Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Objem krve cloveka

5.5 litru

3 types of blood:

cervene krvinky, desticky a bile krvinky

Objem bunecny slozky (erotrocytu) v celkovem objem krve:

Hematokrit

Krevni plasma obsahuje

glukóza, aminokyseliny, vitamíny, CO2

Proteiny produkuje hlavne..............Nejhojnejsi protein v krvi je:

Jatra, Albumin

Most proteins like sitting around looking at ALBUMS

účastní procesu srážení krve

Fibrinogen

bilkovina ktera se sklada ze 4 podjednotek. Kazda jednotka obsahuje polypeptidovy retezec

Hemoglobin

Srážení krve při poranění:
krevní destičky uvolní do krve proteiny, které přemění protrombin na trombin...................

trombin přemění fibrinogen na nerozpustná vlákna fibrinu• fibrin vytvoří v místě poranění sraženinuRan across the road for a tromobone, got the trombone, got hit by a car, needed a fibre transplant

Transports O2 and CO2. Lives for 120 days

Erytrocytes

A type of leukocyt that produces cellular immune response

T-lymphocyte

Funkce desticky

srazeni krve

What type of blood cells does the Thymus produce? (3)

B-lymfocyt, T-lymfocyt and NK bunky

U savcu erytrocyty nemaji:
u obratlovců se pouze v nich nachází:

jadra nebo organel
hemogloin

u bezobratlých se hemoglobin, ale i jiné typy pigmentů vázajících kyslík, nachází i volně v

plasme mimo bunky

krome kyslíku váže hemoglobin

i NO, Oxid dusnaty

NO roztahuje
stěny kapilár,čímž pomáhá k lepšímu průchodu kyslíku
erytropoietin (EPO) je vyrobany v tele pokud:
hladina kyslíku v krvi klesne a ledviny konvertují protein na nej

Maji leukocyty jadro?

Ano

co je nejhojnejsi granulocyt?

Neutrofilni. Pri akutnich infekcich

Jaky granulocyt stoupa pri alergickych reakcich?

Eozofilni

Jaky lymfocyt tvori pametovou bunku?

B-lymfocyt

má v průměru 2 – 3 μm a je to jen kus cytoplasmy bez jádra obalený plasmatickou membránou. vznikají z buněk zvaných megakaryocyty

Krevni deticky

Pokud je pritomen v krvi antigen D, krev je:

Rh+

Lide s krvi bez antigenu D, nemuzou prijimat

krev Rh+

DEti s Rh+ narozene matky s Rh- maji v dnesni dobe komplikaci jenom s

novoreneckou zlutenkou