• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka funktioner har blodet ?

Blodets uppgifter är att transportera näringsämnen och syre till alla celler samt avfallsprodukter till lungorna, reglera kroppstemperaturen, pH och själva vätskemängden i cirkulationsystemet, skydda genom att motverka infektioner med cirkulerande antikroppar och stoppa blödningar genom sin förmåga att levrera sig (koagulera).

Blodet består av 55% plasma och 45% blodkroppar(celler).Vilka ämnen finns i blodplasman?


Vilka olika celltyper finns i cell-fraktionen ?

Vilka ämnen finns i blodplasman? Svar: vatten, joner, plasmaproteiner, avfallsproduketer, hormoner, gaser i andningssystemet (O2 och CO2), näringsämnen så som glukos, fettsyror, vitaminer. Vilka olika celltyper finns i cell-fraktionen ? Svar: rödablodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar.

Ett annat plasmaprotein är fibrinogen.I boken skriver man att fibrinogen har betydelse för pH ( bufferfunktion ), men den viktigaste funktionen är en annan.( se wikipedia ) Vilken funktion har fibrinogen?

Svar: Fibrin är ett protein som kan bildas från lösligt fibrinogen i blodet vid blodets koagulation till exempel efter en sårskada. Vid koagulationen sätts en reaktion igång och leder till att förstadiet fibrinogen omvandlas till ett slags nätverk av trådar, fibrin. I nätverket kan sedan blodplättar och röda blodkroppar fastna, vilket leder till att såret slutar blöda. Fibrin medverkar även vid bildning av blodkroppar.

Vilken funktion har de röda blodkropparna? Hur många finns normal per mm3 blod?

De röda blodkropparna innehåller hemoglobin, ett färgämne som gör blodet rött. De röda blodkropparna transporterar ut det syre som finns i luften vi andas in, till kroppens alla celler. Cellerna lämnar ifrån sig koldioxid som de röda blodkropparna fraktar till lungorna, där den försvinner med utandningen. 5-6miljoner

Vilken funktion har de vita blodkropparna? Hur många finns normal per mm3 blod?

Det vita blodkropparna finns i blodet och över allt i kroppen och angriper de som har fel id-kod. Deras uppgift är med andra ord att bekämpa allt det som är främmande för kroppen. 5000-10000 mm3

Vilken funktion har blodplättarna? Hur många finns normal per mm3 blod? Hur fungerar det?

Blodplättarna är viktiga för blodets förmåga att koagulera sig så att vi inte förblöder av minsta lilla sår. 150 000 - 400 000 blodplättar. Blodplättar läker sår i blodkärlen genom att dra sig till det skadade området, klibba ihop sig i varandra och bilda en propp. Trombocyterna innehåller också ett visst ämne som behövs för att blodet ska koagulera.

Hur stor blodvolym har en vuxen man?

Svar: ca 5 liter

Vad kallas röda blodkroppar för med ett annat namn (latinska namnet)Har röda blodkroppar cellkärna?

Erytrocyter, de röda blodkropparna innehåller varken cellkärna, ribosomer eller mitokondrier vilket ger mer plats för hemoglobin. I och med detta kan inte syret som de bär förbrukas av dem själva. De röda blodkropparna får istället enbart energi genom anaerob, syrefri, förbränning. Bristen på cellkärna och gener gör även att de inte kan reproducera sig, eller reparera sig. Därför sker reproduktionen i benmärgen av stamceller. (Svar: Nej.)

Vilket syrebindande protein finns i de röda blodkropparna? Vilket grundämne finns i detta ämne?

hemoblobin = protein , järn = grundämne.

Vilken gas bildas ännu lättare till hemoglobinet än syre? Hur bildas denna gas? Vilka risker finns?

Kolmonoxid , bildas när kolet är ofullständigt förbränt.

Det finns flera olika blodgruppsystem, ett är AB0-systemet, ett annat är Rh-faktor-systemet.Fyll i tabellen:

kolla instuderingsfrågor!!!

Vad händer om man skulle råka få fel blod vid en blodtransfusion?

Om någon skulle få fel blodgrupp så reagerar blodets antikroppar på så sätt att blodet klumpar ihop sig och spricker. Detta kan vara livshotande.

Beskriv vad som händer om en gravid kvinna som är Rh-negativ (Rh-) väntar barn med en Rh-positiv ( Rh+) man, och barnet är Rh+ vid första graviditeten, respektive den andra graviditeten ( om hon inte fått en injektion med antikroppar vid första förlossningen)

Rh-faktorn är den andra mer betydelsefulla av blodgruppssystemet. Första gången så händer inte så mycket men kroppen bildar ett immunförsvar mot Rh+ så nästa graviditet (om inget görs) kan det sluta i katastrof eftersom immunförsvaret då är fullt utvecklat. Man kan undvika detta genom att injektiera Rh- antikroppar när barnet föds, dessa förstör Rh+ antigen från fostret som modern fått i samband med förlossningen.

Vad är det latinska namnet för blodplättar?

Svar: TrombocyterVilka tre uppgifter har lymfkärlssystemet?

bekämpa infektioneravlägsna gamla, skadade eller främmande celler, till exempel gamla röda blodkroppar eller tumörcellertransportera lymfan från vävnadsvätskan till blodettransportera fett från tunntarmen till blodet i form av små fettdroppar, som sedan sugs upp av lymfkärlen

Vad är leukemi? Hur behandlas leukemi?

Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Symtom när man har leukemi kan man till exempel bli blek och trött, ha lätt att få blåmärken eller få infektioner lättare än vanligt. Men det är symtom som är vanliga vid många andra sjukdomar också. Man får olika sorters behandling beroende på vilken typ av leukemi man har. Ofta kombineras flera behandlingar. Om man har akut leukemi brukar man få cytostatika, som många kallar cellgift. Vid kroniska leukemier är det också vanligt med cytostatika, men även med andra läkemedel. Stamcellstransplantation är en annan behandling som kan användas både vid akuta och kroniska leukemier.

Vad är anemi? Vilka symtom har en person med anemi? Vilka orsaker finns till anemi?

Anemi, blodbrist, kallas det tillstånd när antalet röda blodkroppar eller mängden hemoglobin är låg. Lindriga symtom är trötthet, huvudvärk och ibland yrsel. Den vanligaste orsaken är järnbrist, vitaminbrist, oftast folsyra eller B12, eller en allvarlig infektion.