul unor instrumente/ metode specifice pentru determinarea acesteia sau a căldurii specifice.

Pentru a
măsura practic căldura emisă de un corp voi utiliza: 
 a)
Termometrul 
 b)
Calorimetrul

Pentru a măsura practic căldura emisă de un corp voi utiliza:


a)Termometrul


b)Calorimetrul

Pentru măsurări
practice ale căldurii emise este folosit aparatul numit calorimetru.

 

Temperatura este o
mărime fizică care măsoară starea de încălzirea unui corp la un moment dat.   

Pentru măsurări practice ale căldurii emise este folosit aparatul numit calorimetru.


Temperatura este o mărime fizică care măsoară starea de încălzirea unui corp la un moment dat.

Unitatea de măsură asociată căldurii este:
a) Grad Kelvin 
b) Grad Celsius 
c) Joule 
d) J/K
e) Caloria

Unitatea de măsură asociată căldurii este:


a) Grad Kelvin


b) Grad Celsius


c) Joule


d) J/K


e) Caloria

Cantitatea de căldură pe care o poate primi sau ceda un corp este o formă de energie, ca unitate pentru măsurarea ei în Sistemul Internațional se folosește joule-ul (J). 
O unitate de măsură pentru căldură este caloria. 
1 calorie repr...

Cantitatea de căldură pe care o poate primi sau ceda un corp este o formă de energie, ca unitate pentru măsurarea ei în Sistemul Internațional se folosește joule-ul (J).


O unitate de măsură pentru căldură este caloria.


1 calorie reprezintă echivalentul energiei necesare pentru a ridica temperatura unui gram de apă distilată de la 19,5 grade Celsius la 20,5 grade Celsius.

        În cele două
baloane  identice în care se află, în
cantități egale apă și ulei. Cantitatea de căldura primită de cele două corpuri,
încălzite un interval de timp egal (5 minute) 

a) este egală
pentru că sunt înc...

În cele două baloane identice în care se află, în cantități egale apă și ulei. Cantitatea de căldura primită de cele două corpuri, încălzite un interval de timp egal (5 minute)
a) este egală pentru că sunt încălzite în același interval de timp
b) sunt diferite pentru că cele două substanțe au culori diferite;
c) sunt diferite datorită căldurii specifice pe care o are fiecare substanță.Răspunsul corect este
c) 
 Variația temperaturii
Δ˚t a unui corp depinde de natura substanței. 
 Mărimea fizică egală
cu cantitatea de căldură primită sau cedată pentru variația temperaturii unei
unități de masă a corpului ...

Răspunsul corect este c)


Variația temperaturiiΔ˚t a unui corp depinde de natura substanței.


Mărimea fizică egală cu cantitatea de căldură primită sau cedată pentru variația temperaturii unei unități de masă a corpului cu un grad se numește căldură specifică.


Căldura specifică este o constantă de material fiind o caracteristică a substanței din care este alcătuit corpul.


c =Q/m Δt

1. Prin convenție, căldura primită de un corp este considerată:  
a) Negativă;  


b) Pozitivă. 
 
2. Căldura cedată de un corp este considerată: 
a) Negativă;   b) Pozitivă 
 
3. Starea de
echilibru termic între două c...

1. Prin convenție, căldura primită de un corp este considerată:


a) Negativă; b) Pozitivă.2. Căldura cedată de un corp este considerată:


a) Negativă; b) Pozitivă3. Starea de echilibru termic între două corpuri aflate în contact termic atunci când:


a) Temperaturile celor două sunt egale și mai există schimbul de căldură


b) Temperaturile celor două sunt egale și schimbul de căldură s-a încheiat.

1.   
Răspunsul corect b) Căldura primită
de un corp este  pozitivă  Qprimit > 0 
 2.   
Răspunsul corect este a) Căldura
cedată de un corp este  negativă  Qcedat < 0 
 3.   
Între două copuri aflate în contact
te...

1. Răspunsul corect b)


Căldura primită de un corp este pozitivă, Qprimit > 0


2. Răspunsul corect este a) Căldura cedată de un corp este negativă, Qcedat < 0


3. Între două copuri aflate în contact termic se stabilește echilibrul termic atunci când temperaturile celor două sunt egale și schimbul de căldură s-a încheiat.


Deci, răspunsul corect este b).

Capacitatea
calorică este o constantă termică: 
 a) a unui
corp 
 b) a
substanței din care este confecționat corpul.

Capacitatea calorică este o constantă termică:


a) a unui corp


b) a substanței din care este confecționat corpul.

Căldura necesară pentru a modifica temperatura unui corp cu 1 °C se numește capacitate calorică.
C = Q/Δt
Ai răspuns corect dacă ai ales varianta a).

Căldura necesară pentru a modifica temperatura unui corp cu 1 °C se numește capacitate calorică.


C = Q/Δt


Ai răspuns corect dacă ai ales varianta a).

Care dintre relațiile de mai jos exprimă o ecuație de bilanț a căldurilor schimbate (cunoscută sub numele de ecuație calorimetrică.
a) Qprimit = |Qcedat| 
b) Qprimit = – Qcedat 
c)  Qprimit + Qcedat =0

Care dintre relațiile de mai jos exprimă o ecuație de bilanț a căldurilor schimbate (cunoscută sub numele de ecuație calorimetrică).


a) Qprimit = |Qcedat|


b) Qprimit = – Qcedat


c) Qprimit + Qcedat =0

Din reprezentarea
grafică, putem deduce că s-au amestecat două cantități de apă, una având
temperatura de 900 C, iar cealaltă temperatura de 300 C. 
Cum transferul de
căldură de realizează de la corpul cald la corpul rece, căldura ...

Din reprezentarea grafică, putem deduce că s-au amestecat două cantități de apă, una având temperatura de 90 ° C, iar cealaltă temperatura de 300 ° C.


Cum transferul de căldură se realizează de la corpul cald la corpul rece, căldura cedată decantitatea de apă cu temperatura de 90° C este egală cu căldura absorbită (primită) de apa cu temperatura de 30°C.


Stabilizarea temperaturii amestecului la 60°C corespunde stării de echilibru termic la care a ajuns amestecul. Revenind la întrebare, fiecare dintre ecuațiile date sunt corecte, fiecare exprimând o ecuație calorimetrică.

Care dintre cele două corpuri joacă, cel mai bine, rolul unui calorimetru:
a) cratița
b) termosul

Care dintre cele două corpuri joacă, cel mai bine, rolul unui calorimetru:


a) cratița


b) termosul

Răspunsul corect este: 
b) Termosul

Termosul este un vas care păstrează constantă temperatura unui lichid aflat în interior, pentru o perioadă lungă de timp, acționând ca un izolator față de mediul înconjurător.

Răspunsul corect este:


b) Termosul
Termosul este un vas care păstrează constantă temperatura unui lichid aflat în interior, pentru o perioadă lungă de timp, acționând ca un izolator față de mediul înconjurător.

Care dintre expresiile de mai jos stau la baza metodelor de măsurare utilizate în calorimetrie:
a) corpuri cu temperaturi diferite puse în contact, vor avea, după un timp oarecare, aceeași temperatură
;b) între două corpuri are loc un schi...

Care dintre enunțurile de mai jos le-ai utiliza pentru a descrie echilibrul termic al corpurilor aflate în contact termic:


a) corpuri cu temperaturi diferite puse în contact, vor avea, după un timp oarecare, aceeași temperatură;


b) între două corpuri are loc un schimb de căldură, cantitatea de căldură cedată de unul dintre ele este egală cu cantitatea de căldură primită de celălalt.

Pentru a descrie starea de echilibru
a unor corpuri aflate în contact termic sunt de parcurs două etape: 
 a) cunoașterea  temperaturilor inițiale a corpurilor  ce urmează a fi în contact termic și masa
acestora. 
Aceste caracteristi...

Pentru a descrie starea de echilibru a unor corpuri aflate în contact termic sunt necesare:


a) cunoașterea temperaturilor inițiale a corpurilor ce urmează a fi în contact termic precum și masa acestora.


Aceste caracteristici se determină prin măsurare. Cunoașterea temperaturilor inițiale permit, stabilirea temperaturii de echilibru a amestecului.


b) stabilirea ecuației calorimetrice care evidențiază egalitatea schimburilor de căldură.


Cantitatea de căldură cedată/ primită poate fi calculată pe baza aceste relații.


În consecință, pentru a descrie starea de echilibru termic a corpurilor aflate în contact termic sunt necesare ambele enunțuri. ( a și b).

Un vas de capacitate calorică C = 1 000 J/K, ce conține o masă de apă m = 2 kg, este încălzit de la temperatura t1 = 15 °C, la temperatura t2 = 85 °C. Consideră căldura specifică a apei 
c = 4 185 J/kg·K . 
Căldura absorbită de oală...

Un vas de capacitate calorică C = 1 000 J/K, ce conține o masă de apă m = 2 kg, este încălzit de la temperatura t1 = 15 °C, la temperatura t2 = 85 °C. Consideră căldura specifică a apei c = 4 185 J/kg·K .


Căldura absorbită de oală și apă în procesul de încălzire este:


a) 327 850 J


b) 655 900 J


c) 655,9 KJ


d) 327,85 KJC = 1 000 J/K
m = 2 kg 
 t1 = 15 °C
 t2 = 85 °C. 
c = 4 185 J/kg·K 
Q= ?
 Rezolvare: 
 În procesul de încălzire, absorb căldură vasul și apa: 
Q = Q1 + Q2 = C(t2 – t1) + mc(t2 – t1), 
Q = (C + mc)(t2 – t1) = (1 000 J/K + 2 kg ·...

C = 1 000 J/K


m = 2 kg


t1 = 15 °C


t2 = 85 °C.


c = 4 185 J/kg·K


Q= ?


Rezolvare:


În procesul de încălzire, absorb căldură vasul și apa:


Q = Q1 + Q2 = C(t2 – t1) + mc(t2 – t1),


Q = (C + mc)(t2 – t1) = (1 000 J/K + 2 kg · 4 185 J/kg·K) 70 K = 655 900 J.


Q= 655 900 J = 655,9 KJ.


Răspunsul corect este b) și c)

Care dintre
substanțele din tabel  vor avea nevoie de
mai multă căldură pentru a ridica 
temperatura unei cantități de 500 g de substanță, de la 20 ᵒC la 60 ᵒC.  
 a)   
Benzina; 
 b)  
Apa; 
 c) Alcool etilic      

Care dintre substanțele din tabel vor avea nevoie de mai multă căldură pentru a ridica temperatura unei cantități de 500 g de substanță, de la 20 ᵒC la 60 ᵒC.


a) Benzina;


b) Apa;


c) Alcool etilic

Se  calculează căldura necesară ridicării
temperaturii de la 20 ᵒC la 60 ᵒC pentru
500 g din fiecare substanță înscrisă în tabel apoi se compară valorile
obținute:

Pentru apă:

Q = m · c · Δt = 0,5 kg ·4185 J/kg K· 40...

Se calculează căldura necesară ridicării temperaturii de la 20 ᵒC la 60 ᵒC pentru 500 g din fiecare substanță înscrisă în tabel apoi se compară valorile obținute: Pentru apă: Q = m · c · Δt = 0,5 kg ·4185 J/kg K· 40 K = 83700 J .Pentru alcool etilic: Q = m · c · Δt = 0,5 kg ·2482 J/kg K· 40 K = 49640 J .


Pentru benzină: Q = m · c · Δt = 0,5 kg ·1880 J/kg K· 40 K = 37600 J .


Prin compararea valorilor obținute, constatăm că pentru a ridica temperatura a 500 g de la 20 ᵒC la 60 ᵒC, apa are nevoie de căldură mai multă.Spațiul
liber dintre cele două vase ale termosului (cel interior,  din sticlă argintată  și vasul exterior, din plastic asigură: 
 a)   propagarea căldurii prin radiație 
 b)    schimbul de căldură cu exteriorul 
c)  
un ...

Spațiul liber dintre cele două vase ale termosului (cel interior, din sticlă argintată și vasul exterior, din plastic asigură:


a) propagarea căldurii prin radiație


b) schimbul de căldură cu exteriorul


c) un strat de aer (cu rol izolator termic) între cele două vase.

La termos, cât și în cazul
calorimetrului, în spațiul dintre cele două vase (cel interior și cel exterior)
se află aer, care joacă rol de izolator termic, împiedicând propagarea căldurii
prin radiație, respectiv diminuând schimbul...

La termos, cât și în cazul calorimetrului, în spațiul dintre cele două vase (cel interior și cel exterior)se află aer, care joacă rol de izolator termic, împiedicând propagarea căldurii prin radiație, respectiv diminuând schimbul de căldură cu exteriorul. Răspunsul corect este c).

 Realizează  în caiet un organizatorul grafic pentru a-ți sistematiza cunoștințele despre coeficienți calorici și calorimetrie.  

Realizează în caiet un organizatorul grafic pentru a-ți sistematiza cunoștințele despre coeficienți calorici și calorimetrie.

Organizator grafic- Coeficienți
calorici. Calorimetria.

Organizator grafic- Coeficienți calorici. Calorimetria.